Всеукраїнський вебінар на тему «Створення та діяльність центрів кар’єри на базі ПТНЗ»

01 листопада 2017 року методисти НМЦ ПТО у Запорізькій області взяли участь у Всеукраїнському вебінарі на тему «Створення та діяльність центрів кар’єри на базі ПТНЗ», організаторами якого був НМЦ ПТО у Волинській області.

«Ринок праці – професійне зростання – успішна особистість» Труш В.І.

«Регіональне забезпечення створення «центру професійної кар’єри»Дяченко Н.В.

Експериментальне дослідження за темою «Проектування системи консультування з професійної кар’єри учнів ПТНЗ» Дмитро Закатнов

«Інформаційно-методичний супровід створення та діяльності центрів професійної кар’єри на базі закладів ПТО» Оксана Добровольська

“Створення та діяльність центрів кар’єри на базі ПТНЗ” Зоя Парфенюк

Організація співпраці служби зайнятості з Центром професійної кар’єри

“З досвіду роботи центру професійної кар’єри Колківського ВПУ” Людмила Григорівна Панасюк, Наталія Григорівна Гичко, Галина Кирилівна Садовська – представники центру кар’єри Колківського ВПУ

Створення та діяльність центрів кар’єри на базі ПТНЗ

Вебінар «Національно-патріотичне виховання учнів ПТНЗ»

10 жовтня 2017 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Запорізькій області відбувся вебінар на тему «Національно-патріотичне виховання учнів ПТНЗ».

Вертелецька В.М., викладач ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей», ознайомила учасників вебінару з основними цілями навчального закладу: виховувати в учнів почуття патріотизму, національної і загальнолюдської гідності, розвивати й поглиблювати знання з історії рідного краю та України. Одним із завдань викладача є максимальне використання потенціалу творчих здібностей та обдарувань учнів. Вона розповіла, що в ліцеї стало традицією проводити інтелектуальні ігри, дискусії, диспути, прес-конференції, засідання «круглого столу», тематичні діалоги, ділові ігри. Широко використовують документи, спогади, кіно- і фотоматеріали, звукозаписи, художні твори, які допомагають створити на уроках відповідну емоційну атмосферу.

Вікторія Миколаївна перелічила волонтерські акції, започатковані ліцеєм, які допомагають збирати велику кількість необхідних речей для учасників зони АТО, а саме: «Ліки замість квітів», «Подарунки солдатам до Дня Святого Миколая», «Різдвяний кошик солдату», «Великодній кошик солдату».

Спікер розповіла, що в навчальному закладі проводиться дослідницько-пошукова робота з історії рідного краю. У 2008 році відкрився музей, де кожну експозицію збирали та оформлювали учні й працівники ліцею власноруч. З великою зацікавленістю вони збирають і вивчають археологічні пам’ятки з берегу Каховського водосховища, предмети побуту, знаряддя праці 19-20 століття, фотоматеріали, періодику. Брали участь в обласному конкурсі Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна» й вибороли друге почесне місце з проектом «Археологічні пам’ятки: минуле, сучасне, майбутнє», зняли і змонтували ролик «Кургани».

Викладач звернула увагу колег на те, що в ліцеї постійно з учнями проводяться такі заходи: спортивні свята, лінійні та міські змагання з різних видів спорту, військово-патріотичні ігри та багато інших. Усі заходи, які відбуваються в навчальному закладі відображено на сайті ліцею та в газеті «ЛІЦЕЙка».

Наприкінці вебінару учасники подякували спікеру за змістовну, цікаву доповідь й величезну працю навчального закладу з виховання підростаючого покоління.

Презентація “Національно-патріотичне виховання учнів ПТНЗ” Вертелецька В.М.

Вебінар «Застосування інтерактивних методів навчання під час занять та позаурочної діяльності»

04 жовтня 2017 року Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Запорізькій області проведений вебінар на тему «Застосування інтерактивних методів навчання під час занять та позаурочної діяльності».

