Дистанційний курс “Цифрові інструменти гейміфікації освітнього процессу”

26 вересня 2022 року Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області розпочав проведення дистанційного курсу “Цифрові інструменти гейміфікації освітнього процесу”. З програмою навчального дистанційного курсу, умовами навчання можна ознайомитись на сайті “Дистанційне навчання НМЦ ПТО у Запорізькій областіhttps://bit.ly/3D0yM6s .

На курс зареєструвалися 165 педагогічних працівників з усіх областей України. Тьютор курсу, методист центру Наталя Осіна,  розробила Програму дистанційного курсу, яка була затверджена директором НМЦ ПТО у Запорізькій області.

Мета програми: Формування цифрової та професійної компетентності педагогічних працівників закладів освіти  щодо створення та використання інноваційного освітнього середовища відповідно до основних напрямів державної політики у галузі освіти, установ і закладів освіти, освітніх потреб споживачів освітніх послуг, опановування сучасних методик забезпечення освітнього процесу інформаційними технологіями.

Ознайомлення з дидактичними можливостями, інструментами та технологіями гейміфікації освітнього процесу, методами створення, зберігання та поширення. Формування практичних навичок щодо створення та використання електронних дидактичних матеріалів для гейміфікації освітнього процесу.

По закінченню курсу за умови виконання практичних завдань учасники отримають електронні версії сертифікату. Загальний навчальний обсяг з теми – 30 академічних годин (1 кредит ЄКТС).

Реєстрація продовжується, вона обов’язкова та відкрита за посиланням https://forms.gle/76u3AvQRfEZfLMZG8 .

З інтерактивним календарем дистанційного навчання НМЦ ПТО у Запорізькій області можна ознайомитися за посиланням https://bit.ly/3GfMO38 .

Запрошуємо всіх педагогічних працівників країни на навчання!

Круглий стіл бібліотекарів

23 вересня 2022 року на платформі Zoom пройшло засідання круглого столу бібліотекарів закладів професійної (професійно-технічної освіти) Запорізької області на тему: «Простір і ресурси бібліотеки для роботи у різних формах комунікації учасників освітнього процесу».

Сучасні умови трансформації процесу навчання, орієнтованого на дистанційну освіту, та стрімкий розвиток цифрових технологій ставить перед бібліотеками закладів професійної (професійно-технічної) освіти нові виклики. Виконання місії бібліотеки можливо за умови її ефективного і гармонійного насичення інформаційними фондами на різних носіях, обслуговування користувачів бібліотеки з можливістю віддаленого доступу до інформаційних ресурсів. Бібліотека повинна акумулювати знання і забезпечувати доступ до них, сприяти культурному, моральному та інтелектуальному розвитку своїх користувачів.

Під час роботи були розглянуті і обговорені питання, щодо розбудови простору культурного та літературного досвіду, взаємодії учасників освітнього процесу, творчості та інновацій; організації виховного процесу в закладі освіти у 2022/2023 н.р. (лист МОНУ №1/9 105-22 від 10.08.2022).

Бажаємо всім творчої енергії, натхнення, успіхів в роботі й мирного неба!

Відеоконференція з членами ради учнівського самоврядування ЗП(ПТ)О Запорізької області

15 вересня 2022 року Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Запорізькій області, на сервісі Zoom, була проведена відеоконференція з членами ради учнівського самоврядування закладів професійної (професійно-технічної) освіти Запорізької області.

На зустрічі були обговорені актуальні питання роботи учнівського самоврядування ЗП(ПТ)О Запорізької області у 2022-2023 навчальному році, у тому числі план роботи в І семестрі: оновлено інформацію щодо складу ради, скореговано план роботи, заплановано публікації статей у газеті «Обрій профтехосвіти» та ін.

