Тренінгові онлайн-заняття з розвитку вмінь безпечної поведінки підлітків

15-16 травня 2024 року Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Запорозькій області спільно з кафедрою соціальної педагогіки та спеціальної освіти факультету соціальної педагогіки та психології Запорізького національного університету було проведено тренінгові онлайн-заняття з розвитку вмінь безпечної поведінки підлітків за темою «Соціально-педагогічна профілактика юного материнства серед молоді у закладах професійно-технічної освіти». Провели заняття Олена Геннадіївна Лещенко, к.пед.н., доцентка кафедри соціальної педагогіки та спеціальної освіти; Бабенко Тетяна, студентка 4 курсу освітньої програми «Соціальна педагогіка».

До заходу долучились здобувачі освіти 15-16 років та заступники директорів з виховної роботи. Учасники змогли дізнатися що таке юне материнство, головні міфи щодо цього питання, також визначили наслідки раннього початку статевого життя. Крім того, здобувачам освіти відгукнулась тема особистих кордонів та гра «Як сказати «Ні!».

Важливо те, що такі зустрічі зі здобувачами освіти допомагають показати важливість здорових стосунків та спілкування, забезпечуючи їм шанс на краще майбутнє.

Інформаційна та культурно-просвітницька діяльність бібліотек

23 березня 2023 року на платформі Zoom відбувся методичний семінар-тренінг бібліотекарів закладів професійної (професійно-технічної освіти) Запорізької області на тему: «Інформаційна та культурно-просвітницька діяльність бібліотек».

На початку заходу методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області Оксана  Матяшева привітала учасників та зазначила, що бібліотека – є потужним інформаційним та культурним осередком, забезпечує інформаційну підтримку освітнього процесу. Нова концепція системи освіти і національного виховання вимагає від сучасної бібліотеки переорієнтації своєї діяльності, нових форм і методів роботи зі здобувачами освіти.

Завідувач бібліотеки, керівник гуртка  ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник» Сурая Кулієва-Корчинська продемонструвала підходи і шляхи до виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості, розкриття та розвитку творчого потенціалу здобувачів освіти  (https://docs.google.com/presentation/d/1_uD0S3K8ypHv8opi6TKk7JOVsdmLQczE/edit#slide=id.p1; сайт бібліотеки https://motorobudivnyk.com.ua/category/).

Анна Лєвєнцова, завідувач бібліотеки, керівник гуртка ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище» ознайомила учасників методичного семінару-тренінгу з сучасними формами культурно-просвітницької діяльності: книжковий блог та Клуб молодого лідера. Лідерство забезпечують перш за все когнітивні компетенції – навички мислення, творчі здібності, які уможливлюють ефективну адаптацію до змін  (https://drive.google.com/file/d/1332_sJq8-6HOQXDwsQf3Ipzwbk4UeMID/view; трейлер https://drive.google.com/file/d/12G0pgSwEG1DLka_xe3WwAhmGnJ0kZW5B/view; книжковий блог Алеан https://www.youtube.com/channel/UCs_M5CWyl1Uw_4F_WrQsVJw).

Також розглянули можливості використання інструментів ресурсу Canva й створення вебквестів на Національній освітній платформі «Всеосвіта» та удосконалили професійну майстерність щодо створення візуального контенту.

Отже, бібліотека як функціональний, інформаційний, культурний і освітній центр має оптимальні умови для соціалізації здобувачів освіти, формування і розвитку їх культури.

Дякуємо всім за співпрацю й бажаємо творчої енергії, натхнення, успіхів в роботі й мирного неба!

Більше фото, ящо натисніть на іконку facebook

Педагогічні технології модульно-компетентнісного навчання

16 березня 2023 року Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Запорізькій області проведено методичний семінар-тренінг викладачів фізики і астрономії Запорізької області на тему: «Педагогічні технології модульно-компетентнісного навчання».

Відкрив захід Олександр Паржницький, директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області, звернув увагу присутніх на особливості сучасного етапу розвитку національної системи професійної освіти України, що характеризується впровадженням компетентнісного підходу в навчальний процес, застосуванням особисто орієнтованих педагогічних технологій; побажав учасникам миру, успіхів й нових творчих здобутків.

Продовжила методичний семінар-тренінг Оксана Матяшева, методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області й розкрила актуальність теми та зазначила, що у сучасному вимогливому та швидкозмінному соціально-економічному середовищі рівень освіти, її вплив на особистісний розвиток здобувача освіти, значною мірою залежатиме від результативності запровадження технологій навчання, що ґрунтуються на нових методологічних засадах, сучасних дидактичних принципах, які розвивають компетентнісний підхід до навчання.