Іванова В.А., викладач ДНЗ «Бердянський машинобудівний професійний ліцей», під час виступу наголосила, що ми, народжені в індустріальному та інформаційному суспільстві, повинні вже звикнути до того, що зміни в нашому житті відбуваються все частіше. Саме педагоги закладають базу майбутнього фахівця, майбутньої сучасної людини. Відповідно, саме викладач в першу чергу повинен йти в ногу з часом, а саме бути сучасним. Тобто педагоги повинні володіти сучасними технологіями.

Спікер розповіла, що у своїй роботі при навчанні інформатики, вона застосовує такі інтерактивні методи як: метод проектів, робота в групах, дискусія, мозковий штурм, мікрофон, тренінг, конкурси практичних робіт з їх обговоренням. Вона ознайомила учасників вебінару із напрямками впровадження інформаційних технологій у навчальний процес, а саме: широке використання у педагогічній практиці електронних підручників, комп’ютерних тестів, мережних дистанційних курсів, мультимедійних кейсів та ін. Продемонструвала на презентації створення форм у вигляді тестів та обробку їх результатів.

Вікторія Анатоліївна завершила свій виступ звернувши увагу, що у 21 столітті викладач повинен стати для групи модератором, а не диктатором. Навчати треба через душу, через творчість, через спілкування дітей та дорослих. Щоб слідувати за інноваціями, педагог теж повинен постійно навчатися, однак йому не варто викидати всі ті знання і перекреслювати досвід, який він має. Навпаки, він повинен скористатися своїм багажем. Для того щоб реалізувати інновації, потрібно взаємодіяти з іншими викладачами і самому хотіти вчитися.

 Презентація Іванової В.А., викладач ДНЗ “Бердянський МПЛ”

Вебінар «Методика викладання предмета «Основи конструювання одягу»

03 жовтня 2017 року Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Запорізькій області проведений вебінар на тему «Методика викладання предмета «Основи конструювання одягу».

Андрющенко С.В., викладач ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю», під час виступу запропонувала учасникам вебінару удосконалення професійних компетенцій учнів шляхом використання інноваційних дидактичних засобів на уроках з предмета «Основи конструювання одягу». Мета впровадження робочих зошитів у навчальний процес – оптимізація та підвищення ефективності навчально-пізнавальної діяльності учнів на всіх його етапах. А також стимулювання ритмічної роботи учня, підвищення мотивації до систематичної активної роботи, створення умов для ведення конспектів на прикладі структури робочого зошиту, підвищення якості навчання шляхом зацікавленості учня у виконанні аудиторних, домашніх та самостійних робіт у спеціально відведеному зошиті, який оформлений у вигляді конспекту та завдань.

Спікер розповіла, що використання інтерактивної дошки під час проведення своїх занять, надає можливість підсилити наочність викладеного матеріалу, робить урок живим, а також посилює зацікавленість учнів та дозволяє поліпшити запам’ятовування навчального матеріалу. Також викладач під час занять впроваджує автоматизоване проектування одягу в навчальний процес на основі програмного забезпечення САПР ASSYST та 3D моделювання. Учні під час занять розробляють базові та похідні деталі конструкції в програмі CAD, а програма «Розкладник» допомагає виконувати розкладку лекал розроблених деталей автоматичним або ручним засобом.

Світлана Валеріївна звернула увагу, що екзаменаційні письмові роботи є підготовчим етапом до виконання творчої роботи – створення колекції одягу, а заключний етап створення колекції – творчий показ за участю народного театру мод ДНЗ «Запорізьке ВПУМС».

Наприкінці вебінару учасники подякували спікеру за змістовну та цікаву доповідь.

Презентація “Методика викладання предмета ОКО” (Андрющенко С.В.)

Всеукраїнський вебінар з питань функціонування ЄДЕБО

Презентація до вебінару

Замовлення докуменів

Вебінар «Використання ІКТ на уроках іноземної мови. Створення та ведення блогу викладача англійської мови»

14 червня 2017 року Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Запорізькій області проведений вебінар на тему «Використання ІКТ на уроках іноземної мови. Створення та ведення блогу викладача англійської мови».

