Дистанційний курс “GeoGebra для сучасного викладача математики (для початківців)” завершено

Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області 31 жовтня 2023 року завершив проведення дистанційного курсу для викладачів Запорізької області “GeoGebra для сучасного викладача математики (для початківців)”, якій розпочався 02 жовтня 2023 року.

Мета курсу: Формування цифрової та професійної компетентності педагогічних працівників закладів освіти щодо створення та використання інноваційного освітнього середовища відповідно до основних напрямів державної політики у галузі освіти, установ і закладів освіти, освітніх потреб споживачів освітніх послуг, опановування сучасних методик забезпечення освітнього процесу інформаційними технологіями. Ознайомлення з можливостями інтернет-ресурсу GeoGebra.  Формування практичних навичок щодо створення та використання дидактичних матеріалів для проведення уроків математики.

На курс зареєструвалися 26 педагогічних працівників. До навчання приєдналося 23 освітянина. Тьютори курсу, Лілія Мілочкіна, викладач математики вищої категорії ДНЗ “Запорізький професійний ліцей сервісу” та Наталя Осіна, методист вищої категорії НМЦ ПТО у Запорізькій області, розробили Програму дистанційного курсу, яка була затверджена директором НМЦ ПТО у Запорізькій області, підготували відео-інструкції, приклади контентів, практичні завдання, додаткові матеріали. Ефективний зворотній зв’язок із учасниками навчального курсу був налаштований через системи сповіщень, здачі робіт, отримання приватних консультацій в середовищі Google Classroom.

По закінченню дистанційного курсу за умови виконання практичних завдань учасники отримали електронні версії сертифікату. Загальний навчальний обсяг з теми – 10 академічних годин (0,3 кредиту ЄКТС). Так  опанували Програму курсу, виконали практичні завдання та отримали сертифікати 19 педагогів області.

Результатом ефективного навчання за програмою є створення власних електронних освітніх матеріалів за допомогою Інтернет-ресурсу GeoGebra.

НМЦ ПТО у Запорізькій області вдячний Лілії Мілочкіної, викладачу ДНЗ “Запорізький професійний ліцей сервісу”, за співпрацю. Всім учасникам курсу дякуємо за активну участь та бажаємо успіхів!

Використання цифрових електронних ресурсів під час освітнього процесу

26 жовтня 2023 року на базі Державного навчального закладу «Запорізький промисловий центр професійно-технічної освіти» проведений обласний онлайн-семінар для педагогічних працівників з професій машинобудівного напряму на тему «Використання цифрових електронних ресурсів під час освітнього процесу».

Відкрила семінар методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області Маріанна Немченко.

Заступник директора з навчально-виробничої роботи ДНЗ «Запорізький промисловий центр професійно-технічної освіти» Ганна Шулепіна розповіла про основні здобутки та перспективи розвитку центру, зосередила увагу на проблемах і завданнях на сучасному етапі.

Заступник директора з методичної роботи ДНЗ «Запорізький промисловий центр професійно-технічної освіти» Тетяна Пискун презентувала використання цифрових освітніх ресурсів, які є запорукою якісної організації освітнього процесу.

Успішно представлена доповідь-презентація викладача ДНЗ «Запорізький промисловий центр професійно-технічної освіти» Лілії Черкіс, у якій розкрито питання сучасного дидактичного забезпечення освітньої діяльності на уроках спеціальної технології з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів».

Вікторія Рєзніченко, викладач ДНЗ «Запорізький промисловий центр ПТО», використовуючи презентацію, надала інформацію щодо загальних вимог, структури, принципу складання електронного навчального посібника, а також інструкції з його використання з професії «Електрогазозварник».

Наталя Осіна, методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області, зробила огляд інтернет-ресурсів для дистанційної роботи сучасного педагогічного працівника.

Сніжана Кучеренко, практичний психолог ДНЗ «Запорізький промисловий центр професійно-технічної освіти», говорила про важливий психологічний супровід учасників освітнього процесу в умовах сьогодення.

При підведенні підсумків онлайн-семінару Маріанна Немченко акцентувала увагу на важливості використання цифрових освітніх ресурсів та інтерактивних цифрових освітніх платформ. Електронні видання дозволяють створювати наочні та інформаційно насичені уроки, підвищують інтерес у здобувачів освіти до предмета за рахунок нової форми подання матеріалу, надають рівний доступ учасникам освітнього процесу незалежно від місця проживання та форми навчання.