На відеоконференції були присутні члени ради учнівського самоврядування та заступники директорів з виховної роботи (відповідальні за роботу учнівського самоврядування) закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Окремим питанням відеоконференції стало висвітлення події, яка відбудеться 21 вересня 2022 року, а саме Міжнародний день миру. До перегляду була представлена презентація створена методистами НМЦ ПТО у Запорізькій області Линник Д.І. та Осіною Н.А.

Конференція стала першою у новому навчальному році й налаштувала учнівське самоврядування на дієву, продуктивну роботу.

Круглий стіл викладачів фізики й астрономії

16 вересня 2022 року на платформі Zoom пройшло засідання круглого столу викладачів фізики й астрономії закладів професійної (професійно-технічної освіти) Запорізької області на тему: «Професійна діяльність педагогічних працівників з використанням сучасних освітніх підходів».

Зміна всіх аспектів життя, запровадження інновацій в освіті, невпинний розвиток суспільства вимагають підготовки викладача нової формації, спроможного реагувати на всі виклики часу та розвиватись до сучасних змін.

Реалізація має передбачати широке використання у навчальному процесі активних та інтерактивних форм проведення занять у поєднанні з позааудиторною роботою, з метою формування та розвитку професійних навичок здобувачів освіти.

Питома вага занять, що проводяться з використанням інтерактивних форм, визначається головною метою програми, особливістю контингенту учнів та змістом конкретних предметів.

Використання інтерактивних форм навчання – один із найважливіших напрямів удосконалення підготовки здобувачів освіти. Здобувачі освіти легше вникають, розуміють та запам’ятовують матеріал, який вони вивчали за допомогою активного залучення до навчального процесу. Виходячи з цього, основні методичні інновації пов’язані сьогодні із застосуванням саме інтерактивних методів навчання.

Бажаємо всім педагогічним працівникам творчої енергії, натхнення, успіхів в роботі!

Круглий стіл викладачів природничого циклу (хімія, біологія, екологія)

09 вересня 2022 року на платформі Zoom пройшло засідання круглого столу викладачів природничого циклу (хімія, біологія, екологія) закладів професійної (професійно-технічної освіти) Запорізької області на тему  «Формування розвиваючого та мотивуючого до навчання освітнього простору».

Освітній потенціал сучасних цифрових технологій призводить до розуміння потреби трансформації професійно-педагогічної діяльності. Цифровізація сфери освіти стимулює педагогів до освоєння найактуальніших інноваційних технологій та методик здійснення освітнього процесу на основі цифрових інструментів.

Перед викладачами поставлено завдання «плавного» інтегрування педагогічних та інформаційних технологій й використання можливостей цифровізації в освітньому просторі. У зв’язку з необхідністю використання цифрових інструментів у освітньому процесі вимоги до компетенцій викладачів постійно ускладнюються.

Викладачам необхідно не тільки розуміти можливості цифрового середовища для викладання, аналізувати особливості освітнього процесу в умовах цифрового суспільства, а й уміти вибудовувати персональне освітнє  середовище, систему навчального контенту на основі відкритих цифрових джерел, застосовувати технології дистанційного навчання.

Використання інструментів онлайн-навчання робить значний вплив на методи та технології освітньої діяльності, посилює їх розвиваючий, мотивуючий й виховний потенціал.

Бажаємо всім педагогічним працівникам творчої енергії, натхнення, успіхів в роботі!

Співпраця закладів професійної (професійно-технічної) освіти області з німецькою організацією SEQUA у рамках проєкту «Впровадження елементів дуального професійного навчання в рамках програми «EU4Skills» у 2022/2023 навчальному році»

07 вересня 2022 року на базі Науково-методичного центру професійно-технічної освіти відбулася онлайн-зустріч з обговорення і розв’язання проблемних питань щодо Угоди про реалізацію проєкту представниками німецької організації SEQUA та представниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

На заході були присутні: керівник проєкту Анастасія Тульке, головний спеціаліст проєкту Мартін Штреле, координатор проєкту Фолькер Штотснер,  заступник виконавчого директора ЗОСПП(Р) «Потенціал» (Рада з питань освіти і науки) Валерій Сапронов, керівник та представники Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області, ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник», ДНЗ «Запорізький політехнічний центр ПТО», ДНЗ «Запорізьке машинобудівне вище професійне училище».

