Вебінар «Інтерактивні методи навчання»

12 лютого 2019 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Запорізькій області відбувся вебінар за темою «Інтерактивні методи навчання».

Король О.В., викладач ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник», на початку виступу звернула увагу учасників на те. що під час викладання розвиває в учнів навички ХХІ століття, «5-К»: креативність та інноваційність; критичне мислення і вміння вирішувати проблеми; комунікативні навички та кооперацію; комп’ютерні навички, вміння працювати з інформацією; кар’єрні та життєві навички.

Олена Володимирівна розповіла про деякі інтерактивні методи, які впроваджує на уроках економіки. Детально розкрила їх в уроці-грі «Економіка – це цікаво», зупинившись на кожному із етапів уроку: організаційному, «абра-кадабра», «сторінками історії», «школа Петра-бізнесмена», «пригадай дитинство», «розв’яжи ребус», «економічні задачі».

Викладач поділилась власним досвідом застосування інтерактивних методів під час проведення предметного тижня, відкритого уроку «Попит, пропонування, ринкова ціна та гроші у функціюванні економіки», навела приклади завдань, які вона використовує для контроля знань з метою розвитку критичного та творчого мислення.

Спільно з Державною службою зайнятості Шевченківського району м. Запоріжжя проведений урок-екскурсія на тему «Успішне працевлаштування: лайфхаки Державної служби зайнятості Шевченківського району м. Запоріжжя». У ході якого були розглянуті такі питання: трудові ресурси, зайнятість населення, міграція, ринок праці; служба зайнятості в Україні: структура та основні функції, основні поради учням з формування резюме та проходження співбесід з роботодавцем; приклади успішних людей.

Після кожного прикладу педагогом були підведені підсумки, якому розвитку «5-К» сприяв проведений захід.
На завершення учасники вебінару подякували спікеру за інтерактивний, цікавий та корисний виступ.

Інтерактивні методи навчання (Король О.)

Вебінар «Техніки виконання бажань»

31 січня 2019 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Запорізькій області відбувся вебінар за темою «Техніки виконання бажань».

Мосол Н.О., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, заступник декана з міжнародної діяльності факультету соціальної педагогіки та психології Запорізького національного університету, на початку виступу підкреслила, що важливим завданням освіти є розвиток особистості, яка не просто здатна вижити в стрімко схильних до трансформації економічних і соціальних обставин, але здатна активно впливати на реальність.

І основне місце серед властивостей такої особистості займає актуальна здібність, яка полягає у самостійній постановці цілей та їх досягнення за допомогою використання найбільш прийнятних й адекватних засобів – цілепокладання. Вона звернула увагу, що цілепокладання в освіті є найважливішим елементом досягнення успішної діяльності.

Від того, наскільки грамотно сформульовані та конкретизовані цілі залежать і шляхи їх досягнення, і кінцеві результати.

Наталія Олександрівна перелічила види цілей та розкрила кожну з них. Розповіла про відмінності технології цілепокладання від мрій та бажань. З власного досвіду навела приклади технік виконання бажань, а саме: технології SMART, «колесо життя», карта візуалізації бажань, складання списків бажань.

На завершення учасники вебінару подякували спікеру за цікавий та корисний викладений матеріал.

 Технології виконання бажань

Вебінар «Шляхи розвитку і удосконалення професійної компетентності педагога»

29 січня 2019 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Запорізькій області відбувся вебінар за темою «Шляхи розвитку і удосконалення професійної компетентності педагога».

Кукол О.О., викладач ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю», на початку виступу підкреслила, що самоосвіта – це безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення. Давня мудрість говорить: «Хто стоїть на місті, той відстає». А хто не хоче відставати, мусить рухатися вперед, і не зупинятися, досягнувши вершини, а підійматися вище. У забезпеченні якісних результатів професійної підготовки кваліфікованих робітників особлива роль належить педагогу, його професійно-педагогічній компетентності.

Оксана Олександрівна у ході вебінару розповіла, які нові інформаційні технології вона почала використовувати з появою інтерактивної дошки у кабінеті. Педагог застосовує на своїх заняттях ментальні карти та детально розповіла на яких етапах уроку їх використовує. На слайд презентації винесла посилання, де можна скачати програми. Також вона застосовує на своїх заняттях презентації, які створюють учні і демонструють результати своєї роботи на уроках. Під час занять з предмета «географія» використовує мережу Інтернет, а саме – супутникові карти. Учні мають можливість мандрувати країнами світом.

