Вебінар «Роль бібліотек у формуванні інформаційної культури здобувачів освіти»

Сьогодні сукупність інформаційних потоків навколо кожної людини настільки велика, різноманітна і розгалужена, що вимагає від неї не тільки знання законів інформаційного середовища й уміння орієнтуватися в них, а й безпосередньої участі у його формуванні та перетворенні, сприянні інформаційним контактам.

Провідна роль у формуванні у користувачів знань, умінь та навичок використання сучасних інформаційних ресурсів належить, перш за все, бібліотекарям, які є фахівцями з питань задоволення інформаційних потреб, організації та управління ресурсами знань, досвіду та інформаційно-бібліотечної підтримки освітнього процесу.

17 квітня 2019 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Запорізькій області відбувся вебінар для бібліотечних працівників закладів вищої освіти та закладів професійної (професійно-технічної) освіти на тему «Роль бібліотек у формуванні інформаційної культури здобувачів освіти». До заходу приєдналися 26 учасників.

У ході заходу презентовано досвід роботи бібліотекарів ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю» щодо формування інформаційної культури користувачів бібліотеки.

Спікери вебінару Цикіна Алла Василівна, завідувач бібліотеки ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю» та Приступа Людмила Володимирівна, бібліотекар ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю» у своєму виступі розповіли про створення інформаційної продукції учнями під час навчання, про діяльність бібліотеки по забезпеченню інформаційних потреб учнів.

У бібліотеці ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю» організовується робота з користувачами, враховуючи індивідуальні особливості, адже більшість форм виховної діяльності ґрунтується на особистісних психолого-педагогічних аспектах спілкування.

Спікери зосередили увагу на формуванні комп’ютерної культури користувачів. У бібліотеці встановлена програма електронної бібліотеки, створені умови для індивідуальної роботи та розвитку навчально-пізнавальної діяльності учнів, підвищення професійного рівня викладачів.

Учасники вебінару отримали матеріал: «Роль бібліотек у формуванні інформаційної культури здобувачів освіти».

Наприкінці вебінару учасники подякували спікерам за актуальну інформацію та змістовні виступи.

Формування інформаційної культури здобувачів освіти

Вебінар «Творчість, як одна із складових педагогічних компетенцій професійного навчання»

2 квітня 2019 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Запорізькій області відбувся вебінар за темою «Творчість, як одна із складових педагогічних компетенцій професійного навчання».

Шахрайчук Л.І., майстер виробничого навчання ДНЗ «Запорізький будівельний центр професійно-технічної освіти» на початку свого виступу звернула увагу, що метою кожного майстра виробничого навчання є підготовка висококваліфіко-
ваного, конкурентноспроможнього робітника, який затребуваний на ринку праці. Роботодавець потребує професійно-компетентного, емоційно-стійкого, творчого і креативного робітника, який швидко адаптується у будь-якому психологічному кліматі та вміє відповідати за кінцевий результат своєї праці.

Лариса Іванівна перелічила пріоритетні напрямки роботи над якими вона працює: удосконалення уроків виробничого навчання; формування мотивації у професійній діяльності; створення умов для повноцінного розвитку особистісних функцій; розвиток творчих здібностей кожного учня під час практичного навчання.

Педагог наголосила, що творчість є однією із складових педагогічних компетенцій професійного навчання. Для розвитку творчих здібностей в учнів вона бере участь у конкурсах професійної майстерності, створює портфоліо за професіями, проводить майстер-класи, створює тематичні презентацій до уроків виробничого навчання та навчальні фільми, використовує різноманітні форми і методи. Продемонструвала на слайдах презентації творчі вироби учнів, які вони виконали під час занять та в позаурочний час.

Спікер завершила виступ словами Л.С. Виготського: «Життя це система творчості, постійної напруги і подолання, постійного комбінування і створення нових форм поведінки».

Учасники вебінару висловили подяку доповідачу за творчий, цікавий та корисний матеріал.

Презентація

Вебінар «Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх кваліфікованих робітників професій художнього напряму»

26 березня 2019 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Запорізькій області відбувся вебінар за темою «Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх кваліфікованих робітників професій художнього напряму».