Відкрив захід директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області Олександр Паржницький, який привітав учасників та побажав плідної праці.

В ході обговорення увага була зосереджена на правах та обов’язках виконання угоди між сторонами. Були обговорені детальні питання фінансування німецькою стороною з урахуванням чинних законодавств України, а також питання щодо форс-мажорних обставин та надзвичайних ситуацій, що можуть виникнути під час співпраці і, які не залежать від учасників проєкту.

За результатами зустрічі було прийнято рішення доопрацювати інформацію, яка була висвітлена в ході робочої зустрічі.

Розгляд пункту “Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього (навчально-виробничого) процесу” в Акті готовності закладу освіти до нового навчального року

7 вересня 2022 року методистом Науково-методичного центру-професійно-технічної освіти у Запорізькій області Логіновою Аллою проведено онлайн-зустріч з відповідальними особами за охорону праці у закладах освіти Запорізької області щодо заповнення Акту готовності закладу освіти до нового навчального року.

На заході розглянуто пункт «Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього (навчально-виробничого) процесу». Методистом Логіновою Аллою надано роз’яснення щодо актуальності та достовірності інформації, яку подають відповідальні особи з охорони праці щодо безпеки життєдіяльності у закладі освіти, а саме: наявність правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладу освіти, колективного договору, посадових інструкцій з розділом з охорони праці та безпеки життєдіяльності, наказу про призначення відповідальних осіб за охорону праці, пожежну та електробезпеку тощо.

Логінова Алла акцентувала увагу відповідальних осіб з охорони праці на строках перегляду інструкцій з охорони праці, з професій та видів робіт, посвідчень та протоколів перевірки знань з охорони праці.

Учасники заходу активно взаємодіяли один з одним, задавали питання щодо інструктажів та оформленні наказів.

По закінченню зустрічі методист НМЦ ПТО у Запорізькій області Логінова Алла побажала мирного неба учасникам заходу, виказала сподівання на наступну зустріч.

 

Співпраця закладів професійної (професійно-технічної) освіти області з німецькою організацією SEQUA у рамках проєкту «Впровадження елементів дуального професійного навчання в рамках програми «EU4Skills» у 2022/2023 навчальному році»

26 серпня 2022 року на базі Науково-методичного центру професійно-технічної освіти відбулося друге засідання щодо впровадження та реалізації проєкту, мета якого – вирішення попередньо напрацьованих напрямків діяльності закладів професійної освіти задля ефективного впровадження елементів дуального професійного навчання в рамках програми «EU4Skills» у 2022/2023 навчальному році.

Відкрив захід директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області Олександр Вікторович Паржницький, який наголосив на актуальності цієї наради та побажав присутнім плідної роботи та успішної взаємодії для подальшої співпраці на шляху до спільної мети.

Сапронов Валерій Іванович – заступник виконавчого директора ЗОСПП(Р) «Потенціал» (Рада з питань освіти і науки) у своїй доповіді «Завдання закладів П(ПТ)О і підприємств щодо подальшого розвитку дуальної освіти у 2022/2023 навчальному році та організація навчання робітників за скороченими програмами» зосередив увагу учасників наради про організацію навчально-виробничого процесу за дуальною формою навчання.

Спільно з представниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти (ДНЗ «Запорізьке ВПУ «Моторобудівник», ДНЗ «Запорізький політехнічний центр ПТО», ДНЗ «Запорізьке машинобудівне ВПУ») були обговорені і вирішені проблемні питання щодо прийняття Угоди про реалізацію проєкту; оптимізації робочих навчальних планів по скороченому навчанню; складання оптимальних кошторисів на скорочене навчання.

Завершенням наради стало обговорення плану подальшого співробітництва, затвердження протоколу спільних дій.

Підготовка закладу освіти до нового навчального року в умовах війни

23 серпня 2022 року методистом Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області Логіновою Аллою було проведено онлайн-захід щодо підготовки закладів освіти к новому навчальному року в умовах війни. На заході були присутні інженери з охорони праці та відповідальні особи з охорони праці закладів П(ПТ)О у Запорізькій області.

Методист Логінова Алла висвітлила питання охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в умовах війни: облаштування захисних споруд, дії працівників та здобувачів освіти під час сигналу «Повітряна тривога», справності систем оповіщення, наявність Плану евакуації до укриттів, проведення інструктажів, підготовку закладу освіти до осінньо-зимового періоду в умовах війни та інше.

Учасники семінару приймали активну участь в обговоренні актуальних питань щодо розробки Інструкцій та проведення дистанційних інструктажів, побажали один одному мирного неба та перемоги України над ворогом у війні.

Засідання експертної творчої групи «Муза»

17 червня 2022 року відбулось засідання експертної творчої групи викладачів зарубіжної літератури м. Запоріжжя «Муза». Під час онлайн-конференції розглянули наступні питання:

  1. Педагогіка довіри – основа побудови взаємин в умовах кризи.
  2. Викладання зарубіжної літератури: сучасні реалії та перспективи.
  3. Підведення підсумків роботи за 2021-2022 н.р.

Засідання групи відкрила керівник Жанна Чигілейчик, яка повідомила про те, що широкомасштабні вторгнення Росії в Україну так чи інакше торкнулося кожного українця, зокрема і дітей. Хтось опинився в окупації, хтось – у зоні активних бойових дій і змушений переховуватися у підвалах чи укриттях, комусь вдалося виїхати у безпечніші регіони, країни, хтось втратив батьків чи близьких людей, а чиїсь батьки захищають Україну. Витримка, терпіння, сила духу – це найголовніша порада цього часу. Основною метою навчання в дистанційному форматі у воєнний період має бути  підтримка, яка допоможе стабілізувати психологічний стан учнів. Досвідом роботи в цьому напрямку поділилися викладачі Федорівського центру професійної освіти» Наталія Остапчук, ДНЗ «Запорізький центр професійно-технічної освіти водного транспорту» Тамара Наугольнова. Викладач ДНЗ «Пологівський професійний ліцей» Марина Прокопенко розкрила основні принципи педагогіки довіри, яка допомагає педагогічним працівникам формувати довірливі взаємини між усіма учасниками освітнього процесу, сприяє створенню комфортних психологічних умов для ефективного навчання. Викладач надала практичні поради, які допоможуть побудувати взаємодію довіри між викладачами, учнями та батьками в умовах воєнного стану.

Керівник творчої групи «Муза» донесла до відома присутніх інформацію про те, що зі шкільної програми 6-11 класів можуть вилучити усіх російських та білоруських авторів, а Гоголя та кримського татарина Таїра Халілова – вивчати на уроках української літератури, а не зарубіжної. Таке рішення ухвалила група експертів при Міністерстві освіти і науки України,  але це лише рекомендації.

Наталія Остапчук, викладач Федорівського центру професійної освіти, відзначила, що питання складне, вирішення його потребує часу.

Лілія Черверякова, методист НМЦ ПТО у Запорізькій області, висловила думку про те, що вилучення зі шкільної програми 6-11 класів усіх російських авторів недоречно, тому що їх творчість є частиною світового літературного процесу.

Керівник творчої групи Жанна Чигілейчик  підвела підсумки роботи за навчальний рік, подякувала колегам за співпрацю.

Бажаємо всім викладачам зарубіжної літератури натхнення для творчості, нових успіхів, життєвих перемог!