Викладач ДНЗ «Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти» Тетяна Бабаніна продемонструвала можливості електронних освітніх ресурсів при викладанні фізики: інтерактивність, мультимедійність, моделювання, комунікативність, продуктивність. (https://view.genial.ly/640779dc09940c0017be84dc/presentation-marketing-vibrant-presentation).

Про комплексні проєкти, як інструмент формування ключових компетентностей здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, доповіла Марина Легуцька, викладач ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище».  Проєктні технології орієнтують здобувачів освіти на створення освітнього продукту: за власною ініціативою, індивідуально або у групах за певний час виконують пізнавальну, дослідницьку, конструкторську або іншу роботу на певну тему (https://drive.google.com/file/d/1kgjub7mjzu_G0McQU_EszRI4e3ssGKfy/view?usp=sharing).

Анатолій Король, викладач ДНЗ «Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти», розповів про використання навчального експерименту для формування STEM-компетентностей здобувачів освіти на уроках фізики, що дає можливість не тільки розвивати й підтримувати інтерес до предмету, але й пробуджують бажання займатися дослідницькою роботою, набувати нові знання, сприяють розвитку особистості.

Інна Нестеренко, викладач ДНЗ «Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти», ознайомила з технологіями модульного навчання, які забезпечують суттєву його демократизацію, створює умови для реальної зміни ролі і місця здобувача освіти, надає педагогічному процесу необхідної гнучкості для того, щоб реалізувати принцип індивідуалізації навчання (https://drive.google.com/file/d/1Pz4de_gtOY5NBFHOaCgLMSKclWLVF-wx/view?usp=sharing. Урок на Всеосвіті https://vseosvita.ua/lesson/doslidy-faradeia-elektromahnitna-induktsiia-413014.html. Електронна книжка https://read.bookcreator.com/T177tolwEvTQHw4bfmnLInNYiAw1/Chx5YhHESA6hm_jrwDvLCA).

Чудова атмосфера підтримувалася впродовж усього часу роботи методичного семінару-тренінгу. Дякуємо всім педагогічним працівникам за співпрацю й бажаємо  нових звершень, мирного неба над головою, нових творчих і конструктивних ідей, вагомих здобутків!

Системний підхід при педагогічному проєктуванні медіаосвітнього середовища

09 березня 2023 року Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Запорізькій області проведено методичний семінар-тренінг викладачів природничого циклу (хімія, біологія, екологія) закладів професійної (професійно-технічної освіти) Запорізької області на тему: «Системний підхід при педагогічному проєктуванні медіаосвітнього середовища».

Відкрив захід Олександр Паржницький, директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області, звернув увагу присутніх на інновації в освіті та невпинний розвиток суспільства, які потребують підготовки викладача нової формації, спроможного реагувати на всі виклики часу та розвиватись і адаптуватись до сучасних змін; побажав учасникам миру, успіхів й нових творчих здобутків.

Продовжила методичний семінар-тренінг Оксана Матяшева, методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області й звернула увагу присутніх на актуальності теми та зазначила, що дистанційне навчання розширює та оновлює роль викладача, який повинен координувати пізнавальний процес, постійно вдосконалюватись, підвищувати творчу активність і кваліфікацію відповідно до нововведень; адаптувати викладання предмета так, щоб під час онлайн-уроку викласти найцінніше та надати здобувачам освіти інструкції і роз’яснення щодо опрацювання навчального матеріалу.

Викладач ДНЗ «Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту» Анастасія Груша продемонструвала можливості створення інтерактивного контенту в мультизадачних онлайн-сервісах Genially та Quizizz на уроках хімії, які допомагають покращити унаочнення навчального матеріалу, підвищити самостійну пізнавальну діяльність здобувачів освіти, додати естетики та емоційності уроку, пришвидшити обробку інформації та полегшити викладачу проведення контролю знань, завдяки своїй інтерактивності (https://view.genial.ly/6408c810176df00019dbbbd5/presentation-prezentaciya-pro-onlajn-servisi).

Сергій Лосік, викладач ДНЗ «Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей» ознайомив учасників методичного семінару-тренінгу з ресурсами для навчання та розвитку медіаграмотності, які відповідають віковим та рівневим потребам здобувачів освіти та викладачів і дозволяють аналізувати, критично оцінювати й створювати повідомлення для різних типів медіа. Продемонстрував можливості штучного інтелекту ChatGPT і перспективи його використання в освітньому процесі й професійній діяльності (https://drive.google.com/file/d/1mJ_VWuG2GwV10lngiujMPa50d9nbiZO8/view?usp=share_link).

