Дистанційний курс «Впровадження STEM-технології в освітній процес» завершено

Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області 01 травня 2024 року завершив проведення довготривалого дистанційного курсу «Впровадження STEM-технології в освітній процес», якій розпочався 05 лютого 2024 року.

Мета курсу: Формування цифрової та професійної компетентності педагогічних працівників закладів освіти  щодо створення та використання інноваційного навчального середовища відповідно до основних напрямів державної політики у галузі освіти, установ і закладів освіти, освітніх потреб споживачів освітніх послуг, опановування сучасних методик забезпечення навчального процесу інформаційними технологіями.  Формування практичних навичок щодо використання STEM-технології під час освітнього процесу, розгляд можливості підвищення мотиваційного потенціалу здобувачів освіти шляхом експериментальної та проєктної діяльності. Ознайомлення з готовими STEM-ідеями, розробками STEM-уроків та STEM-проєктів.

На курс зареєструвалися 197 педагогічних працівників України. До навчання приєдналося 146 освітян. Тьютор курсу, методист центру Наталя Осіна,  розробила Програму дистанційного курсу, яка була затверджена директором НМЦ ПТО у Запорізькій області, підготувала відео-інструкції, теоретичний матеріал з теми, практичні завдання.

По закінченню дистанційного курсу за умови виконання практичних завдань учасники отримали електронні версії сертифікату. Загальний навчальний обсяг з теми – 30 академічних годин (1 кредит ЄКТС). Так  опанували Програму курсу, виконали практичні завдання та отримали сертифікати 48 педагогів країни.

Результатом ефективного навчання за Програмою є створення власного STEM-проєкту або STEM-уроку.

Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області за результатами проведення дистанційного курсу планує у вересні-жовтні 2024 року видати електронний збірник «Впровадження STEM-технології в освітній процес», якій буде розміщено на офіційному сайті Центру. Збірнику надаються бібліотечний індекс УДК та міжнародний стандартний книжковий номер ISBN. Автори розміщених матеріалів отримають сертифікати. За додатковою інформацією звертатись до методиста НМЦ ПТО у Запорізькій області Осіної Наталі Анатоліївни  (E-mail: Osina.zp@gmail.com).

Дякуємо всім за участь та нагадуємо, що продовжується навчання та реєстрація на дистанційному курсі «Створення сучасного цифрового уроку». З Програмою дистанційного курсу, умовами та необхідними інструкціями щодо початку навчання можна ознайомитись на сайті «Дистанційне навчання НМЦ ПТО у Запорізькій області» https://bit.ly/3vGhD0Q .

Запрошуємо всіх педагогічних працівників країни на навчання!

Дистанційний курс “Створення сучасного цифрового уроку” розпочато

15 квітня 2024 року Науково-методичний центр професійно-технічної освіти розпочав проведення дистанційного курсу “Створення сучасного цифрового уроку”. В режимі відеоконференції ZOOM відбулась зустріч учасників курсу з тьюторами Олександром Паржницьким, директором НМЦ ПТО у Запорізькій області, та Наталею Осіной, методистом центру. Під час зустрічі були розглянуті теоретичні питання курсу (означення цифрового уроку, основні компоненти, переваги, недоліки цифрового уроку; надані рекомендації щодо типів, структури уроків та інструментів цифровізації).

Тьютори розробили Програму дистанційного курсу, яка була затверджена директором НМЦ ПТО у Запорізькій області. Актуальність Програми полягає в тому, що цифровий урок сприяє розвитку навичок, які є критичними для успішного функціонування в сучасному світі. Використання технологій під час навчання навчає здобувачів освіти цифровій грамотності, розвиває їх здатність працювати в команді, посилює креативність та розвиває навички розв’язання проблем.

На дистанційний курс зареєструвалися 159 педагогічних працівників України, з них 69 педагогів вже приєдналися до Google Classroom, де відбувається навчання. Для забезпечення ефективного навчання  тьютори курсу розробили відеоінструкції, практичні завдання, підготували теоретичні та додаткові матеріали з теми. Ефективний зворотній зв’язок із учасниками дистанційного курсу налаштований через системи сповіщень, здачі робіт, отримання приватних консультацій в середовищі Google Classroom. Результатом ефективного навчання за програмою є створення власного цифрового уроку.

Електронні версії сертифікату обсягом 30 академічних годин (1 кредит ЄКТС) передбачені за умови правильного виконання практичного завдання. Сертифікат має всю інформацію згідно з вимогами чинного законодавства, зокрема Постанові КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800.

Реєстрація на дистанційний курс продовжується до 30 червня 2024 року за покликанням https://forms.gle/KS1wgcc9aPMjkfb7A

З програмою дистанційного курсу, умовами та необхідними інструкціями щодо початку навчання можна ознайомитись на сайті “Дистанційне навчання НМЦ ПТО у Запорізькій областіhttps://bit.ly/3vGhD0Q

Запрошуємо всіх педагогічних працівників країни на навчання!

Дистанційний курс “Впровадження STEM-технології в освітній процес” розпочато

В умовах оновленого змісту навчання, високих темпів глобалізації, комп’ютеризації, великої кількості доступної інформації, низького рівня забезпечення сучасним обладнанням кабінетів природничих дисциплін, ми спостерігаємо зниження  мотивації до навчання. Сьогодення об’єктивно вимагає переведення освітнього процесу на новий технологічний рівень, активізацію пошуку перспективних інноваційних й педагогічних технологій, спрямованих на доступність якісної освіти та розвиток і саморозвиток особистості. Сучасний педагог повинен бути мобільним і вміти пристосовуватися до будь-яких проблемних ситуацій. Цю проблему можна вирішити, використовуючи принципи STEM-технологій. STEM-принцип враховує поєднання наукових досліджень, математичні, технологічні та інженерні методи роботи під час уроку.

Саме тому, 05 лютого 2024 року Науково-методичний центр професійно-технічної освіти розпочав проведення дистанційного курсу “Впровадження STEM-технології в освітній процес”.

Методист центру, тьютор Наталя Осіна  розробила Програму дистанційного курсу, яка була затверджена директором НМЦ ПТО у Запорізькій області. На дистанційний курс вже зареєструвалися 135 педагогічних працівників України, з них 67 педагогів вже приєдналися до Google Classroom, де відбувається навчання. Для забезпечення ефективного навчання  тьютор курсу Наталя Осіна розробила відеоінструкції, практичні завдання, підготувала теоретичні та додаткові матеріали з теми. Ефективний зворотній зв’язок із учасниками навчального курсу налаштований через системи сповіщень, здачі робіт, отримання приватних консультацій в середовищі Google Classroom. Результатом ефективного навчання за програмою є створення власного STEM-проєкту або STEM-уроку.

Електронні версії сертифікату обсягом 30 академічних годин (1 кредит ЄКТС) передбачені за умови правильного виконання практичного завдання. Сертифікат має всю інформацію згідно з вимогами чинного законодавства, зокрема Постанові КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800.

Реєстрація на дистанційний курс продовжується до 28 квітня 2024 року за покликанням https://forms.gle/apJevsYK684yoYqW7

З програмою навчального курсу, умовами та необхідними інструкціями щодо початку навчання можна ознайомитись на сайті “Дистанційне навчання НМЦ ПТО у Запорізькій областіhttps://bit.ly/3vOSsJ1

Запрошуємо всіх педагогічних працівників країни на навчання!

Дистанційний курс “Цифрові інструменти освітньої взаємодії” завершено

Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області 02 жовтня 2023 року завершив проведення довготривалого дистанційного курсу “Цифрові інструменти освітньої взаємодії”, якій розпочався 20 квітня 2023 року.

Мета курсу: Формування цифрової та професійної компетентності педагогічних працівників закладів освіти  щодо створення та використання інноваційного освітнього середовища відповідно до основних напрямів державної політики у галузі освіти, установ і закладів освіти, освітніх потреб споживачів освітніх послуг, опановування сучасних методик забезпечення освітнього процесу інформаційними технологіями. Ознайомлення з дидактичними можливостями, інструментами та технологіями освітньої взаємодії, методами створення, зберігання та поширення. Формування практичних навичок щодо створення та використання електронних дидактичних матеріалів для освітньої взаємодії.

На курс зареєструвалися 229 педагогічних працівників України з усіх областей та м. Києва. До навчання приєдналося 187 освітян. Тьютор курсу, методист центру Наталя Осіна,  розробила Програму дистанційного курсу, яка була затверджена директором НМЦ ПТО у Запорізькій області, підготувала відео-інструкції, приклади контентів, практичні завдання.

По закінченню дистанційного курсу за умови виконання практичних завдань учасники отримали електронні версії сертифікату. Загальний навчальний обсяг з теми – 30 академічних годин (1 кредит ЄКТС). Так  опанували Програму курсу, виконали практичні завдання та отримали сертифікати 133 педагога країни.

Результатом ефективного навчання за Програмою є створення власних електронних матеріалів для освітньої взаємодії між учасниками освітнього процесу (робочі аркуші; контент для опитувань, мозкового штурму, спільних проєктів; онлайн-дошки для спільної роботи; тестові завдання).

З відгуками учасників курсу можна ознайомитися за посиланням https://wakelet.com/wake/R9GvU73q-lquBA2gyObPj .

Запрошуємо всіх педагогічних працівників країни на навчання!

Дистанційний курс “GeoGebra для сучасного викладача математики (для початківців)” розпочато

GeoGebra — вільно-поширюване динамічне геометричне середовище, яке дає можливість створювати “живі креслення” для використання в геометрії, алгебрі, планіметрії, зокрема, для побудов за допомогою циркуля і лінійки.

Крім того, програма володіє багатими можливостями для роботи з функціями (побудова графіків, обчислення коренів, екстремумів, інтегралів тощо) за рахунок команд вбудованої мови (яка, до речі, дає змогу керувати і геометричними побудовами).

02 жовтня 2023 року Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області розпочав проведення дистанційного курсу “GeoGebra для сучасного викладача математики (для початківців)” для педагогів Запорізької області.

Тьютори курсу, Лілія Мілочкіна, викладач математики вищої категорії ДНЗ “Запорізький професійний ліцей сервісу” та Наталя Осіна, методист вищої категорії НМЦ ПТО у Запорізькій області, розробили Програму дистанційного курсу, яка була затверджена директором НМЦ ПТО у Запорізькій області. Актуальність Програми полягає в тому, що використання програмного продукту GeoGebra на уроках математики дозволить здобувачам освіти вивчати математичні об’єкти та їх властивості через прямий контакт з ними. Результатом використання в роботі GeoGebra стане підвищення мотивації до вивчення математики, розвиток просторового бачення, підсвідоме та усвідомлене засвоєння властивостей математичних об’єктів, формування математичної компетентності.

На дистанційний курс вже зареєструвалося 22 педагогічних працівника області, з них 15 викладачів математики вже приєдналися до Google Classroom, де відбувається навчання. Для забезпечення ефективного навчання  тьютори курсу розробили відеоінструкції, практичні завдання, підготували теоретичні та додаткові матеріали з теми. Ефективний зворотній зв’язок із учасниками навчального курсу налаштований через системи сповіщень, здачі робіт, отримання приватних консультацій в середовищі Google Classroom. Результатом ефективного навчання за Програмою є створення власних електронних матеріалів за допомогою Інтернет-ресурсу GeoGebra.

Електронні версії сертифікату обсягом 10 академічних годин (0,3 кредиту ЄКТС) передбачені за умови правильного виконання 75% практичних завдань. Сертифікат має всю інформацію згідно з вимогами чинного законодавства, зокрема Постанові КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800.

Реєстрація на дистанційний курс продовжується до 30 жовтня 2023 року. З Програмою навчального дистанційного курсу можна ознайомитись за покликанням https://bit.ly/3ERRJYT.

Закінчення дистанційного курсу “Впровадження STEM-технології в освітній процес”

STEM-освіта зараз фактично в усіх на вустах. Це тренд, на який покладаються величезні надії, як от популяризація інженерно-технологічних професій серед молоді та підвищення поінформованості про можливості зробити кар’єру в інженерно-технічній сфері. Так, природничо-математичні науки можуть бути дуже цікавими, головне правильно їх подати здобувачам освіти.

STEM символізує початок нової епохи та відмову від застарілої предметної системи на користь інтегрованого навчання.

В Україні за останні роки STEM набув неабиякої популярності, щоправда цей підхід не завжди розуміють правильно. Тому Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області організував навчання педагогічних працівників України на дистанційному курсі “Впровадження STEM-технології в освітній процес”.