Романій Еліна Петрівна, викладач ДНЗ «Запорізький центр професійно-технічної освіти водного транспорту», під час вебінару акцентувала увагу, що ІКТ можна використовувати на всіх етапах процесу навчання: при поясненні нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі рівня навчальних досягнень.

Інноваційні технології дозволяють поєднати теорію з практикою, текстовий і наочний матеріал, графічні засоби, відеозображення, мовний та музичний супровід, створити уявлення реального оточення, спілкування. Вони забезпечують активну діяльність учнів у процесі; гнучкість і варіювання тренувальних завдань та видів контролю; актуалізують пізнавальну діяльність; розвивають критичне та творче мислення; розширюють можливості здобуття, осмислення та презентації інформації; дають змогу моделювати комунікативні ситуації. Загалом, робити уроки привабливими, цікавими для учнів.

Також викладач наголосила, що використання комп’ютера на уроках розширює можливості викладача під час підбору матеріалу до заняття і форм навчальної роботи, робить їх яскравими та цікавими, інформаційно та емоційно насиченими. Комп’ютер на уроках виступає як засіб навчання, що може значно підвищити його ефективність, сприяти міцнішому засвоєнню знань учнів та активізує їх діяльність. Використовуючи ІКТ, можна проводити уроки-презентації, уроки-дослідження, віртуальні екскурсії, уроки-проекти.

Спікер підсумувала свій виступ тим, що застосування ІКТ при викладанні гуманітарних дисциплін сприяє удосконаленню форм і змісту навчального процесу, удосконаленню методів і засобів навчання, індивідуалізації та інтенсифікації навчального процесу.

Презентація “Використання ІКТ”

Вебінар «Методика викладання спеціальних дисциплін»

01 червня 2017 року Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Запорізькій області проведений вебінар на тему «Методика викладання спеціальних дисциплін».

Захаренко Ганна Степанівна, викладач ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник», під час вебінару звернула увагу, що спецтехнологія верстатників широкого профілю містить в собі інформацію з токарної, фрезерної, шліфувальної, свердлильної обробки, а також верстатів цих же груп, тільки з числовим програмним управлінням. Сучасні підручники не встигають за розвитком промисловості, тому вона використовує у своїй педагогічній практиці різноманітні методи. Один із яких – це метод зворотного зв’язку. Під час проходження виробничої практики на підприємстві учні мають певний досвід роботи з сучасним обладнанням та інструментами. Вони на уроках стають активними співрозмовниками, вносять свою інформацію і разом з викладачем конструюють концепцію уроку.

Також викладач розповіла, що вона постійно підвищує свій педагогічний рівень: проводить відкриті заходи; бінарні уроки з колегами; допомагає учням готуватися до державної кваліфікаційної атестації на іноземних мовах, цим самим піднімає свій рівень знань цих мов; шукає цікаву та пізнавальну інформацію в мережі Інтернет, а потім її використовує для контролю знань.

Ганна Степанівна завершила свій виступ такими словами:
Яке гарне слово – профтех!
У ньому досвід одних, в ньому молодість тих!
В ньому труд і навчання, і загальний успіх!
Давайте пишатися, що ми із профтех!

Наприкінці вебінару учасники подякували спікеру за корисну, змістовну та цікаву доповідь.

Захаренко А.С._Методика викладання спеціальних дисциплін

Вебінар «Застосування арт-терапевтичних технік на уроках хімії»

30 травня 2017 року Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Запорізькій області проведений вебінар на тему «Застосування арт-терапевтичних технік на уроках хімії».

Гуліна Ю.С., здобувач кафедри фізичної та колоїдної хімії Запорізького державного медичного університету, під час виступу ознайомила учасників вебінару із поняттям «арт-терапія», іі видами, труднощами в роботі при використанні цих методик. Спікер наголосила, що в процесі взаємодії з фарбами, папером, пластиліном і своїми образами, людина виявляє себе в результатах своєї творчої діяльності, проходить через самопізнання і самовираження. Негативні почуття можуть бути виплеснуті в прийнятній формі, пережиті та змінені в результаті людина відчуває полегшення від важкої життєвої ситуації. Іноді про проблему можна розповісти, а іноді її простіше намалювати, виразити в кольорі, образі. Не завжди вистачає слів, щоб виразити свої почуття або описати ситуацію. Малюнок, образи, колір допомагають безпечно висловити себе. У цьому зцілювальний ефект арт-терапії – відокремити проблему від себе і подивитися на неї з боку.