Під час зустрічі також були проведені тренінгові вправи щодо візуалізації особистого стресу та знаходження ресурсу для виходу з таких ситуацій. Практичний психолог, викладач ДНЗ «Запорізький професійний ліцей сервісу» Олена Яхнова, розповіла про карти модальності, за допомогою яких, кожний учасник заходу міг визначити  свою особисту «мову» подолання стресу чи кризи (https://www.canva.com/design/DAFctVWGNa8/vjqQtmAxyV1-jmvBd3hhtg/view?utm_content=DAFctVWGNa8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton#2).

Також розглянули можливості використання інструментів ресурсу Canva та удосконалили професійну майстерність щодо створення візуального контенту (відеопрезентації).

Була створена чудова атмосфера для спілкування, яка підтримувалася впродовж усього часу роботи методичного семінару-тренінгу. Дякуємо всім педагогічним працівникам за співпрацю!

Обласний методичний тренінг викладачів іноземної мови

18 лютого 2021 року проведено обласний методичний онлайн-тренінг для викладачів іноземної мови закладів професійної (професійно-технічної) освіти за темою «Компетентнісний підхід до освітнього процесу як вимога сучасності». Захід відвідали 30 викладачів міста Запоріжжя та області.

Учасників тренінгу привітала методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області Лілія Четверякова, яка презентувала програму заходу та побажала викладачам плідної праці, приємних вражень, творчого натхнення.

Зацікавленість учасників викликала вправа «Візітивка», під час якої викладачі ділилися власними творчими знахідками, презентували своє педагогічне кредо. Під час проведення тренінгу були висвітлені такі актуальні питання:

  • Формування ключових компетентностей учнів на уроках іноземної мови у контексті сучасних освітніх технологій.
  • Модель змішаного навчання як спосіб впровадження компетентнісного підходу здобувачів освіти при викладанні іноземної мови.
  • Критичне мислення як спосіб формування предметних компетентностей на уроках іноземної мови.
  • Медіаграмотність в контексті компетентнісного підходу до освітнього процесу.
  • Практика дистанційного навчання в контексті компетентнісного підходу.
  • Компетентнісне зростання викладача іноземної мови. Навички ХХІ століття.

Велика вдячність спікерам, учасникам експертної творчої групи викладачів іноземної мови м. Запоріжжя: Вікторії Швецовій, Еліні Романій, Оксані Папучі, Інні Яцині, Наталії Долговій, Аліні Боєвій, які підготували змістовні виступи щодо реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі та надали колегам практичні поради. Кожен виступ супроводжувався тестуванням, завдяки цьому учасники мали можливість перевірити свої знання з актуальних питань.

Викладачі із задоволенням взяли участь у роботі творчих груп, відповідали на питання, визначили власний підхід щодо складових професійної компетентності та психологічного портрету сучасного викладача іноземної мови.

Учасники тренінгу обговорили питання щодо проведення обласного конкурсу-квесту «English experts» у травні 2021 року. Методист НМЦ ПТО у Запорізькій області Лілія Четверякова відповіла на запитання присутніх.

За результатами тренінгу викладачі висловили свої враження та побажання. Дякуємо колегам за конструктивні думки, обмін досвідом та дружню атмосферу і запрошуємо до подальшої співпраці! Бажаємо всім творчого піднесення, натхнення, оптимізму, успіхів!

Онлайн-семінар для вихователів гуртожитків та керівників гуртків

23 вересня 2020 року Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Запорізькій області на сервісі Zoom був проведений перший онлайн-семінар для вихователів гуртожитків та керівників гуртків закладів (професійно-технічної) освіти Запорізької області на тему «Проблеми адаптивності як механізму соціалізації здобувача освіти закладу професійної (професійно-технічної) освіти в позаурочний час».

Марина Альбертівна Гунько, вихователь гуртожитку ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей» довела, що соціальному партнерству є місце у позаурочний час у гуртожитку. Показала, наскількі це ефективний елемент у коді успіху учнів у позаурочний час. До того ж продемонструвала гуртожиток, де показала умови, в яких сьогодні проживають здобувачі освіти ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей» і як будуть проходити вечори в умовах адаптивного карантину.

Заступник директора з НВР Ірина Валеріївна Кудар ДНЗ «Мелітопольське вище професійне училище» зосередила увагу на позаурочній діяльності ДНЗ «Мелітопольське вище професійне училище» і як її вдається модернізувати. Звичайно, описала своє бачення адаптації здобувача освіти ЗП(ПТ)О у позаурочний час.