11 жовтня 2021 року 211 педагогічних працівників України приєдналися до Google Classroom та розпочали навчання. 12 жовтня 2021 року Осіна Наталя, методист центру, тренер курсу, провела пряму трансляцію з елементами тренінгу на каналі YouTube, надала відповіді на запитання. Учасники дистанційного курсу отримали теоретичні знання та опанували практичні навички з тем:

  • Сучасні освітні тенденції STEM, STEAM, STREAM. Нормативно-правова база щодо впровадження STEM-технології в освітній процес.
  • STEM-урок: від ідеї до навчально дослідної та творчо експериментальної діяльності здобувачів освіти. Організація STEM-екскурсії.
  • Мейкерство як інноваційний підхід впровадження STEM-освіти.
  • STEM-проєкт як запорука розвитку навичок XXI століття.
  • Організаційно-методичні аспекти планування STEM-тижня в закладі освіти.

Результатом ефективного навчання за програмою дистанційного курсу стало  створення власного ST(R)E(A)M-проєкту або ST(R)E(A)M-уроку. Ознайомитись з матеріалами курсі та роботами учасників можна на сайті  “ST(R)E(А)M-простір” за посиланням https://sites.google.com/view/stem-zp

01 листопада 2021 року електронні версії сертифікату кількістю 30 академічних годин (1 кредит ЄКТС) отримали 105 освітян України.

Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області вітає всіх педагогічних працівників, які опанували теоретичну та практичну частини дистанційного курсу та отримали сертифікат. Дякуємо всіх за участь та запрошуємо на наступні дистанційні курси та майстер-класи.

Ознайомитись з відгуками учасників можна на дошці Padlet

Зроблено в Padlet

 

Навчання на курсах із загальних питань охорони праці та безпеки життєдіяльності

Відповідно до наказу Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області від 01 жовтня 2019 року № 74 «Про навчання та перевірку знань керівників та спеціалістів ЗП(ПТ)О та ЗВО з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності» з 07  по 11 жовтня 2019 року на базі НМЦ ПТО у Запорізькій області пройшли курси із загальних питань охорони праці та безпеки життєдіяльності для керівників та спеціалістів  закладів професійної (професійно-технічної) освіти та закладів вищої освіти області. Участь у навчанні взяли 23 особи із 12 закладів Запорізької області.

Перевірка знань з питань охорони праці, яка відбулась 11 жовтня 2019 року, здійснювалась за електронною тестовою програмою в присутності атестаційної комісії та оформлена відповідним протоколом.

Навчання на курсах із загальних питань охорони праці та безпеки життєдіяльності

Відповідно до наказу Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області від 12 березня 2019 року № 39 «Про навчання та перевірку знань керівників та спеціалістів ЗП(ПТ)О та ЗВО з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності» з 22 по 26 квітня 2019 року на базі НМЦ ПТО пройшли курси із загальних питань охорони праці та безпеки життєдіяльності для керівників та спеціалістів закладів професійної (професійно-технічної) освіти та закладів вищої освіти області. Участь у навчанні взяли 25 осіб з 15 закладів Запорізької області.

Перевірка знань з питань охорони праці, яка відбулась 26 квітня 2019 року, здійснювалась за електронною тестовою програмою в присутності атестаційної комісії та оформлена відповідним протоколом.

Про реєстрацію на дистанційні курси

Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області запрошує керівництво та педагогічних працівників закладів освіти на дистанційне навчання.

З 22 квітня 2019 року розпочинається реєстрація на І та ІІ модулі дистанційних курсів на тему «Використання цифрових інструментів Google для організації роботи педагогічного працівника/керівництва закладу освіти».

Зміст навчання, реєстраційна форма, умови та необхідні інструкції для початку навчання – на сайті https://sites.google.com/view/nmc-pto-zp-do/. Реєстрація обов’язкова.

Початок навчання на І та ІІ модулях дистанційних курсів 20 травня 2019 року.

Навчання на курсах із загальних питань охорони праці та безпеки життєдіяльності

Відповідно до наказу Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області від 12 березня 2019 року № 39 «Про навчання та перевірку знань керівників та спеціалістів ЗП(ПТ)О та ЗВО з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності» з 08 по 12 квітня 2019 року на базі НМЦ ПТО пройшли курси із загальних питань охорони праці та безпеки життєдіяльності для керівників та спеціалістів закладів професійної (професійно-технічної) освіти та закладів вищої освіти області. Участь у навчанні взяли 20 осіб з 10 закладів Запорізької області.

Перевірка знань з питань охорони праці, яка відбулась 12 квітня 2019 року, здійснювалась за електронною тестовою програмою в присутності атестаційної комісії та оформлена відповідним протоколом.