Юлія Сергіївна запропонувала учасникам використати у своїй практиці такі модифіковані арт-терапевтичні методики: «Ім’я, хімічний символ»; «Малюнок стану»; «Хімія»; «Прогулянка»; «Образ і пластика настрою»; «Малюємо ім’я»; «Створення світу хімії»; «Робота з творчим сміттям»; «Вправи з чорнильними плямами»; «Каляки-маляки»; «Взаємодія з папером»; «Один момент уроку хімії».

Під кінець вебінару педагог зауважила, що наступна зустріч відбудеться у вересні 2017 року на семінарі-практикумі та подякувала всім за увагу.

Гуліна Ю.С._Застосування арт-терапевтичних технік на уроках хімії в роботі

Вебінар «Створення та використання інтелект-карт, як засобу систематизації та узагальнення(XMind)»

17 травня 2017 року Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Запорізькій області проведений вебінар на тему «Створення та використання інтелект-карт, як засобу систематизації та узагальнення».

Павленко Олена Миколаївна, викладач ДНЗ «Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти», під час вебінару розкрила наступні питання: поняття «інтелект-карта», переваги та особливості; програмні засоби для створення інтелект-карт; використання інтелект-карт в навчальному процесі.

У ході вебінару спікер акцентувала увагу учасників на перевагах інтелект-карт, а саме: розвинення мислення в учнів; швидкий і повний огляд великої теми; економія часу; стимулювання уваги; чудовий інструмент для роздумування та запам’ятовування.

Викладач покроково продемонструвала на слайдах презентації, як створити інтелект-карту. А також надала учасникам вебінару ресурси з on-line посиланнями для того, щоб вони мали змогу використовувати їх під час викладання предметів.

На завершення, Олена Миколаївна наголосила, що під час занять інтелект-карта розвиває в учнів: увагу і пам’ять; логічне, образне, художнє та естетичне мислення; вміння шукати і знаходити інформацію; використовувати знання. Програма XMind дозволяє краще орієнтуватися в теоретичному матеріалі, підсумувати і закріпити вивчений матеріал, якісно готуватися до контрольних робіт.

Павленко О.М., ДНЗ “Запорізький політехнічний ЦПТО”_”Створення та використання інтелект-карт, як засобу систематизації та узагальнення (програма XMind)”

Вебінар «Розвиток творчих здібностей учнів під час занять та позаурочної діяльності»

20 квітня 2017 року Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Запорізькій області проведений вебінар на тему «Розвиток творчих здібностей учнів під час занять та позаурочної діяльності».

Кириченко Віктор Анатолійович, викладач ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник», під час вебінару звернув увагу учасників на сучасні умови розвитку суспільства, які гостро поставили проблему формування творчої особистості. Також перелічив сучасні реалії дитинства, а саме: економічні, політичні, соціальні, культурні та моральні.

У ході вебінару спікер наголосив, що педагогічна діяльність – не ремесло, а мистецтво, що вимагає від виконавця високої професійної майстерності. Віктор Анатолійович акцентував увагу на тому, що під здібностями розуміють такі психологічні здатності людини, від яких залежить успішність придбання знань, умінь, навичок і вони закладені та існують в кожній дитині. Педагог поділився власним алгоритмом виявлення обдарованих дітей та на прикладах, зі свого досвіду, розповів про розвиток творчих здібностей учнів під час занять та позаурочної діяльності.

Викладач підвів підсумок свого виступу звернувши увагу на те, що формування творчих здібностей в учнів – процес дуже складний, має свої особливості на кожному віковому етапі розвитку особистості, тісно пов’язаний з розвитком інтересів дитини, самооцінкою її успіхів у тій чи іншій діяльності.

Презентація “Розвиток творчих здібностей учнів під час занять та позаурочної діяльності”