З досвіду роботи про сучасні методи роботи з молоддю та їх роль у період соціалізації здобувачів освіти ЗП(ПТ)О розповів керівник гуртків ДНЗ «Мелітопольське вище професійне училище» Владислав Ігорович Зеленський.

Досвідом та цікавим тренінгом на онлайн-семінарі поділилась практичний психолог ДНЗ «Мелітопольський багатопрофільний центр ПТО» – Надія Валеріївна Колтунова. Цікавим було те, що Надія Валеріївна показала, як саме можна зацікавити здобувачів освіти і «запросити» його до дії за допомогою нескладних вправ. До того ж стверджувала, що тренінг простий і його зможе використовувати будь-який педагогічний працівник.

Корисними порадами щодо онлайн-комунікацій як засобу успішної адаптації здобувача освіти в позаурочний час поділилась методист НМЦ ПТО у Запорізькій області Дар’я Ігорівна Линник.

Онлайн-семінар прийшов дуже активно – у чаті постійно з’являлись коментарі, питання та слова вдячності за корисну інформацію та нові ідеї.
За результатами проведеного онлайн-семінару спікерам були видані сертифікати (обсягом 2 години).

Велика вдячність всім спікерам за цікаву, корисну інформацію і за час виділений на її підготовку. Все вдалося!

Презентація Гунько М.А

Презентація_Колтунової Н.В.

Презентація_Зеленський В.І.

Презентація_Кудар І.В.

Тренінг заступників директорів з навчально-виробничої роботи

В умовах швидкого розвитку інформаційних технологій діджиталізація активно впроваджується в освітньому просторі взагалі і у професійній (професійно-технічній) освіті зокрема. Заклади освіти використовують цифрові інструменти у своїй практиці.

20 лютого 2020 року на базі Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області організований і проведений тренінг для заступників директорів з навчально-виробничої роботи на тему «Впровадження сучасних цифрових інструментів у роботу закладів освіти області» (на прикладі G Suite for education)».

Відкрив тренінг Олександр Паржницький, директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області, який наголосив, що інформаційні технології на сьогоднішній день є невід’ємною частиною нашого повсякденного життя. Використання засобів і можливостей, які надають комп’ютерні технології та інтернет, сприяє якісному викладанню дисциплін, розвитку творчості педагогів, а також мотивує учнів (здобувачів освіти) до активного навчання.

До участі у тренінгу був запрошений Юрій Гарасюк, керівник служби Розгортання та Супроводу у ТОВ Гарасюк К – уповноважений Google Cloud Partner по європейському регіону, який у першій частині заходу ознайомив усіх присутніх з відкритими технологіями для якісного та доступного навчання. Розповів, що програма G Suite for education надає можливість учням та вчителям працювати та навчатися разом, де б вони не перебували. Це просте та надійне у використанні хмарне рішення, яке дає можливість підвищити ефективність навчального процесу та надає педагогам ресурси для створення освітніх стратегій підготовки майбутніх лідерів.

Під час практичної частини тренінгу всі учасники отримали власний обліковий запис у G Suit for Education, налаштовували спільну роботу з Google Документом, Google Календарем та іншими Google Додатками. Також була проведена відеоконференція між учасниками тренінгу. За допомогою цифрового медіа-плеєра Chromecast, який розроблений компанією Google, всі учасники мали змогу транслювати вміст свого ноутбука на великий екран.

Своїм досвідом у використанні G Suite for Еducation поділилась Наталія Ільченко, заступник директора з навчальної роботи Державного навчального закладу «Михайлівське вище професійне училище». Пані Наталя розповіла про труднощі, які виникли у педагогічних працівників під час роботи з платформою, та про її переваги; продемонструвала опитування учнів щодо плюсів та мінусів роботи у G Suite for Еducation.

Методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області Наталя Осіна під час проведення тренінгу презентувала роботу над проєктом «Діджиталізація у ЗП(ПТ)О: можливості та перспективи», учасники тренінгу взяли участь в опитуванні щодо діджиталізації освіти. Далі пані Наталя презентувала підсумки корпоративного ІТ-навчання, яке відбулось у січні 2020 року на базі 5 закладів освіти області та ознайомила з деякими інтернет-ресурсами для роботи закладів освіти.

Наприкінці тренінгу учасникам було запропоновано провести рефлексію, а саме: відповісти на три запитання: «Що хочеться взяти з собою?», «Що змусило задуматися?», «До чого б не хотілося повернутися?».

