Вебінар «Організація індивідуального простору на уроках математики за допомогою ІКТ»

20 березня 2019 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Запорізькій області відбувся вебінар за темою «Організація індивідуального простору на уроках математики за допомогою ІКТ».

Токарчук А.В., викладач Запорізького авіаційного коледжу ім. О.Г. Івченка, розпочала свій виступ проблемним питанням «Як, навчаючи всіх на занятті, навчити кожного?». Для того, щоб вирішити це питання вона запропонувала учасникам вебінару під час освітнього процесу використовувати інформаційно-комунікаційні технології. Педагог переконана, що використання ІКТ на заняттях дозволяє: активізувати пізнавальну діяльність здобувачів освіти; забезпечити високу ступінь диференціації навчання; збільшити об’єм виконаної роботи на занятті; вдосконалити контроль знань; забезпечити доступ до різних довідникових систем, електронних бібліотек та інших інформаційних ресурсів.

Анжела Валентинівна у своїй педагогічній діяльності ІКТ використовує: для супроводу пояснення навчального матеріалу, в якості роботи на заняттях з електронними підручниками; для організації домашньої самостійної роботи. Спікер разом з колегою та студентами створили сайт для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з математики, де здобувачі освіти мають змогу пройти тестування, розв’язувати рівняння, вирішувати задачі, будувати графіки функцій та геометричні фігури.

На завершення виступу викладач підвела наступні підсумки, що: IКТ підвищує загальний рівень освітнього процесу; посилює мотивацію навчання і пізнавальну активність здобувачів освіти; сприяє формуванню індивідуального простору на заняттях; спонукає викладачів знаходитись в творчому пошуку дидактичних інновацій. І наостанок, закликала колег: «Ніколи не бійтесь починати щось нове!».

Учасники вебінару висловили подяку доповідачу за актуальний, змістовний та корисний виступ.

Презентація (Токарчук А.В.)

Вебінар «Розвиток критичного мислення на уроках природничо-математичних дисциплін»

19 березня 2019 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Запорізькій області відбувся вебінар за темою «Розвиток критичного мислення на уроках природничо-математичних дисциплін».

Шоя В.К., викладач ДНЗ «Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти», на початку виступу наголосила, що розвиток критичного мислення стає дуже актуальним під час інтенсивних соціальних змін, коли неможливо діяти без постійного пристосування до нових економічних та інших обставин, без ефективного розв’язання проблем, значну частину яких неможливо передбачити.

Вікторія Костянтинівна розповіла, що їй подобається використовувати інтерактивні технології навчання на уроках і в позаурочний час, тому що їх суть полягає в тому, щоб освітній процес відбувався у постійній взаємодії всіх учнів. Педагог перелічила методи, які вона застосовує на своїх заняттях: мікрофон, оболонки для тестів, бліц-інтерв’ю, незакінчені речення, історична хвилинка, читання з позначками, інсерт, павутинка дискусії, асоціації, мозковий штурм, складання кластеру, дослідницький, інскриптивний, проскриптивний, шести капелюхів. Кожен з перелічених методів викладач розкрила та запропонувала учасникам вебінару, на якому із етапів уроку вони можуть їх використати. Також вона навела приклади задач із зайвою та недостатньою умовою, з ускладненням при розв’язанні.

На завершення спікер сказала, що на її думку, щоб обрати найкраще з рішень, слід увімкнути критичне мислення – це особливо результативний спосіб. Критичне мислення – зважений і вдумливий розгляд різних, а часом, іпротилежних підходів й розумінь проблеми з метою прийняття обґрунтованих рішень та формулювання оцінок.

Учасники вебінару висловили подяку доповідачу за цікавий, корисний та інтерактивний виступ.

Презентація (Шоя В.К.)

Обласний вебінар «Створення і використання інфографіки в освітньому процесі для удосконалення професійної компетентності педагога»

05 березня 2019 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Запорізькій області відбувся обласний вебінар за темою «Створення і використання інфографіки в освітньому процесі для удосконалення професійної компетентності педагога».

Спікер вебінару, методист НМЦ ПТО у Запорізькій області Лариса Двоєносова, розповіла про графічний засіб подачі інформації, як інфографіка. Звернула увагу, що сервіс можна використовувати не тільки для викладання теми уроку, але також запропонувати здобувачам освіти створювати інфографіку самостійно для виконання домашніх завдань, проектів тощо. Продемонструвала, як можна застосовувати інструмент на уроках цікаво і ефективно.

У ході вебінару навела приклади, як використовувати інфографіку в освітньому процесі та у профорієнтаційній роботі. Наочно показала, як створити оригінальне резюме та графіку за допомогою анімації. Учасники вебінару отримали посилання на зручні сервіси, за допомогою яких можна створити інфографіку, листівки, плакати, презентації, доповнення до статей і доповідей тощо.

На завершення спікер побажала учасникам вебінару натхнення та творчих перемог.

ПрезентаціяВебінар «Використання коуч-технологій при викладанні спеціальних дисциплін для покращення освітнього процесу»

27 лютого 2019 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Запорізькій області відбувся вебінар за темою  «Використання коуч-технологій при викладанні спеціальних дисциплін для покращення освітнього процесу».

Прокопенко Ю.В., викладач ДНЗ «Запорізький центр професійно-технічної освіти водного транспорту», на початку виступу пояснила учасникам вебінару, чому саме обрала використання коуч-технологій для організації освітнього процесу. Вона вважає, що коучинг прямо пов’язаний із системою мотивування, його вплив має широкий спектр дії, оскільки вмотивований здобувач освіти ефективніше виконує свою роботу, і тому, це результативно впливає на рівень його професійної підготовки.

Юлія Володимирівна переконана, що застосування коуч-технології у процесі навчання – це основа розвитку критичного мислення, соціальної і громадянської компетентності, уміння навчатися впродовж життя та підприємницької діяльності, отримання навичок створення власних продуктів.

У ході вебінару педагог поділилась власним досвідом використання наступними інструментами коучингу: формування мети за допомогою SMART-цілей; застосування на різних етапах уроку «Кошику ідей», «Колеса балансу», «Шкалування», «Лінії часу», «Розкриття сонця».

На завершення спікер сказала, що на жаль, не усіма інструментами мала змогу поділитись за час виступу, але вона сподівається, що слухачам будуть корисні. Впевнена, що результатом такої роботи стане здатність учня самостійно побудувати позитивний ряд власних переконань: «Хочу! – Можу! – Вірю! – Роблю! – Маю результат!».

Учасники вебінару подякували викладачу за цікаву доповідь та побажали наснаги й плідної праці!

Презентація

Вебінар «Формування сучасного освітнього середовища»

25 лютого 2019 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Запорізькій області відбувся вебінар на тему «Формування сучасного освітнього середовища».

Семенова Л.О., методист НМЦ ПТО у Запорізькій області, ознайомила учасників вебінару з результатами роботи щодо створення тематичних мікрорепозиторіїв на основі матеріалів дослідно-експериментальних робіт регіонального та всеукраїнського рівнів.

Учасники вебінару мали змогу за допомогою відеофайлів оглянути структуру та зміст мікрорепозиторіїв, ознайомитись з особливостями нормативно-правової бази організації та проведення дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня.

По завершенні вебінару учасники висловили подяку за корисну інформацію.

Презентація

Вебінар «Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх кваліфікованих робітників»

21 лютого 2019 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Запорізькій області відбувся вебінар за темою «Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх кваліфікованих робітників».

Торохтій О.С., майстер виробничого навчання ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей», на початку виступу наголосила, що підготовка кваліфікованих робітників – це серйозне завдання, оскільки від рівня їх кваліфікації значною мірою залежить успіх виробництва. Тому сьогодні ключовим підходом до освітнього процесу є «компетентнісний підхід».

Ольга Сергіївна розповіла, що у своїй педагогічній діяльності використовує різні форми та методи навчання, такі як: екскурсії, уроки-конкурси, креатив-бої, вправи на тренажерах, проектну діяльність та інші. Навела приклади уроків-конкурсів професійної майстерності та поетапно розкрила їх: «Майстер – золоті руки», проведений у навчальній майстерні, для підведення підсумку з теми «Слюсарні роботи»; «Слюсарно-складальні роботи», який відбувся на підприємстві.

У ході вебінару педагог ознайомила учасників вебінару із наступним видом діяльності, як креатив-бій «Енергія мислення». Він проведений підсумковим інтегрованим уроком за курс навчання із спецпредметів та виробничого навчання.

Спікер звернула увагу, що заклад освіти, в якому працює, займається проектною діяльністю, і ознайомила слухачів з проектом «Трансформатор», який нею розроблений. Також розповіла, що з вересня 2018 року ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей» впроваджує елементи дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників з професій «Кухар. Кондитер», «Машиніст електровоза. Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування», «Електрогазозварник. Слюсар з ремонту реакторно-турбінного устаткування» та перелічила переваги такої форми підготовки.

Наприкінці виступу наголосила, що важливою складовою компетентнісного підходу є стажування педагогічних працівників на робочих місцях підприємства. Тому, що за час проходження стажування майстри виробничого навчання ознайомилися з новими технічними виробничими досягненнями, їх втілення в практичну діяльність підприємства; набули необхідний практичний досвід; оволоділи новими технологіями, підвищили свій професійний рівень.

На завершення учасники вебінару подякували майстру виробничого навчання за актуальний, змістовний та корисний виступ.

Презентація

Вебінар «Інтерактивні методи навчання»

12 лютого 2019 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Запорізькій області відбувся вебінар за темою «Інтерактивні методи навчання».

Король О.В., викладач ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник», на початку виступу звернула увагу учасників на те. що під час викладання розвиває в учнів навички ХХІ століття, «5-К»: креативність та інноваційність; критичне мислення і вміння вирішувати проблеми; комунікативні навички та кооперацію; комп’ютерні навички, вміння працювати з інформацією; кар’єрні та життєві навички.

Олена Володимирівна розповіла про деякі інтерактивні методи, які впроваджує на уроках економіки. Детально розкрила їх в уроці-грі «Економіка – це цікаво», зупинившись на кожному із етапів уроку: організаційному, «абра-кадабра», «сторінками історії», «школа Петра-бізнесмена», «пригадай дитинство», «розв’яжи ребус», «економічні задачі».

Викладач поділилась власним досвідом застосування інтерактивних методів під час проведення предметного тижня, відкритого уроку «Попит, пропонування, ринкова ціна та гроші у функціюванні економіки», навела приклади завдань, які вона використовує для контроля знань з метою розвитку критичного та творчого мислення.

Спільно з Державною службою зайнятості Шевченківського району м. Запоріжжя проведений урок-екскурсія на тему «Успішне працевлаштування: лайфхаки Державної служби зайнятості Шевченківського району м. Запоріжжя». У ході якого були розглянуті такі питання: трудові ресурси, зайнятість населення, міграція, ринок праці; служба зайнятості в Україні: структура та основні функції, основні поради учням з формування резюме та проходження співбесід з роботодавцем; приклади успішних людей.

Після кожного прикладу педагогом були підведені підсумки, якому розвитку «5-К» сприяв проведений захід.
На завершення учасники вебінару подякували спікеру за інтерактивний, цікавий та корисний виступ.

Інтерактивні методи навчання (Король О.)

Вебінар «Техніки виконання бажань»

31 січня 2019 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Запорізькій області відбувся вебінар за темою «Техніки виконання бажань».

Мосол Н.О., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, заступник декана з міжнародної діяльності факультету соціальної педагогіки та психології Запорізького національного університету, на початку виступу підкреслила, що важливим завданням освіти є розвиток особистості, яка не просто здатна вижити в стрімко схильних до трансформації економічних і соціальних обставин, але здатна активно впливати на реальність.

І основне місце серед властивостей такої особистості займає актуальна здібність, яка полягає у самостійній постановці цілей та їх досягнення за допомогою використання найбільш прийнятних й адекватних засобів – цілепокладання. Вона звернула увагу, що цілепокладання в освіті є найважливішим елементом досягнення успішної діяльності.

Від того, наскільки грамотно сформульовані та конкретизовані цілі залежать і шляхи їх досягнення, і кінцеві результати.

Наталія Олександрівна перелічила види цілей та розкрила кожну з них. Розповіла про відмінності технології цілепокладання від мрій та бажань. З власного досвіду навела приклади технік виконання бажань, а саме: технології SMART, «колесо життя», карта візуалізації бажань, складання списків бажань.

На завершення учасники вебінару подякували спікеру за цікавий та корисний викладений матеріал.

 Технології виконання бажань

Вебінар «Шляхи розвитку і удосконалення професійної компетентності педагога»

29 січня 2019 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Запорізькій області відбувся вебінар за темою «Шляхи розвитку і удосконалення професійної компетентності педагога».

Кукол О.О., викладач ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю», на початку виступу підкреслила, що самоосвіта – це безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення. Давня мудрість говорить: «Хто стоїть на місті, той відстає». А хто не хоче відставати, мусить рухатися вперед, і не зупинятися, досягнувши вершини, а підійматися вище. У забезпеченні якісних результатів професійної підготовки кваліфікованих робітників особлива роль належить педагогу, його професійно-педагогічній компетентності.

Оксана Олександрівна у ході вебінару розповіла, які нові інформаційні технології вона почала використовувати з появою інтерактивної дошки у кабінеті. Педагог застосовує на своїх заняттях ментальні карти та детально розповіла на яких етапах уроку їх використовує. На слайд презентації винесла посилання, де можна скачати програми. Також вона застосовує на своїх заняттях презентації, які створюють учні і демонструють результати своєї роботи на уроках. Під час занять з предмета «географія» використовує мережу Інтернет, а саме – супутникові карти. Учні мають можливість мандрувати країнами світом.

Викладач поділилась власним досвідом використання електронних освітніх ресурсів у навчальному процесі, перелічила та ознайомила із основними. Це – онлайн конструктор ігор та вікторин, сервіс для створення хмарки понять, багатофункціональні сервіси тощо.

На завершення спікер звернула увагу, що використання інтерактивної дошки допомагає зробити освітній процес більш цікавим, підтримувати з учнями інтерактивний зв’язок, вести з ними пряме спілкування.

Наприкінці вебінару учасники подякували за актуальну, корисну та інформативну розповідь.

Презентація “Шляхи розвитку й удосконалення професійної компетентності педагога”