Викладач поділилась власним досвідом використання електронних освітніх ресурсів у навчальному процесі, перелічила та ознайомила із основними. Це – онлайн конструктор ігор та вікторин, сервіс для створення хмарки понять, багатофункціональні сервіси тощо.

На завершення спікер звернула увагу, що використання інтерактивної дошки допомагає зробити освітній процес більш цікавим, підтримувати з учнями інтерактивний зв’язок, вести з ними пряме спілкування.

Наприкінці вебінару учасники подякували за актуальну, корисну та інформативну розповідь.

Презентація “Шляхи розвитку й удосконалення професійної компетентності педагога”

Вебінар «Літературний дешифратор» на заняттях з української літератури»

24 січня 2019 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Запорізькій області відбувся вебінар за темою «Літературний дешифратор» на заняттях з української літератури».

Грушанська А.В., викладач Економіко-правничого коледжу Запорізького національного університету, на початку виступу розповіла про цілі методики та перелічила їх: зробити здобувачів освіти активними учасниками освітнього процесу, формувати вміння критично мислити, навчити творчо підходити до засвоєння теоретичного та практичного матеріалу, прищеплювати демократичні принципи у навчанні, розвивати навички роботи самостійно і в групах, виконувати творчі завдання.

Анна Володимирівна ознайомила учасників вебінару з етапами створення дешифратора: необхідно обрати тему; чітко сформулювати питання; дібрати низку зображень, в яких можна зашифрувати правильну відповідь на питання; звернути увагу на те, що здобувачі освіти, переглядаючи зображення, мають побудувати асоціативний ряд, який дасть змогу отримати правильну відповідь; створити візіоряд на подану тему у комп`ютерних програмах, в яких можна використовувати зображення.

Педагог на слайдах презентації навела приклади завдань із використанням дешифраторів та запросила учасників взяти участь в інтерактивному занятті, і у чаті розшифрувати: закодований вислів з української літератури, про кого йде мова; назву твору, хто його автор; «чи добре ти знаєш твори Т. Шевченка»; «частини мови» з української мови.

На завершення спікер розповіла про практичне застосування методу та на яких етапах заняття можна використовувати, про його плюси та мінуси.

Наприкінці вебінари учасники подякували за цікаву, корисну, інформативну розповідь та побажали Анні Володимирівні творчих успіхів у подальшій педагогічній діяльності.

 Інтерактивна методика дешифратор (Грушанська А.В.)

Вебінар «Використання тренінг-технологій у формуванні креативності педагога закладу вищої освіти»

23 січня 2019 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Запорізькій області відбувся вебінар за темою «Використання тренінг-технологій у формуванні креативності педагога закладу вищої освіти».

Ніколаєва Л.Г., викладач Економіко-правничого коледжу Запорізького національного університету, розпочала свій виступ висловом китайського філософу Конфуція: «Не навчайте дітей так, як навчали вас – вони народилися в інші часи». Педагог наголосила, що у теперішній час освітній процес відбувається за схемою: «здобувач освіти – мультимедійні технології – викладач». Освітній процес необхідно будувати за принципом індивідуального підходу. І тоді викладач стає для здобувачів освіти організатором, консультантом, тьютором.

Лариса Георгіївна у ході вебінару розповіла, що тренінг вимагає дотримання певних правил, які приймаються усією групою на початку заняття. Показала наочно на слайді презентації порівняння відмінностей між тренінгом та навчальним заняттям й звернула увагу, що тренеру необхідно мати спеціальну професійну підготовку.

Спікер навела приклади тренінгових вправ: «Знайомство», «Зіпсований телефон», «Експеримент», «Мозковий штурм», психогімнастичної вправи «Гра в асоціації», «Викладання матеріалу шляхом частково-пошукового методу з елементами евристичної бесіди», групової роботи «Вправи на роботу мислення», гри «Професія менеджер з туризму».

Свій виступ викладач завершила висловом Конфуція: «Вибери професію, котру любиш, і тобі не буде потрібно працювати ні дня у своєму житті».

Презентація “Використання тренінг-технологій у формуванні креативності педагога”

Міжобласний вебінар «Профорієнтація – синергія профтехосвіти…»

Запорізький край – потужний промисловий та сільськогосподарський регіон нашої держави.