Граур І.В., заступник директора з навчально-виробничої роботи ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище», на початку свого виступу звернула увагу учасників, що нові вимоги до формування ключових та предметних компетентностей, швидкий розвиток прогресивних технологій навчання, нові досягнення викладача й майстра виробничого навчання вимагають високої професійної майстерності при проведенні уроків. Тому сьогодні необхідний широкомасштабний перегляд підходів до навчання при викладанні здобувачам освіти за професіями художнього напрямку.

Ірина Вячеславівна у ході вебінару розповіла учасникам, що складовою є емоційне налаштування учнів до уроку через використання нетрадиційних методів навчання. Педагогічні працівники закладу освіти під час проведення занять застосовують метод проектів як один із шляхів формування комунікативної компетентності учня. Запросила взяти участь бажаючих 04 квітня 2019 року у відкритому живописному конкурсі «Золотий олівець».

Учасники вебінару висловили подяку доповідачу за творчий, цікавий та корисний виступ.

Вебінар «Профілактика булінгу в освітньому середовищі»

25 березня 2019 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Запорізькій області відбувся вебінар за темою «Профілактика булінгу в освітньому середовищі».

Лещенко О.Г., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки, заступник декана з профорієнтаційної роботи факультету соціальної педагогіки та психології Запорізького національного університету, на початку вебінару ознайомила учасників із результатами опитування ЮНІСЕФ про розповсюдженість булінгу у світі, а також із ситуацією, яка склалась з цієї проблеми в Україні.

Олена Геннадіївна під час виступу розповіла про види і форми насильства, різновиди булінгу та детально розкрила кожен з них. Звернула увагу на особливості булінгу, портрет агресора та жертви. Надала рекомендації учасникам вебінару щодо поведінки якщо стали свідком булінгу, чи дитина стала жертвою або булером.

Педагог запропонувала створити умов безпечного освітнього середовища, як вирішення проблеми та профілактики булінгу. Ознайомила слухачів із визначенням «безпечного освітнього середовища», його принципами та впливом на здобувачів освіти. Вона навела приклади реагування педагогічних працівників на випадки насильства в освітньому закладі, запропонувала ознайомитись із чинним законодавством щодо відповідальності за булінг та штрафами, надала корисні посилання щодо його попередження.

Учасники вебінару висловили подяку доповідачу за актуальний, цікавий та корисний виступ.

Соціально-педагогічна профілактика булінгу в освітньому середовищі (Лещенко О.Г.)

Вебінар «Організація індивідуального простору на уроках математики за допомогою ІКТ»

20 березня 2019 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Запорізькій області відбувся вебінар за темою «Організація індивідуального простору на уроках математики за допомогою ІКТ».

Токарчук А.В., викладач Запорізького авіаційного коледжу ім. О.Г. Івченка, розпочала свій виступ проблемним питанням «Як, навчаючи всіх на занятті, навчити кожного?». Для того, щоб вирішити це питання вона запропонувала учасникам вебінару під час освітнього процесу використовувати інформаційно-комунікаційні технології. Педагог переконана, що використання ІКТ на заняттях дозволяє: активізувати пізнавальну діяльність здобувачів освіти; забезпечити високу ступінь диференціації навчання; збільшити об’єм виконаної роботи на занятті; вдосконалити контроль знань; забезпечити доступ до різних довідникових систем, електронних бібліотек та інших інформаційних ресурсів.

Анжела Валентинівна у своїй педагогічній діяльності ІКТ використовує: для супроводу пояснення навчального матеріалу, в якості роботи на заняттях з електронними підручниками; для організації домашньої самостійної роботи. Спікер разом з колегою та студентами створили сайт для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з математики, де здобувачі освіти мають змогу пройти тестування, розв’язувати рівняння, вирішувати задачі, будувати графіки функцій та геометричні фігури.