Педагогічні працівники відзначили високий рівень організації онлайн- семінару, його насиченість.

Майстер-клас “Цифрові інструменти для створення інтерактивних плакатів” розпочато

Інтерактивний плакат — це електронний освітній засіб нового типу, який забезпечує високий рівень задіювання інформаційних каналів сприйняття наочності навчального процесу. Він органічно інтегрується в класно-урочну систему. У цифрових освітніх ресурсах цього типу інформація представляється не відразу, вона розвертається залежно від дій користувача, який управляє нею відповідними кнопками. Плакат за своєю суттю — це засіб надання інформації, тобто основна його функція — демонстрація матеріалу. Інтерактивний плакат являє собою електронний навчальний плакат, що має інтерактивну навігацію, яка дозволяє відобразити необхідну інформацію: графіку, текст, звук.

16 жовтня 2023 року Науково-методичний центр професійно-технічної освіти розпочав проведення майстер-класу “Цифрові інструменти для створення інтерактивних плакатів”.

Методист центру, тьютор Наталя Осіна розробила Програму майстер-класу, яка була затверджена директором НМЦ ПТО у Запорізькій області. Актуальність Програми полягає в тому, що використання інтерактивних плакатів в освітньому процесі сприяє тому, що здобувачі освіти краще сприймають матеріал; підвищується інтерес до предмета; підвищується ефективність їх самостійної роботи та впливає на якість формування практичних умінь і навичок. Плакати формують уміння самостійно працювати із джерелами інформації, дають змогу учню бачити результат та оцінку своєї праці, можливість знайти правильну відповідь, поглибити знання.

На майстер-клас зареєструвалися 98 педагогічних працівників України, з них 56 педагогів вже приєдналися до Google Classroom, де відбувається навчання. Для забезпечення ефективного навчання  тьютор майстер-класу Наталя Осіна розробила відеоінструкції, тести, практичні завдання, підготувала теоретичні та додаткові матеріали з теми. Ефективний зворотній зв’язок із учасниками майстер-класу налаштований через системи сповіщень, здачі робіт, отримання приватних консультацій в середовищі Google Classroom. Результатом ефективного навчання за програмою є створення власних інтерактивних плакатів.

Електронні версії сертифікату обсягом 10 академічних годин (0,3 кредиту ЄКТС) передбачені за умови правильного виконання практичного завдання. Сертифікат має всю інформацію згідно з вимогами чинного законодавства, зокрема Постанові КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800.

Реєстрація на майстер-клас продовжується до 30 листопада 2023 року за посиланням https://forms.gle/psW3mYiaApsX91PWA

З програмою майстер-класу, умовами та необхідними інструкціями щодо початку навчання можна ознайомитись на сайті “Дистанційне навчання НМЦ ПТО у Запорізькій областіhttp://bit.ly/3Hd3QjN

Запрошуємо всіх педагогічних працівників країни на навчання!

Обласний семінар викладачів іноземної мови

Не звузити життя до уроку, а розширити урок до життя.

 12 жовтня 2023 року на платформі Zoom відбувся обласний семінар викладачів іноземної мови на тему «Сучасний урок іноземної мови в контексті компетентнісної освіти». Головна мета заходу – розвиток професійної компетентності викладачів, вдосконалення педагогічної майстерності. На початку семінару виступила методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області Лілія Четверякова, яка відзначила, що для викладача сьогодні важливо постійно вдосконалювати власні знання про сучасні методи навчання іноземних мов, впроваджувати у викладацьку практику новітні освітні  технології. Сьогоднішні учні – це представники нового покоління (Generation Re), яким випало на долю відновлювати і розбудовувати країну після перемоги, Україну майбутнього.

Упровадження компетентнісного підходу в закладах освіти – одне з важливих концептуальних положень оновлення змісту та якості освіти. Основним завданням компетентнісного підходу є підготовка людини, здатної діяти в ситуаціях, які швидко змінюються, критично мислити, реалізувати себе в полікультурному середовищі.

Вікторія Швецова, викладач іноземної мови ДНЗ «Запорізький правобережний ліцей», розповіла про моделювання структури уроку іноземної мови в контексті компетентнісного підходу, формах і методах роботи. Спікерка проаналізувала шляхи формування предметних та ключових компетентностей.

Змістовною та цікавою була доповідь Катерини Шереметьєвої, викладача англійської мови ДНЗ «Багатопрофільний центр професійно-технічної освіти», на тему «Розвиток критичного мислення у процесі компетентнісно орієнтованого навчання англійської мови». Викладачка зазначила, що розвиток критичного мислення є одним з наскрізних завдань освітнього процесу та підґрунтям для формування компетентностей. Відповідно до базової моделі технології критичного мислення сучасний урок передбачає послідовність трьох етапів роботи з навчальним матеріалом: виклику, осмислення, рефлексії. Спікерка розглянула основні методи розвитку критичного мислення для кожного з трьох етапів уроку.

Незважаючи на складні умови сьогодення викладачі та здобувачі освіти мають можливість використовувати сучасні  інструменти навчання. Найчастіше в цьому контексті говорять про штучний інтелект. Досвідом з цього питання поділилися Вікторія Псарь, викладачка англійської мови ДНЗ «Бердянський машинобудівний професійний ліцей» та Аліна Боєва, викладачка ДНЗ «Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту». Як «перезавантажити» уроки іноземної мови за допомогою ШІ? Які переваги та недоліки використання ШІ у викладанні? Чи замінить ШІ викладача? Учасники семінару отримали можливість обмінюватися спостереженнями, думками з цих та інших питань, дискусія була цікавою та пізнавальною.

На завершення семінару методист Лілія Четверякова надала інформацію щодо проведення обласних масових заходів з іноземної мови у 2024 році. Семінар пройшов у дружній атмосфері плідної співпраці. Бажаємо всім викладачам іноземної мови творчого натхнення, сміливих задумів та успішного їх втілення»! Перемоги і миру нам всім!

Засідання експертної творчої групи «Борисфен»

Освіта ХХI століття вимагає нових підходів, які базуються на зверненні до особистості здобувача освіти з його потребами та інтересами, в основу яких покладено сприйняття процесу навчання як вільного зростання розвитку цієї особистості. Головне сьогодні – навчити жити, орієнтуватись і діяти в умовах сьогодення. Сучасному суспільству потрібна інформована та компетентна особистість, яка спроможна приймати самостійні рішення та нести відповідальність за свої вчинки, тому формування в учнів навичок оцінювання суспільних явищ і процесів є головним із завдань при проведенні уроків історії.

Більшість викладачів стикаються з проблемою якості знань і практичного їх застосування в житті здобувачами освіти. Виникає необхідність знайти ефективні технології, форми, методи і прийоми викладання історії.

Головним завданням творчої групи «Борисфен» є впровадження найбільш ефективних сучасних педагогічних технологій у практичну діяльність викладачів історії закладів П(ПТ)О, обмін досвідом успішної педагогічної діяльності, методична допомога викладачам області. Група продовжує роботу над методичною темою «Розвиток критичного мислення на уроках історії як інструмент формування громадянської компетентності».

05 жовтня 2022 року відбулось онлайн засідання експертної творчої групи «Борисфен». Під час зустрічі розглянули наступні питання:

 1. Обговорення і затвердження плану на поточний навчальний рік.
 2. Обмін досвіду з організації роботи з учнями під час воєнного стану.

Засідання групи відкрила керівник Тетяна Казаченко, яка відзначила, що в умовах навчання в дистанційному форматі у воєнний період необхідно знаходити шляхи формування мотивації здобувачів освіти до вивчення історії. Досвідом роботи з використання сучасних сервісів для створення інтерактивних завдань (Wordwall, Quzizz) поділилася викладач ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю» Наталія Хмура.

Керівник творчої групи також ознайомила присутніх з планом роботи групи на поточний навчальний рік. Викладачі обмінялися думками з питань створення нового альманаху методичних матеріалів.

Бажаємо всім викладачам історії невичерпної енергії, натхнення для творчості, нових успіхів, життєвих перемог, миру!

Засідання експертної творчої групи викладачів іноземної мови м. Запоріжжя

03 жовтня  2023 року на платформі Zoom відбулося перше в цьому навчальному році засідання експертної творчої групи викладачів іноземної мови м. Запоріжжя. На порядку денному були такі питання:

 1. Визначення основних напрямів роботи творчої групи на 2023-2024 навчальний рік.
 2. Обговорення плану роботи на 2022-2023 н.р.
 3. Обговорення вимог та рекомендацій щодо поурочно-тематичного планування уроків, методичних рекомендацій щодо викладання іноземної мови у 2023-2024 н.р.
 4. Обговорення формату проведення нового обласного конкурсу з англійської мови. Методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області Лілія Четверякова визначила основні напрямки роботи експертної творчої групи в сучасних умовах, акцентувала увагу на необхідності підтримки психічного здоров’я всіх учасників освітнього процесу.

