Риси сучасного навчання дорослих

Одним із напрямків діяльності НМЦ ПТО у Запорізькій області надання методичної допомоги організаціям, які зайняті підготовкою професійних кадрів на виробництві.

Підвищення якості підготовки висококваліфікованих кадрів залежить від багатьох чинників. Це і стан навчально-матеріальної бази, і здібності та мотивація до оволодіння професійними навичками слухачів. Однак на наш погляд, важливим чинником є професійний рівень викладачів.

З метою підвищення професійного рівня розпочали свою роботу на курсах цільового призначення викладачі, які задіяні у підготовці професійних кадрів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Слухачі знайомляться з тенденціями запровадження дуальної системи навчання, визначення педагогічних проблем, сучасними аспектами андрагогіки, проведення роботи з вивчення та впровадження перспективного педагогічного досвіду. Саме під час узагальнення досвіду набувають особливого значення процеси планування, підготовки й аналізу уроку.

Використання інтерактивних методів навчання – це тенденція сьогодення, зацікавити слухачів можна, використовуючи презентації як випереджувальне навчання, підготовкою веб-квестів, оволодінням практичними навичками кейс-методів.

Під час діалогу виявлено, що 40% слухачів особливу увагу приділяють розвитку вміння самостійно здобувати нові знання. Такі важливі компоненти освіти як самоосвіта, самостійність розв’язання проблем усе ще повільно сприймаються більшістю.

Отже, слухачам ще доведеться навчитись визначати головне і другорядне при плануванні навчальної діяльності на заняттях, тобто результат цілком залежить від особистості викладача і рівня його майстерності.

Курсове навчання з загальних питань охорони праці та безпеки життєдіяльності

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Запорізької державної адміністрації від 06 жовтня 2015 року № 0516 «Про навчання та перевірку знань керівників та спеціалістів ПТНЗ з питань Курсове навчання з загальних питань охорони праці та безпеки життєдіяльностіохорони праці та безпеки життєдіяльності», з 02 по 06 листопада 2015 року пройшли курси з загальних питань охорони праці та безпеки життєдіяльності для керівників і спеціалістів ПТНЗ Запорізької області на базі ДНЗ «ЗаКурсове навчання з загальних питань охорони праці та безпеки життєдіяльностіпорізьке вище професійне училище сфери послуг» у спеціально обладнаному кабінеті «Охорони праці». Участь у навчанні взяли 27 осіб з 18 професійно-технічних навчальних закладів Запорізької області.

Слухачі атестуються за електронною тестовою програмою в присутності обласної атестаційної комісії. Результати атестації оформлюються відповідним протоколом.

Навчання на курсах з загальних питань охорони праці та безпеки життєдіяльності

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Запорізької державної адміністрації відНавчання на курсах з загальних питань охорони праці та безпеки життєдіяльності 10 лютого 2015 року № 0080 «Про навчання та перевірку знань керівників та спеціалістів ПТНЗ з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності», з 19 по 23 жовтня 2015 року пройшли курси з загальних питань охорони праці та безпеки життєдіяльності для керівників і спеціалістів ПТНЗ Запорізької області на базі Державного навчального закладу «Запорізьке вище професійне училище сНавчання на курсах з загальних питань охорони праці та безпеки життєдіяльностіфери послуг» у спеціально обладнаному кабінеті «Охорони праці».

Участь у навчанні взяли 22 особи з 17 професійно – технічних навчальних закладів Запорізької області.

Атестація здійснюється за електронною тестовою програмою в присутності обласної атестаційної комісії та оформлюється відповідним протоколом.

Педагогічний мінімум

На базі ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище сфери послуг» з 25 травня 2015 року проходять курси з проходження психолого-педагогічного мінімуму педагогів. Такі курси мають пройти працівники, що не мають спеціальної педагогічної освіти, а закінчили технічні навчальні заклади. На курсах навчаються окремі працівники училища та педагогічні працівники області.

Лекції для слухачів читають викладачі КЗ «Запорізький інститут післядипломної освіти».
На таких курсах знайомлять з основами педагогіки і психології, питаннями методики викладання (методика подачі нового матеріалу; форми закріплення знань учнів на уроці; організація самостійної роботи учнів; використання на уроках наочних посібників; індивідуальна робота з учнями на уроці; підготовка, організація і методика проведення лабораторно-практичних робіт; робота з комплексного методичного забезпечення предмету, професії тощо).Педагогічний мінімум

Свої лекції викладачі планують з врахуванням специфіки роботи та досвіду слухачів, приділяють чимало уваги практичним рішенням проблемних ситуацій. Як зазначають слухачі, чимало з вивченого можна використати не тільки на уроках, а й у повсякденному житті.

На базі училища проходять практичні заняття та втілюються педагогічні напрацювання викладачів інституту.

Литвиненко О.В.,
викладач
ДНЗ «Запорізьке ВПУСП»

Навчання на курсах з загальних питань охорони праці та безпеки життєдіяльності

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Запорізької державної адміністрації від 10 лютого 2015 року № 0080 «Про навчання та перевірку знань керівників та спеціалістів ПТНЗ з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності», з 20 по 24 квітня 2015 року пройшли курси з загальних питань охорони праці та безпеки життєдіяльності для керівників і спеціалістів ПТНЗ Запорізької області на базі Державного навчального закладу «Запорізьке вище професійне училище сфери послуг» у спеціально обладнаному кабінеті «Охорони праці». Участь у навчанні взяли 23 особи з 17 професійно-технічних навчальних закладів Запорізької області.

Атестація здійснюється за електронною тестовою програмою в присутності обласної атестаційної комісії та оформлюється відповідним протоколом.