На завершення виступу викладач підвела наступні підсумки, що: IКТ підвищує загальний рівень освітнього процесу; посилює мотивацію навчання і пізнавальну активність здобувачів освіти; сприяє формуванню індивідуального простору на заняттях; спонукає викладачів знаходитись в творчому пошуку дидактичних інновацій. І наостанок, закликала колег: «Ніколи не бійтесь починати щось нове!».

Учасники вебінару висловили подяку доповідачу за актуальний, змістовний та корисний виступ.

Презентація (Токарчук А.В.)

Вебінар «Розвиток критичного мислення на уроках природничо-математичних дисциплін»

19 березня 2019 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Запорізькій області відбувся вебінар за темою «Розвиток критичного мислення на уроках природничо-математичних дисциплін».

Шоя В.К., викладач ДНЗ «Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти», на початку виступу наголосила, що розвиток критичного мислення стає дуже актуальним під час інтенсивних соціальних змін, коли неможливо діяти без постійного пристосування до нових економічних та інших обставин, без ефективного розв’язання проблем, значну частину яких неможливо передбачити.

Вікторія Костянтинівна розповіла, що їй подобається використовувати інтерактивні технології навчання на уроках і в позаурочний час, тому що їх суть полягає в тому, щоб освітній процес відбувався у постійній взаємодії всіх учнів. Педагог перелічила методи, які вона застосовує на своїх заняттях: мікрофон, оболонки для тестів, бліц-інтерв’ю, незакінчені речення, історична хвилинка, читання з позначками, інсерт, павутинка дискусії, асоціації, мозковий штурм, складання кластеру, дослідницький, інскриптивний, проскриптивний, шести капелюхів. Кожен з перелічених методів викладач розкрила та запропонувала учасникам вебінару, на якому із етапів уроку вони можуть їх використати. Також вона навела приклади задач із зайвою та недостатньою умовою, з ускладненням при розв’язанні.

На завершення спікер сказала, що на її думку, щоб обрати найкраще з рішень, слід увімкнути критичне мислення – це особливо результативний спосіб. Критичне мислення – зважений і вдумливий розгляд різних, а часом, іпротилежних підходів й розумінь проблеми з метою прийняття обґрунтованих рішень та формулювання оцінок.

Учасники вебінару висловили подяку доповідачу за цікавий, корисний та інтерактивний виступ.

Презентація (Шоя В.К.)

Обласний вебінар «Створення і використання інфографіки в освітньому процесі для удосконалення професійної компетентності педагога»

05 березня 2019 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Запорізькій області відбувся обласний вебінар за темою «Створення і використання інфографіки в освітньому процесі для удосконалення професійної компетентності педагога».

Спікер вебінару, методист НМЦ ПТО у Запорізькій області Лариса Двоєносова, розповіла про графічний засіб подачі інформації, як інфографіка. Звернула увагу, що сервіс можна використовувати не тільки для викладання теми уроку, але також запропонувати здобувачам освіти створювати інфографіку самостійно для виконання домашніх завдань, проектів тощо. Продемонструвала, як можна застосовувати інструмент на уроках цікаво і ефективно.

У ході вебінару навела приклади, як використовувати інфографіку в освітньому процесі та у профорієнтаційній роботі. Наочно показала, як створити оригінальне резюме та графіку за допомогою анімації. Учасники вебінару отримали посилання на зручні сервіси, за допомогою яких можна створити інфографіку, листівки, плакати, презентації, доповнення до статей і доповідей тощо.

На завершення спікер побажала учасникам вебінару натхнення та творчих перемог.

ПрезентаціяВебінар «Використання коуч-технологій при викладанні спеціальних дисциплін для покращення освітнього процесу»

27 лютого 2019 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Запорізькій області відбувся вебінар за темою  «Використання коуч-технологій при викладанні спеціальних дисциплін для покращення освітнього процесу».

Прокопенко Ю.В., викладач ДНЗ «Запорізький центр професійно-технічної освіти водного транспорту», на початку виступу пояснила учасникам вебінару, чому саме обрала використання коуч-технологій для організації освітнього процесу. Вона вважає, що коучинг прямо пов’язаний із системою мотивування, його вплив має широкий спектр дії, оскільки вмотивований здобувач освіти ефективніше виконує свою роботу, і тому, це результативно впливає на рівень його професійної підготовки.