Голова творчої групи Вікторія Швецова ознайомила присутніх з планом роботи експертної творчої групи викладачів іноземної мови ЗП(ПТ)О м. Запоріжжя на 2023-2024 навчальний рік. Проведення обласного конкурсу з іноземної мови планується в  березні 2024 року.

Учасники засідання також обговорили питання проведення обласного онлайн семінару на тему «Структура уроку іноземної мови в контексті компетентнісної освіти» у цьому місяці. За результатами роботи семінару планується видати методичні матеріали.

Бажаємо всім викладачам іноземної мови творчої енергії, успіхів на шляху реалізації задуманого, благополуччя, миру!

Дистанційний курс “Цифрові інструменти освітньої взаємодії” завершено

Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області 02 жовтня 2023 року завершив проведення довготривалого дистанційного курсу “Цифрові інструменти освітньої взаємодії”, якій розпочався 20 квітня 2023 року.

Мета курсу: Формування цифрової та професійної компетентності педагогічних працівників закладів освіти  щодо створення та використання інноваційного освітнього середовища відповідно до основних напрямів державної політики у галузі освіти, установ і закладів освіти, освітніх потреб споживачів освітніх послуг, опановування сучасних методик забезпечення освітнього процесу інформаційними технологіями. Ознайомлення з дидактичними можливостями, інструментами та технологіями освітньої взаємодії, методами створення, зберігання та поширення. Формування практичних навичок щодо створення та використання електронних дидактичних матеріалів для освітньої взаємодії.

На курс зареєструвалися 229 педагогічних працівників України з усіх областей та м. Києва. До навчання приєдналося 187 освітян. Тьютор курсу, методист центру Наталя Осіна,  розробила Програму дистанційного курсу, яка була затверджена директором НМЦ ПТО у Запорізькій області, підготувала відео-інструкції, приклади контентів, практичні завдання.

По закінченню дистанційного курсу за умови виконання практичних завдань учасники отримали електронні версії сертифікату. Загальний навчальний обсяг з теми – 30 академічних годин (1 кредит ЄКТС). Так  опанували Програму курсу, виконали практичні завдання та отримали сертифікати 133 педагога країни.

Результатом ефективного навчання за Програмою є створення власних електронних матеріалів для освітньої взаємодії між учасниками освітнього процесу (робочі аркуші; контент для опитувань, мозкового штурму, спільних проєктів; онлайн-дошки для спільної роботи; тестові завдання).

З відгуками учасників курсу можна ознайомитися за посиланням https://wakelet.com/wake/R9GvU73q-lquBA2gyObPj .

Запрошуємо всіх педагогічних працівників країни на навчання!

Обласний методичний семінар-тренінг для викладачів математики

28 вересня 2023 року Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Запорізькій області, на сервісі Zoom, був проведений обласний методичний семінар-тренінг для викладачів математики на тему “Робота викладача математики в умовах дистанційного навчання”.

Розпочала семінар-тренінг методист НМЦ ПТО у Запорізькій області Наталя Осіна, яка ознайомила присутніх з нормативно-правовою базою щодо викладання математики у 2023/2024 навчальному році.

Наталя Пластуненко, викладач математики ДНЗ “Бердянський машинобудівний професійний ліцей” звернула увагу присутніх на використання платформи Google Workspace for Education під час освітнього процесу, зазначила переваги корпоративного аккаунту.

Далі викладач математики ДНЗ “Запорізький будівельний центр професійно-технічної освіти” Тетяна Зазеріна продемонструвала присутнім як вона використовує сучасні інтернет-ресурси у своєї роботі. Тетяна Василівна більш детально розповіла про додаток Jamboard Google, а присутні мали змогу спробувати себе в якості здобувачів освіти та виконати деякі завдання на дошці. Крім того були продемонстровані такі сервіси як Mozaik3D,  Learning.ua, Matific та їх можливості.