Запорізька земля – це колиска електроенергетиків та металургів, машинобудівників та хіміків, будівельників та працівників сільського господарства. Вона славетна традиціями підготовки кваліфікованих робітничих кадрів. Професійно-технічна освіта Запорізької області успішно продовжує ці традиції, тому рідний край може пишатися своїм трудовим потенціалом.

Забезпечення підприємств кваліфікованими робітничими кадрами – головне завдання закладів професійної (професійно-технічної) освіти області.

Тому соціальне партнерство в освіті з питань професійної орієнтації Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області розглядає як особливий тип взаємодії освітніх установ із суб’єктами ринку праці, державними установами і місцевими органами влади, громадськими організаціями, націлений на максимальне узгодження і врахування інтересів усіх учасників цього процесу.

17 січня 2019 року відбувся міжобласний вебінар навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропепровській області та Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області на тему: «Профорієнтація – синергія профтехосвіти, регіональних громад, роботодавців, науки, соціальних партнерів в рамках розвитку та збереження сучасного робітничого потенціалу регіону». Учасники від Дніпропетровської області: НМЦ ПТО у Дніпропетровській області; Дніпровська академія неперервної освіти; Дніпропетровський обласний центр зайнятості. Від Запорізької області виступила заступник директора НМЦ ПТО у Запорізькій області Петерик Світлана Миколаївна; Грищенко Наталія Петрівна, методист НМЦ ПТО у Запорізькій області (тема: «Соціальне партнерство в системі професійної (професійно-технічної) освіти Запорізької області з питань профорієнтації учнів»); Грімова Юлія Олексіївна, заступник директора з виховної роботи ДНЗ «Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту» (тема: «Квест – новий підхід до професійної орієнтації, активізації інтересів учнів до вибору професії, значущості власного самовизначення»); Савінська Лариса Мойсіївна, заступник директора з виховної роботи ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник» (тема: «Методи профорієнтаційної роботи з роботодавцями, службами зайнятості та закладами загальної середньої освіти»); Кудар Ірина Валеріївна, заступник директора з виховної роботи ДНЗ «Мелітопольське вище професійне училище» та Іванова Наталія Анатоліївна, керівник гуртка ДНЗ «Мелітопольськевище професійне училище» (тема: «Співпраця державного навчального закладу «Мелітопольське вище професійне училище» з місцевою громадою з питань профорієнтаційної роботи Мелітопольського регіону»); Бевз Алевтина Мирославівна, заступник директора з виховної роботи ДНЗ «Бердянський машинобудівний професійний ліцей» (тема: «Популяризація робітничих професій як вагома складова профорієнтаційної роботи, патріотичного виховання молоді, відродження національної культури та традицій»); Кавун Людмила Анатоліївна, заступник директора з виховної роботи ДНЗ «Багатопрофільний центр професійно-технічної освіти» (тема: «Основні сучасні підходи та напрямки профорієнтації державного навчального закладу «Багатопрофільний центр професійно-технічної освіти» серед учнівської молоді Токмацького району»).

Результатами міжобласного вебінару стало: узагальнення та аналіз практики соціального партнерства в умовах регіону; формування мотиваційних механізмів залучення роботодавців та підприємців та покращення інформаційної підтримки соціального партнерства у сфері професійної освіти; розробка механізмів регулювання соціального партнерства для забезпечення якості освітніх послуг.

 Соціальне партнерство в ЗП(ПТ)О (ГрищенкоН.П.)

Методи профорієнтаційної роботи з роботодавцями, службами зайнятості та закладами загальної середньої освіти (Савінська Л.М.)

Підходи та напряки профорієнтації (Кавун Л.А.)

Співпраця ДНЗ «Мелітопольське ВПУ» (Кудар І.В.)

Популяризація робітничих професій (Бевз А.М.)


Вебінар «Роль бібліотеки у формуванні ключових компетентностей Нової української школи»

12 грудня 2018 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Запорізькій області відбувся вебінар для бібліотечних працівників закладів вищої освіти та закладів професійної (професійно-технічної) освіти на тему «Роль бібліотеки у формуванні ключових компетентностей Нової української школи». До заходу приєдналися 25 учасників.

У ході заходу презентовано досвід роботи бібліотекарів комунального закладу «Запорізька обласна бібліотека для юнацтва» Запорізької обласної ради та ДНЗ «Михайлівське вище професійне училище» щодо впровадження сучасних бібліотечних технологій, оригінальних виховних ідей, форм і методів для розвитку у здобувачів освіти ключових компетентностей.

Під час вебінару модератор заходу, методист НМЦ ПТО у Запорізькій області Мухіна Людмила Іллівна, у своєму виступі акцентувала увагу на роль бібліотеки у формуванні ключових компетентностей підлітків, відмітила основні елементи компетентнісного підходу, згадала, що таке компетентність та які компетентності належать до ключових і яким чином їх потрібно формувати бібліотечними засобами.

Спікер вебінару Писанець Вікторія Володимирівна, виконуюча обов’язки директора КЗ «Запорізька обласна бібліотека для юнацтва» ЗОР, у своєму виступі розповіла про проекти, які створюються і реалізовуються колективом бібліотеки для розвитку ключових компетентностей молоді: безкоштовні курси української мови Book-слем, всеукраїнська акція «Радіодиктант національної єдності», ерудит-кав`ярня «Мозкодром», субгрантовий проект «Я тебе чую», ток-шоу «Рівні серед рівних», обласний конкурс «Наша спадщина», квест «Свято Нептуна».

Спікер Удовіченко Наталія Едуардівна, завідуюча бібліотекою ДНЗ «Михайлівське вище професійне училище» зосередила увагу на бібліотечних виховних заходах і технологіях, за допомогою яких формується загальнокультурна компетентність та інші компетентності здобувачів освіти у ДНЗ «Михайлівське вище професійне училище»: «Час пізнавати світ, або Шляхами прочитаних книг», школа етики та етикету «Комільфо» та інші.

Учасники вебінару отримали матеріали: «Роль бібліотеки у формуванні ключових компетентностей Нової української школи», «Бібліотечні проекти у фокусі формування учнівських компетентностей», «Роль бібліотеки у формуванні ключових компетентностей учнів в умовах Нової української школи». Наприкінці вебінару учасники подякували спікерам за дуже актуальну інформацію та змістовні виступи.

Роль бібліотеки у формуванні ключових компетентностей(Мухіна Л.І.)

Формування ключових компетентностей учнів

Бібліотечні проекти (Писанець В.В.)

Вебінар «Впровадження ІКТ з використанням компетентнісного підходу при викладанні спец предметів: створення мультимедійних програм; створення Web-квесту; розробка уроку-квесту»

13 грудня 2018 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Запорізькій області відбувся вебінар за темою «Впровадження ІКТ з використанням компетентнісного підходу при викладанні спец предметів: створення мультимедійних програм; створення Web-квесту; розробка уроку-квесту».

Анохіна Н.І., Солонцова О.В., викладачі ДНЗ «Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти», на початку свого виступу звернули увагу, що новим етапом глобальної технологізації стала поява сучасних телекомунікаційних мереж та їх конвергенція з інформаційними технологіями. В даний час розширення інформаційного простору – основна тенденція суспільного розвитку, яка відповідає соціальному замовленню, тому потрібна постійна модернізація і пошук більш ефективних методів роботи в освіті.

У ході вебінару педагоги ознайомили учасників, як запланувати навчальні дії з Google Calendar, його можливості та переваги. Вважають, що викладач повинен мати уяву про оболонки дистанційного навчання та навели приклади платформ, які вони використовують в освітньому процесі: Moodle, Wix, Edmodo. На екрані візуалізували скріншот сторінки онлайн курсу «Слюсар з ремонту рухомого складу», який вони розробили на платформі Wix. І ця розробка зайняла 1 місце на Всеукраїнському конкурсу на кращий електронний освітній ресурс «Планета ІТ-2018».

Також розповіли про: сервіс Prezi.com, за допомогою якого можна створити інтерактивні мультимедійні презентації з нелінійної структурою; гіпертекстове середовище Wiki для збору і структурування письмових відомостей; Google Doc – безкоштовний мережевий офісний пакет, що включає текстовий, табличний редактор і службу для створення презентацій; сервіс Hot Potatoes – інструмент для створення веб-анкет всіх видів, від кросвордів і до вправ на заповнення пропусків у тексті; Surveymonkey – один з найпопулярніших сервісів для створення опитувань; Sumopaint – багатофункціональний додаток по редагуванню зображень онлайн; сервіс Easel.ly – для створення онлайн-інфографіки. Навели приклад створеної інфографіки «Сигнали на залізничному транспорті».

Ознайомили із своїми розробками: мультимедійною навчальною програмою «A journey in a passenger train», веб-квестом «Залізничний експрес», квест- уроком «Колісні пари рухомого складу».