Усі матеріали тренінгу, додаткові матеріали та посилання з теми завантажені на Google Classroom, до якого приєднались учасники та у подальшому мають змогу спілкування й обміну досвідом щодо використання G Suite for Еducation.

За умови виконання практичних завдань учасники тренінгу отримають сертифікати.

Тренінг – семінар з надання першої допомоги

09 січня 2020 року методисти Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області Линник Дар’я та Логінова Алла взяли участь у тренінгу-семінарі з надання першої допомоги, який відбувся на базі ДНЗ «Запорізьке машинобудівне вище професійне училище». Тренінг-семінар проводили досвідчені інструктори тренінгового центру «ZpLife» Жовнер Оксана, Майстренко Дмитро та Павло Герук.

В ході тренінгу слухачі взяли активну участь у набутті практичних навичок у здійсненні  оцінювання стану потерпілого та визначанні, якої допомоги в першу чергу він потребує, тимчасово зупиняти кровотечу шляхом накладання джгутів, тугої пов’язки та правильно тампонувати глибокі рани, яким чином забезпечувати вільну прохідність верхніх дихальних шляхів. Навчились виконувати штучне дихання та закритий масаж серця.

По закінченню тренінгу слухачам було видано Сертифікати.

Такі тренінги дуже важливі, основна їх мета не розгубитися, не нашкодити і правильно допомогти, а може бути, і врятувати чиєсь життя.

Семінар-тренінг з теми «Успішний рекрутинг. Психологія спілкування»

12 грудня 2019 року методисти НМЦ ПТО у Запорізькій області Лариса Двоєносова та Марина Таран, були присутні на семінарі-тренінгу з теми «Успішний рекрутинг. Психологія спілкування», який проходив у м. Львів.

Спікерами виступили успішні рекрутери та психологи-практики, які ділилися знаннями і досвідом у налагодженні тісного контакту із співрозмовником з перших хвилин комунікації, та подальшого ефективного спілкування, яке дозволить досягти поставлених цілей.

Спікер Юлія Маліченко, HR у компанії Etiya розкрила тему «Успішний рекрутер Road map». Наступний доповідач Богдана Янків, психолог, live-coach, тренер з ефективної комунікації, засновниця і тренер психологічного центру «Гармонія Відносин» розповіла саме про «Психологію спілкування».
Учасники заходу мали можливість ознайомитися з презентацією Олени Лісовської,  Recruiter in GlobalLogic Ukrain «Рекрутинг в реаліях 2020 року. Як ефективно задовольняти потреби бізнесу».

Подія пройшла на високому рівні та у дружній атмосфері.

Друга частина семінару-тренінгу «Методика впровадження програми виховних заходів з протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадська позиція» у навчальних закладах»

Український фонд «Благополуччя дітей» у партнерстві з представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади при сприянні Міністерства освіти і науки України згідно з наказом № 405 від 08 квітня 2016 року «Про затвердження плану заходів щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2020 року» реалізує проект «Впровадження програми з попередження торгівлі людьми в інститутах післядипломної педагогічної освіти, ІІІ фаза».

З 13 по 15 грудня 2017 року у місті Києві відбулась друга частина семінару-тренінгу «Методика впровадження програми виховних заходів з протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадська позиція» у навчальних закладах».

У семінарі-тренінгу брали участь представники п’яти областей:
• Запорізька область;
• Херсонська область;
• Сумська область;
• Кіровоградська область;
• Полтавська область.

Від Запорізької області брали участь представники Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області Матюріна Тетяна і Тарасенко Олена.

На заході розглядалися такі питання:
• «галерея досвіду» – перший досвід впровадження програми виховних заходів з попередження торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»: набуття, складності, перспективи;
• практичне відпрацювання та представлення тематичних блоків програми виховної роботи з питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»;
• алгоритм впровадження програми виховної роботи «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»;
• робота з батьками з питань безпечної міграції та попередження торгівлі людьми;
• комікси як метод кейсів у профілактичній роботі. Використання навчальних настільних ігор у роботі з попередження торгівлі людьми;
• електронний курс «Торгівля людьми – сучасне рабство». Програма соціально-фінансової освіти й виховання підлітків. Професійне самовизначення старшокласників як умова досягнення благополуччя.

Упровадження в навчально-виховний процес програми виховної роботи «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» є ефективним елементом профілактики торгівлі людьми у громаді, а також новітнім методом пропагандистсько-просвітницької діяльності, що гарантує захищеність підростаючого покоління.

 Методичні рекомендації “Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція”