Освітній коучинг Сучасний світ — сучасний підхід до планування освітнього процесу!

Актуальним завданням у професійній педагогічній діяльності поряд із професійною підготовкою фахівців різних спеціальностей є також підготовка та перепідготовка висококваліфікованих викладачів, підвищення рівня їх педагогічного професіоналізму, під яким ми розуміємо творче опановування спеціальністю, вміння домагатися найвищого результату розв’язання завдань професійної діяльності з найменшими витратами та в найкоротші терміни. Тому, враховуючи вимоги сьогодення, Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області об’єднав освітян на дистанційному курсі за темою «Освітній коучинг». Впродовж чотирьох тижнів слухачі курсу знайомилися та впроваджували в освітній процес коучингові техніки. В основу Програми курсу покладено формування нових умов освітнього процесу, які спрямовано на розвиток і вдосконалення необхідних здібностей та навичок досягнення результатів у навчанні, засвоєння провідних стратегій отримання результату, максимально швидкого досягнення мети шляхом мобілізації внутрішнього потенціалу.

Впровадження технік і методів програми освітнього коучингу дає можливість розробляти поетапне формування нової стратегії як особистісного, так і професійного розвитку. Завдяки цьому здобувачі освіти вірять у свої безмежні можливості й здібності, необхідні їм у подальшій професійній діяльності. Педагогічний працівник, який має у своїй педагогічній скарбничці такий інструментарій роботи, допомагає розвиватися здобувачу освіти, закріплювати нові навички й досягати високих результатів у навчанні та опануванні обраної професії. Такий підхід робить освітній процес адаптованим до нових соціально-економічних умов і допомагає у формуванні власної професійно особистісної позиції.

Курс створений з урахуванням особливостей дистанційного навчання та передбачає самостійне онлайн-навчання з використанням інструментарію платформи дистанційного навчання та спілкування з тьютором (в разі потреби). Завдяки такому підходу щодо організації курсу, вдосконалити свої педагогічні компетентності змогли 211 освітян нашої країни. Результатом такого напрямку роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області є підвищення конкурентоспроможності педагогічних працівників нашої країни на європейському та світовому ринку освітніх послуг.

Відгуки   

Моніторинг курсу

Яскраві моменти навчання

 

Сделано на Padlet

Сделано на Padlet