Наприкінці вебінару учасники подякували спікерам за дуже актуальну інформацію та корисний виступ.

Презентація до вебінару

Вебінар «Хмарні технології в діяльності ЗП(ПТ)О»

29 листопада 2018 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Запорізькій області відбувся вебінар за темою «Хмарні технології в діяльності ЗП(ПТ)О».

Кулинич О.А., заступник директора з навчально-методичної роботи ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище», на початку свого виступу звернула увагу на хмарні сервіси, які є альтернативою сервісам off-line. Олена Анатоліївна розповіла, що хмаро орієнтоване освітнє середовище (ХООС), забезпечує умови доступності, персоніфікованості, самостійної освітньої діяльності, співпраці, розвитку творчих здібностей здобувачів освіти, а також є дієвим інструментом, за допомогою якого сучасний педагогічний працівник в системі професійної освіти здатен забезпечити перехід від традиційної до інноваційної схеми взаємодії.

Вона навела приклади хмарних систем управління освітнім процесом: навчальна платформа Moodle, сервіс Google Classroom, MS Azure. У своїй педагогічній діяльності використовує наступні хмарні сервіси для контролю знань: інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки LearningApps.org, онлайн тести, опитування, кросворди, Google форми.

Войтюк Т.М., викладач ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище» у своєму виступі розповіла про освітній сайт який є складовою хмарного середовища. Тетяна Миколаївна розкрила наступні питання: навіщо потрібен сайт педагогу, для кого він створюється, типи, можливості, переваги.

На завершення викладач наголосила, що повноцінне використання хмарних освітніх ресурсів дозволяє гармонійно доповнювати і поєднувати традиційні методи з новими Інтернет-технологіями. Поширює можливості учнів у їх самостійній роботі, також сприяє зростанню творчої складової в діяльності і педагога, і учнів.

Наприкінці вебінару учасники подякували спікерам за дуже актуальну інформацію та корисний виступ.

Презентація “Хмарні технології в діяльності ЗП(ПТ)О” Кулинич О.А.

Презенація “Освітній сайт як складова хмарного середовища” Войтюк Т.М.

 

Вебінар «Впровадження активних форм навчання на заняттях фізики та математики»

27 листопада 2018 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Запорізькій області відбувся вебінар за темою «Впровадження активних форм навчання на заняттях фізики та математики».

Свіріна О.В., викладач математики та Карасьова Г.Ю., викладач фізики Запорізького авіаційного коледжу ім. О.Г. Івченка, розпочали свій виступ наголосивши на тому, щоб навчання для студентів було цікаве необхідно використовувати сучасні активні форми в освітньому середовищі.

Галина Юріївна навела приклади застосування у своїй педагогічній діяльності наступних методів навчання підростаючого покоління – це використання ментальних карт та метод піктограм. Ментальні карти викладач застосовує для розкриття основних понять теми та впродовж неї вони доповнюються як педагогом, так і студентами. Приклади ментальних карт створених студентами були зображені на слайді. Метод піктограм вона використовує для спрощування запам’ятовування визначень з предмета. Також були наведенні зразки символів та формул з конспектів підростаючого покоління.

Ольга Володимирівна поділилась власним досвідом застосування нестандартних форм організації домашньої роботи студентів, а саме: веб-квесту та Google форми. Розповіла про формат веб-квесту, його етапи та види завдань. Вона перелічила питання надані для виконання аналітичного завдання веб-квесту: етімологічна та математична довідки, фігура у повсякденному житті, конструкторське бюро, фігура у літальних апаратах. Викладач на слайдах презентації показала нестандарті виконання предметів та літальних апаратів, які знайшли і опрацювали студенти після завершення пошуку й оформлення інформації. Також для реалізації цієї задачі було використано елементи тренінгу. Педагог наголосила, що студенти під час виконання завдання застосували власний досвід та набули нового.

Наступна форма – це Google форма, її можна застосовувати для виконання таких завдань, як: загальне опитування студентів або їх батьків; роздача тем для проектів, рефератів, групової домашньої роботи; створення інтерактивних завдань і вбудовування в форми відео, фотографій й подальше оцінювання дітьми відео- та іншої інтерактивної інформації; проведення онлайн тестів і автоматичну перевірку робіт та розсилку результатів тестування.

Наприкінці вебінару учасники подякували спікерам за дуже актуальну інформацію та корисний виступ.

Презентація “Впровадження активних форм навчання на заняттях фізики та математики”