Викладач математики Федорівського центру професійної освіти Олена Рекотова поділилася досвідом використання платформи “На Урок” для підготовки до уроків математики в умовах дистанційного навчання, а саме про створення тестів на цій платформі, використання штучного інтелекту.

Олена Смірнова, викладач математики ДНЗ “Запорізький промисловий центр професійно-технічної освіти”, розповіла про власний досвід продуктивної організації навчання математики під час дистанційного навчання. Олена Володимирівна презентувала сервіс Xmind (для створення інтелект-карт), дошку MIRO для зворотнього зв’язку зі здобувачами освіти, а також розповіла про незвичне використання Google Classroom в своєї діяльності.

Під час обговорення, викладач математики Федорівського центру професійної освіти Алла Шепель, на прохання присутніх,  продемонструвала сервіси які вона використовує під час підготовки до уроків та під час їх проведення. Алла Анатоліївна продемонструвала зручні та прості у використанні онлайн-дошки Your Digital Whiteboard та OpenBoard, а також сервіс Canva, який вона застосовує для створення інтелект-карт та іншого наочного матеріалу.

Графічний планшет значно підвищує ефективність роботи вчителя математики в умовах дистанційного навчання. Про переваги та недоліки використання графічного планшету розповіла Вікторія Шитко, викладач математики КЗ “Бердянський медичний фаховий коледж” ЗОР.

02 жовтня 2023 року НМЦ ПТО у Запорізькій області розпочинає дистанційний курс “GeoGebra для сучасного викладача математики (для початківців)”, саме тому тьютори курсу Лілія Мілочкіна, викладач математики ДНЗ “Запорізький професійний ліцей сервісу” та Наталя Осіна, методист центру презентували цей курс присутнім та ознайомили з Програмою навчального дистанційного курсу, умовами та необхідними інструкціями щодо початку навчання. Лілія Володимирівна закцентувала увагу присутніх на сам сервіс GeoGebra та продемонструвала деякі можливості для викладача математики в цьому сервісі.

Методист центру Наталя Осіна зробила огляд інтернет-ресурсів для дистанційної роботи викладача математики.  Наталя Анатоліївна більш детально розповіла про сервіси AR Book, який дозволяє створювати або обирати готові уроки, використовуючи зрозумілі інструменти, та збільшити ефективність навчання; JustClass (платформа, на якій вчителі можуть безкоштовно задавати готові вправи домашні, самостійні та контрольні роботи онлайн); платформу “ВЧИМО” для організації сучасного освітнього процесу та розвитку ключових компетентностей.

На завершення семінару-тренінгу заступник директора Світлана Петерик зазначила актуальність теми семінару, подякувала за корисний матеріал всіх спікерів та за активність в обговоренні всіх учасників заходу.

Педагогі області в свою чергу поділилися своїми емоціями та висловили подяку за актуальний, цікавий та інформативний матеріал.

Ознайомитись з презентаціями спікерів можна за покликанням https://bit.ly/45eltd4

 

Використання цифрових інструментів для створення інтерактивного освітнього середовища

Уже другий навчальний рік в умовах повномасштабної війни заклади професійної освіти почали у дистанційній та змішаній формах. Освітній процес у прифронтовому місті має бути чітко організованим і безпечним.

Актуальні питання і виклики сьогодення, пріоритетні напрямки діяльності методичної служби розглядали на обласному семінарі заступників директорів з навчально-методичної роботи, методистів, який відбувся 21 вересня 2023 року. Учасники зібрання ділилися напрацьованим досвідом, що дозволить упроваджувати ефективні методи навчання і виховання учнівської молоді, впевнено користуватись цифровими інструментами.

Розпочала засідання Наталія Нідерман, методист НМЦ ПТО у Запорізькій області, яка зосередила увагу на організації методичної роботи у цьому навчальному році.

Наталя Осіна, методист НМЦ ПТО у Запорізькій області, зробила огляд сучасних інтернет-ресурсів для дистанційної роботи, продемонструвала можливості їх застосування, надала дієві поради.

Про цифровий супровід дистанційного освітнього процесу та методичної діяльності говорила Галина Омельяненко, методист ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю». Презентувала цифрові інструменти, на базі яких відбувається навчання, використання сучасних застосунків і програм, структурування матеріалів, документів, розміщених на освітній платформі.

