Обласний онлайн-семінар викладачів суспільних дисциплін

Мотивація навчальної діяльності учнів є невід’ємним і обов’язковим елементом будь-якого уроку, бо основним у педагогічному мистецтві вчителя є вміння спонукати, а не примушувати. Найбільш ефективними є підходи, які направлені на те, щоб залучати учнів у активне, спільне і засноване на критичному аналізі навчання.

04 березня 2021 року на базі Державного навчального закладу «Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти» пройшов обласний онлайн-семінар викладачів суспільних дисциплін за темою «Формування мотивації пізнавальної діяльності здобувачів освіти в контексті компетентнісного підходу до організації освітнього процесу на уроках історії», в якому взяли участь 30 викладачів історії Запоріжжя та області.

З вітальним словом до учасників семінару звернулася методистка Науково-методичного центру професійно-технічної освіти Лілія Четверякова, яка акцентувала увагу присутніх на необхідності опанування способами створення на уроці такого навчального середовища, у якому б учні відчували внутрішню потребу вчитися.

Спеціалістка вищої категорії Михайлова Наталія, викладачка ДНЗ «Мелітопольський професійний аграрний ліцей», презентувала власний досвід на тему «Формування мотивації пізнавальної діяльності здобувачів освіти на уроках історії шляхом використання прийомів візуалізації та впровадження інтерактивних технологій». Пані Наталія продемонструвала, як на основі безпосереднього сприйняття предметів чи за допомогою  зображень у процесі навчання в учнів формуються образні уявлення і поняття про історичне минуле, навела приклади використання технології Скрайбінгу).

Викладачка ДНЗ «Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей» Христенко Ольга поділилася досвідом з теми «Формування мотивації пізнавальної діяльності здобувачів освіти засобами технології критичного мислення». Спікерка показала приклади використання різних методів і прийомів технології критичного мислення на уроках історії («Асоціативний кущ», «Тонкі та товсті питання», «Займи позицію» тощо). Такі методи  розвивають в учнів критичне мислення: вміння аналізувати, зіставляти, узагальнювати історичну інформацію, аргументувати власну точку зору в оцінці історичних процесів.

Цікавим та змістовним був виступ викладачки ДНЗ «Мелітопольський професійний аграрний ліцей» Бут Ганни, яка розповіла про ігрові методики та їх використання на уроках громадянській освіті. Пані Ганна акцентувала увагу присутніх на основних етапах створення дидактичної гри та презентувала авторську гру-конструктор «Один, два – твої права». Основні тематичні блоки такі: «Захист прав людини», «Моя ідентичність», «Культура і соціум», «Що означає бути молодими активними громадянами», «Україна – європейська країна», «Стереотипи та дискримінація», «Права людей і мистецтво».

Викладачка ДНЗ «Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти» Ольга Шерганова ознайомила присутніх з інструкційно-технологічної карткою до створення історичного фільму, детально розповіла про 10 кроків роботи у програмі Sony Vegas Pro 13.0.

Учасники семінару із задоволенням взяли участь у роботі творчих груп. Під керівництвом методистки Лілії Четверякової викладачі обговорили такі питання:

  1. Способи формування в учнів позитивного ставлення до навчання.
  2. Поради викладачу-початківцю «З чого починається ефективний урок історії?».
  3. Головні вимоги до сучасного уроку історії.

Бажаємо всім педагогічним працівникам творчої енергії, натхнення, успіхів в роботі!

Вебінар «Використання ІКТ на уроках англійської мови як засіб підвищення мотивації до предмету»

04 березня 2021 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Запорізькій області відбувся вебінар за темою «Використання ІКТ на уроках англійської мови як засіб підвищення мотивації до предмету».

Яна Хорошун, викладач ДНЗ «Якимівський професійний аграрний ліцей» на початку свого виступу ознайомила колег зі своїм педагогічним кредом в освітній діяльності «Якщо запастись терпінням і виявити старання, то посіяні насіння знання неодмінно дадуть добрі сходи».

У ході вебінару педагог перелічила сервіси з якими вона найчастіше працює, а саме: Wizer.Me –для створення інтерактивних робочих аркушів; LearningAps –для використання інтерактивних вправ; Nearpod –для створення інтерактивних презентацій; Think Link – для застосування інтерактивних плакатів; Google форми – для здійснення тестування; Power Point – презентування робіт. Пані Яна продемонструвала детальні приклади вправ, які використовує на цих платформах та закцентувала увагу учасників вебінару на їх перевагах. На її думку, вони дуже доречні під час викладання на уроках англійської мови для підвищення мотивації до предмету.

На завершення спікер підбила підсумок, що застосування ІКТ на уроках надають такі можливості: посилення мотивації до навчання; активізація навчальної діяльності учасників освітнього процесу, посилення їх ролі як суб’єкта навчання; індивідуалізація освітнього процесу; використання основних і допоміжних навчальних впливів; розширення меж самостійної діяльності здобувачів освіти; урізноманітнення форм подання інформації та інше.

Презентація


Освітній коучинг Сучасний світ — сучасний підхід до планування освітнього процесу!

Актуальним завданням у професійній педагогічній діяльності поряд із професійною підготовкою фахівців різних спеціальностей є також підготовка та перепідготовка висококваліфікованих викладачів, підвищення рівня їх педагогічного професіоналізму, під яким ми розуміємо творче опановування спеціальністю, вміння домагатися найвищого результату розв’язання завдань професійної діяльності з найменшими витратами та в найкоротші терміни. Тому, враховуючи вимоги сьогодення, Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області об’єднав освітян на дистанційному курсі за темою «Освітній коучинг». Впродовж чотирьох тижнів слухачі курсу знайомилися та впроваджували в освітній процес коучингові техніки. В основу Програми курсу покладено формування нових умов освітнього процесу, які спрямовано на розвиток і вдосконалення необхідних здібностей та навичок досягнення результатів у навчанні, засвоєння провідних стратегій отримання результату, максимально швидкого досягнення мети шляхом мобілізації внутрішнього потенціалу.

Впровадження технік і методів програми освітнього коучингу дає можливість розробляти поетапне формування нової стратегії як особистісного, так і професійного розвитку. Завдяки цьому здобувачі освіти вірять у свої безмежні можливості й здібності, необхідні їм у подальшій професійній діяльності. Педагогічний працівник, який має у своїй педагогічній скарбничці такий інструментарій роботи, допомагає розвиватися здобувачу освіти, закріплювати нові навички й досягати високих результатів у навчанні та опануванні обраної професії. Такий підхід робить освітній процес адаптованим до нових соціально-економічних умов і допомагає у формуванні власної професійно особистісної позиції.

Курс створений з урахуванням особливостей дистанційного навчання та передбачає самостійне онлайн-навчання з використанням інструментарію платформи дистанційного навчання та спілкування з тьютором (в разі потреби). Завдяки такому підходу щодо організації курсу, вдосконалити свої педагогічні компетентності змогли 211 освітян нашої країни. Результатом такого напрямку роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області є підвищення конкурентоспроможності педагогічних працівників нашої країни на європейському та світовому ринку освітніх послуг.

Відгуки   

Моніторинг курсу

Яскраві моменти навчання

 

Сделано на Padlet

Сделано на Padlet

Вебінар «Інноваційні технології у підготовці здобувачів освіти будівельного напряму»

02 березня 2021 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Запорізькій області відбувся вебінар за темою «Інноваційні технології у підготовці здобувачів освіти будівельного напряму».

Наталя Орел, викладач ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище»  розпочала свій виступ висловом Леонардо да Вінчі: «Якщо запастися терпінням, то посіяні насіння неодмінно дадуть добрі сходи». Вона звернула увагу колег, що на її думку, самою повчальною дисципліною, самим живим прикладом для здобувача освіти є сам викладач. Пані Наталя розповіла учасникам вебінару, що вона вирішила не боротися зі звичкою здобувачів освіти користуватися мобільним телефоном, а застосовувати його з користю під час вивчення навчального предмету. Мобільні засоби дозволяють організувати процес навчання за допомогою Інтернет зв’язку та таких пристроїв, як смартфон, планшет, ноутбук.

Протягом вебінару спікер перелічила, які сервіси застосовує в освітньому процесі для навчання здобувачів освіти, а саме: презентації Microsoft PowerPoint, онлайн калькулятори для розрахування,  вправи в LearningApps.org, тестування  з Google Формами, створення тестових завдань у проєкті «На урок», Classtime, Quizizz, Wordwall. Педагог розповіла присутнім, що за допомогою цих освітніх платформ вона здійснювала дистанційне навчання у синхронному та асинхронному режимі.

На завершення свого виступу викладач закликала колег організовувати освітній процес із застосуванням інноваційних технологій у підготовці здобувачів освіти, а саме використовувати ІКТ для підвищення мотивації до навчання та якості здобування освіти майбутніх кваліфікованих робітників.

Презентація

Сторітелінг як складова мотивації освітнього простору

Відповідно до плану роботи Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області 01 березня 2021 року продовжив неспинну роботу щодо розвитку професійних компетентностей педагога та об’єднав освітян проведенням майстер-класу за темою “Сторітелінг як мотивація освітнього процесу”.

Сучасне покоління, що підростає спілкується переважно у віртуальному світі. Реальне спілкування стає мистецтвом, якому потрібно навчати знову. На сьогодні володіння інформацією, її обробка, вміння чітко передавати почуття, аргументувати свою позицію – необхідні життєві навички для кожної людини. Тому сторітелінгом зацікавлені  педагоги та психологи у всьому світі, оскільки пояснення матеріалу у формі розповіді історій розвиває в учнів уяву, логіку й підвищує рівень культурної освіти. Через обмін історіями, вибудовуються емоційні зв’язки які приводять до захоплення уваги здобувача освіти та забезпечують його необхідною мотивацією.

Актуальність проведеного майстер-класу полягала у пошуку відповіді на питання: як провести урок, щоб він був особливим та цікавим? 142 педагогічних працівників нашої країни впродовж двох годин майстер-класу разом з тренером Прокопенко Юлією активно працювали над пошуком відповіді, розкриваючи всі переваги використання методу сторітелінг (storytelling) в освітньому процесі.

На майстер-класі розглядалися функції та види сторітелінгу, співвідношення історії та фактажу. Розглядалося питання візуального сторітелінгу як нової мови в епоху інформації. У контексті цього питання були розглянуті можливості сервісу  StoryboardThat. Впродовж майстер-класу учасники створили спільну історію й побачили переваги такої роботи. Як завжди не обійшлось без родзинки — учасники майстер-класу змогли поповнити свою педагогічну скарбничку інструментарієм для створення мотиваційних превью до уроку.