Юлія Володимирівна переконана, що застосування коуч-технології у процесі навчання – це основа розвитку критичного мислення, соціальної і громадянської компетентності, уміння навчатися впродовж життя та підприємницької діяльності, отримання навичок створення власних продуктів.

У ході вебінару педагог поділилась власним досвідом використання наступними інструментами коучингу: формування мети за допомогою SMART-цілей; застосування на різних етапах уроку «Кошику ідей», «Колеса балансу», «Шкалування», «Лінії часу», «Розкриття сонця».

На завершення спікер сказала, що на жаль, не усіма інструментами мала змогу поділитись за час виступу, але вона сподівається, що слухачам будуть корисні. Впевнена, що результатом такої роботи стане здатність учня самостійно побудувати позитивний ряд власних переконань: «Хочу! – Можу! – Вірю! – Роблю! – Маю результат!».

Учасники вебінару подякували викладачу за цікаву доповідь та побажали наснаги й плідної праці!

Презентація

Вебінар «Формування сучасного освітнього середовища»

25 лютого 2019 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Запорізькій області відбувся вебінар на тему «Формування сучасного освітнього середовища».

Семенова Л.О., методист НМЦ ПТО у Запорізькій області, ознайомила учасників вебінару з результатами роботи щодо створення тематичних мікрорепозиторіїв на основі матеріалів дослідно-експериментальних робіт регіонального та всеукраїнського рівнів.

Учасники вебінару мали змогу за допомогою відеофайлів оглянути структуру та зміст мікрорепозиторіїв, ознайомитись з особливостями нормативно-правової бази організації та проведення дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня.

По завершенні вебінару учасники висловили подяку за корисну інформацію.

Презентація

Вебінар «Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх кваліфікованих робітників»

21 лютого 2019 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Запорізькій області відбувся вебінар за темою «Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх кваліфікованих робітників».

Торохтій О.С., майстер виробничого навчання ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей», на початку виступу наголосила, що підготовка кваліфікованих робітників – це серйозне завдання, оскільки від рівня їх кваліфікації значною мірою залежить успіх виробництва. Тому сьогодні ключовим підходом до освітнього процесу є «компетентнісний підхід».

Ольга Сергіївна розповіла, що у своїй педагогічній діяльності використовує різні форми та методи навчання, такі як: екскурсії, уроки-конкурси, креатив-бої, вправи на тренажерах, проектну діяльність та інші. Навела приклади уроків-конкурсів професійної майстерності та поетапно розкрила їх: «Майстер – золоті руки», проведений у навчальній майстерні, для підведення підсумку з теми «Слюсарні роботи»; «Слюсарно-складальні роботи», який відбувся на підприємстві.

У ході вебінару педагог ознайомила учасників вебінару із наступним видом діяльності, як креатив-бій «Енергія мислення». Він проведений підсумковим інтегрованим уроком за курс навчання із спецпредметів та виробничого навчання.

Спікер звернула увагу, що заклад освіти, в якому працює, займається проектною діяльністю, і ознайомила слухачів з проектом «Трансформатор», який нею розроблений. Також розповіла, що з вересня 2018 року ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей» впроваджує елементи дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників з професій «Кухар. Кондитер», «Машиніст електровоза. Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування», «Електрогазозварник. Слюсар з ремонту реакторно-турбінного устаткування» та перелічила переваги такої форми підготовки.

Наприкінці виступу наголосила, що важливою складовою компетентнісного підходу є стажування педагогічних працівників на робочих місцях підприємства. Тому, що за час проходження стажування майстри виробничого навчання ознайомилися з новими технічними виробничими досягненнями, їх втілення в практичну діяльність підприємства; набули необхідний практичний досвід; оволоділи новими технологіями, підвищили свій професійний рівень.

На завершення учасники вебінару подякували майстру виробничого навчання за актуальний, змістовний та корисний виступ.

Презентація