Марина Бараковських, заступник директора з виховної роботи ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей», зацікавила присутніх розповіддю про організацію методичної роботи та життєдіяльності освітян. За короткий час повністю відновлена робота закладу, педагогічний колектив бере активну участь у різнопланових заходах і міжнародних проєктах.

Ірина Мельнікова, методист ДНЗ «Запорізький правобережний професійний ліцей», поділилась досвідом роботи зі створення безпечного освітнього середовища, організації змішаного навчання, волонтерської діяльності. Взаємодія, безпосередня комунікація та надання допомоги учасникам освітнього процесу залишаються у центрі уваги педагогічних працівників.

Катерина Паршина, методист ДНЗ «Запорізький професійний ліцей сервісу», проаналізувала інструменти ефективної співпраці в освітньому просторі, зазначила, що колектив долучився до волонтерської діяльності,

продовжує успішно працювати, брати участь у конкурсах, профорієнтаційних заходах.

На завершення засідання Наталія Нідерман подякувала спікерам і учасникам семінару за активність, побажала наснаги, творчої праці, миру і перемоги!

Прорив професійної освіти: від візії до дії

22 вересня 2023 року у Києві на базі Державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання «Академія патрульної поліції» Національної поліції України, відбувся стратегічний воркшоп «ПРОРИВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: ВІД ВІЗІЇ ДО ДІЇ».

За мету заходу поставлення напрацювання нових ідей та пропозицій щодо можливостей розвитку й удосконалення процесу управління закладом професійної освіти. Основною стратегією досягнення цієї мети –  внесення змін до законодавства у сфері професійної освіти. Це дозволить оптимізувати і модернізувати процес управління закладом, а також створити сприятливі умови для покращення якості професійної освіти та навчання.

Учасниками заходу були:

Ольга КОВАЛЬ, голова підкомітету з питань професійної освіти комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

Дмитро ЗАВГОРОДНІЙ, заступник Міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Ірина ШУМІК, генеральний директор директорату професійної (професійно-технічної) освіти Міністерства освіти і науки України.

Вадим ЛІСНИЧУК, начальник Державного закладу професійної (професійно- технічної) освіти зі специфічними умовами навчання «Академія патрульної поліції», полковник поліції.

Керівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, керівники Навчально(науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти Волинської, Запорізької, Львівської, Рівненської та Сумської областей.

Спікер-сесія під назвою «СТРАТЕГІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» була важливою подією, на якій досвідчені експерти та спікери обговорили актуальну тему «Майбутнє професійної освіти: відновлення і розвиток». Зустріч стала платформою для обміну ідеями та поглядами щодо перспектив розвитку професійної освіти в сучасному світі.

Під час воркшопу були проведені різні секції, що охоплювали різноманітні напрямки та теми дискусій.

На секції «ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ», де модератором була заступниця директора Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Львівській області Наталія РИБАК, обговорювалися наступні питання:

 1. Професійна освіта та її роль у суспільстві.
 2. Спеціалізована професійна освіта та її значення для ринку праці.
 3. Право на здобуття професійної освіти та порядок її здобуття.
 4. Кваліфікації в системі професійної освіти.
 5. Види і форми здобуття професійної освіти.
 6. Учасники освітнього процесу, зокрема здобувачі освіти та педагогічні працівники, їх права, обов’язки та соціальні гарантії.
 7. Навчальний час здобувача професійної освіти.
 8. Робочий час та оплата праці педагогічних працівників.

На цій секції розглядалися ключові аспекти професійної освіти та її організації, права та обов’язки учасників освітнього процесу і питання, пов’язані з якістю та доступністю професійної освіти.

На секції «ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС» з модератором Олександром ПАРЖНИЦЬКИМ, директором Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області, обговорювалися такі ключові теми:

 1. Організація освітнього процесу в закладах професійної освіти.
 2. Практична підготовка здобувачів освіти у процесі навчання.
 3. Прийом на навчання до закладів професійної освіти та процедура відрахування.
 4. Переривання навчання, поновлення та переведення здобувачів освіти.
 5. Оцінювання результатів навчання і присудження (присвоєння) кваліфікацій.
 6. Видання документів про професійну освіту.
 7. Система забезпечення якості професійної освіти, включаючи ліцензування освітньої діяльності, стандарти та освітні програми.
 8. Інституційний аудит та моніторинг якості в закладах професійної освіти.
 9. Професійний розвиток педагогічних працівників.
 10. Науково-методичне забезпечення професійної освіти.

Ця секція дозволила учасникам конференції обговорити важливі питання, пов’язані з організацією та якістю професійної освіти, а також розвитком педагогічних кадрів і забезпеченням необхідними ресурсами.

Під час наступної секції «ЗАКЛАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» був обговорений блок таких питань:

 1. Організаційно-правовий статус та типи закладів професійної освіти.
 2. Роль та функції Центру кар’єри та Центру професійної досконалості в системі професійної освіти.
 3. Оптимізація мережі закладів професійної освіти.
 4. Особливості утворення, реорганізації та ліквідації закладів професійної освіти.
 5. Автономія закладів професійної освіти та її роль у розвитку системи освіти.

У рамках заходу, під модераторством Зої ПАРФЕНЮК, директорки Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Волинській області, обговорення велися щодо важливих аспектів організації та управління професійною освітою.

На секції «УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» під керівництвом модераторки Наталії САМОЙЛЕНКО, директорки Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області, обговорювалися важливі аспекти управління закладом професійної освіти. Зміст обговорень охоплював наступні питання:

 1. Управління закладом професійної освіти, включаючи роль і функції різних структурних підрозділів, таких як засновники, керівники, наглядові ради, педагогічні ради та самоврядування закладу. Обговорювалися повноваження цих органів управління закладом професійної освіти.
 2. Роль та функції Регіональної ради професійної освіти в контексті організації професійної освіти на регіональному рівні.
 3. Діяльність роботодавців та їх організацій у сфері професійної освіти, а також об’єднань, які активно співпрацюють у цій галузі.
 4. Здійснення державного нагляду та контролю у сфері професійної освіти.

Ця секція сприяла обговоренню структури та механізмів управління закладами професійної освіти, а також ролі різних зацікавлених сторін у забезпеченні її якості на регіональному та національному рівнях.

Секція «ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» під керівництвом модераторки Валентини БОНДАРЧУК, директорки Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Рівненській області, обговорювала широкий спектр питань, пов’язаних із фінансуванням професійної освіти. Зміст обговорень охоплював наступні теми:

 1. Фінансування професійної освіти загалом та механізми фінансування, які застосовуються у цій сфері.
 2. Освітня субвенція, як один із інструментів фінансової підтримки для закладів професійної освіти.
 3. Державна та місцева фінансова підтримка, спрямована на здобуття професійної освіти.
 4. Питання платних послуг у професійній освіті.
 5. Матеріально-технічна база та правовий режим майна закладів професійної освіти, включаючи оренду і концесію.
 6. Розвиток державно-приватного партнерства у сфері професійної освіти.
 7. Міжнародне співробітництво та можливості міжнародної академічної мобільності у контексті професійної освіти.

Зустріч дозволила учасникам конференції обговорити ключові аспекти фінансування професійної освіти та поділитися досвідом щодо забезпечення фінансової стійкості закладів професійної освіти.

Спікери, які взяли участь у сесіях, поділилися своїм багатим досвідом щодо того, яким чином можна вдосконалити професійну освіту в контексті сучасних викликів і змін у ринку праці. Обговорені стратегії трансформації включали в себе питання адаптації освітніх програм до потреб сучасної економіки, використання інноваційних технологій у навчанні, підвищення якості професійної підготовки.

Ця спікер-сесія стала важливим етапом у формуванні стратегій та рекомендацій щодо подальшого розвитку професійної освіти, а також відкрила нові можливості для співпраці між освітніми установами, органами влади та іншими зацікавленими сторонами у цій важливій галузі.

Нові ідеї та пропозиції, які були розроблені на заході, сприятимуть більш ефективному та результативному функціонуванню закладу професійної освіти, що в свою чергу сприятиме підвищенню кваліфікації учнів та підготовці їх до викликів сучасного ринку праці.

Також була організована екскурсія «Освітній простір сучасного закладу освіти» в Академії патрульної поліції – це захоплююча можливість познайомитися з сучасними освітніми технологіями та структурою освітнього закладу, який готує професіоналів для подальшої служби.

Ця екскурсія відкрила можливість для ознайомлення із професійними структурами поліції та допомогла створити уявлення про підготовку майбутніх поліцейських, їхні обов’язки та відповідальність. Також це було надзвичайно цікаво і корисно для тих, хто вивчає сучасні методи та технології навчання в контексті здобуття поліцейської освіти.