Прорив професійної освіти: від візії до дії

22 вересня 2023 року у Києві на базі Державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання «Академія патрульної поліції» Національної поліції України, відбувся стратегічний воркшоп «ПРОРИВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: ВІД ВІЗІЇ ДО ДІЇ».

За мету заходу поставлення напрацювання нових ідей та пропозицій щодо можливостей розвитку й удосконалення процесу управління закладом професійної освіти. Основною стратегією досягнення цієї мети –  внесення змін до законодавства у сфері професійної освіти. Це дозволить оптимізувати і модернізувати процес управління закладом, а також створити сприятливі умови для покращення якості професійної освіти та навчання.

Учасниками заходу були:

Ольга КОВАЛЬ, голова підкомітету з питань професійної освіти комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

Дмитро ЗАВГОРОДНІЙ, заступник Міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Ірина ШУМІК, генеральний директор директорату професійної (професійно-технічної) освіти Міністерства освіти і науки України.

Вадим ЛІСНИЧУК, начальник Державного закладу професійної (професійно- технічної) освіти зі специфічними умовами навчання «Академія патрульної поліції», полковник поліції.

Керівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, керівники Навчально(науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти Волинської, Запорізької, Львівської, Рівненської та Сумської областей.

Спікер-сесія під назвою «СТРАТЕГІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» була важливою подією, на якій досвідчені експерти та спікери обговорили актуальну тему «Майбутнє професійної освіти: відновлення і розвиток». Зустріч стала платформою для обміну ідеями та поглядами щодо перспектив розвитку професійної освіти в сучасному світі.

Під час воркшопу були проведені різні секції, що охоплювали різноманітні напрямки та теми дискусій.

На секції «ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ», де модератором була заступниця директора Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Львівській області Наталія РИБАК, обговорювалися наступні питання:

 1. Професійна освіта та її роль у суспільстві.
 2. Спеціалізована професійна освіта та її значення для ринку праці.
 3. Право на здобуття професійної освіти та порядок її здобуття.
 4. Кваліфікації в системі професійної освіти.
 5. Види і форми здобуття професійної освіти.
 6. Учасники освітнього процесу, зокрема здобувачі освіти та педагогічні працівники, їх права, обов’язки та соціальні гарантії.
 7. Навчальний час здобувача професійної освіти.
 8. Робочий час та оплата праці педагогічних працівників.

На цій секції розглядалися ключові аспекти професійної освіти та її організації, права та обов’язки учасників освітнього процесу і питання, пов’язані з якістю та доступністю професійної освіти.

На секції «ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС» з модератором Олександром ПАРЖНИЦЬКИМ, директором Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області, обговорювалися такі ключові теми:

 1. Організація освітнього процесу в закладах професійної освіти.
 2. Практична підготовка здобувачів освіти у процесі навчання.
 3. Прийом на навчання до закладів професійної освіти та процедура відрахування.
 4. Переривання навчання, поновлення та переведення здобувачів освіти.
 5. Оцінювання результатів навчання і присудження (присвоєння) кваліфікацій.
 6. Видання документів про професійну освіту.
 7. Система забезпечення якості професійної освіти, включаючи ліцензування освітньої діяльності, стандарти та освітні програми.
 8. Інституційний аудит та моніторинг якості в закладах професійної освіти.
 9. Професійний розвиток педагогічних працівників.
 10. Науково-методичне забезпечення професійної освіти.

Ця секція дозволила учасникам конференції обговорити важливі питання, пов’язані з організацією та якістю професійної освіти, а також розвитком педагогічних кадрів і забезпеченням необхідними ресурсами.

Під час наступної секції «ЗАКЛАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» був обговорений блок таких питань:

 1. Організаційно-правовий статус та типи закладів професійної освіти.
 2. Роль та функції Центру кар’єри та Центру професійної досконалості в системі професійної освіти.
 3. Оптимізація мережі закладів професійної освіти.
 4. Особливості утворення, реорганізації та ліквідації закладів професійної освіти.
 5. Автономія закладів професійної освіти та її роль у розвитку системи освіти.

У рамках заходу, під модераторством Зої ПАРФЕНЮК, директорки Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Волинській області, обговорення велися щодо важливих аспектів організації та управління професійною освітою.

На секції «УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» під керівництвом модераторки Наталії САМОЙЛЕНКО, директорки Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області, обговорювалися важливі аспекти управління закладом професійної освіти. Зміст обговорень охоплював наступні питання:

 1. Управління закладом професійної освіти, включаючи роль і функції різних структурних підрозділів, таких як засновники, керівники, наглядові ради, педагогічні ради та самоврядування закладу. Обговорювалися повноваження цих органів управління закладом професійної освіти.
 2. Роль та функції Регіональної ради професійної освіти в контексті організації професійної освіти на регіональному рівні.
 3. Діяльність роботодавців та їх організацій у сфері професійної освіти, а також об’єднань, які активно співпрацюють у цій галузі.
 4. Здійснення державного нагляду та контролю у сфері професійної освіти.

Ця секція сприяла обговоренню структури та механізмів управління закладами професійної освіти, а також ролі різних зацікавлених сторін у забезпеченні її якості на регіональному та національному рівнях.

Секція «ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» під керівництвом модераторки Валентини БОНДАРЧУК, директорки Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Рівненській області, обговорювала широкий спектр питань, пов’язаних із фінансуванням професійної освіти. Зміст обговорень охоплював наступні теми:

 1. Фінансування професійної освіти загалом та механізми фінансування, які застосовуються у цій сфері.
 2. Освітня субвенція, як один із інструментів фінансової підтримки для закладів професійної освіти.
 3. Державна та місцева фінансова підтримка, спрямована на здобуття професійної освіти.
 4. Питання платних послуг у професійній освіті.
 5. Матеріально-технічна база та правовий режим майна закладів професійної освіти, включаючи оренду і концесію.
 6. Розвиток державно-приватного партнерства у сфері професійної освіти.
 7. Міжнародне співробітництво та можливості міжнародної академічної мобільності у контексті професійної освіти.

Зустріч дозволила учасникам конференції обговорити ключові аспекти фінансування професійної освіти та поділитися досвідом щодо забезпечення фінансової стійкості закладів професійної освіти.

Спікери, які взяли участь у сесіях, поділилися своїм багатим досвідом щодо того, яким чином можна вдосконалити професійну освіту в контексті сучасних викликів і змін у ринку праці. Обговорені стратегії трансформації включали в себе питання адаптації освітніх програм до потреб сучасної економіки, використання інноваційних технологій у навчанні, підвищення якості професійної підготовки.

Ця спікер-сесія стала важливим етапом у формуванні стратегій та рекомендацій щодо подальшого розвитку професійної освіти, а також відкрила нові можливості для співпраці між освітніми установами, органами влади та іншими зацікавленими сторонами у цій важливій галузі.

Нові ідеї та пропозиції, які були розроблені на заході, сприятимуть більш ефективному та результативному функціонуванню закладу професійної освіти, що в свою чергу сприятиме підвищенню кваліфікації учнів та підготовці їх до викликів сучасного ринку праці.

Також була організована екскурсія «Освітній простір сучасного закладу освіти» в Академії патрульної поліції – це захоплююча можливість познайомитися з сучасними освітніми технологіями та структурою освітнього закладу, який готує професіоналів для подальшої служби.

Ця екскурсія відкрила можливість для ознайомлення із професійними структурами поліції та допомогла створити уявлення про підготовку майбутніх поліцейських, їхні обов’язки та відповідальність. Також це було надзвичайно цікаво і корисно для тих, хто вивчає сучасні методи та технології навчання в контексті здобуття поліцейської освіти.