Семінар «Стандарти, що базуються на компетентнісному підході, та освітні програми в Україні»

24 травня 2018 року у м. Києві відбувся семінар «Стандарти, що базуються на компетентнісному підході, та освітні програми в Україні», в якому взяв участь директор НМЦ ПТО у Запорізькій області Паржницький Олександр.

Сергій Мельник, національний експерт ЄФО, розповів по результати тестування Методики з розробки професійних стандартів на прикладі розробки 3-х проектів професійних стандартів.

Учасники семінару ознайомились із презентаціями проектів професійних стандартів для професій «Муляр», «Токар» та «Кухар», це призвело до продуктивних обговорень та низки запитань до доповідачів. Олена Колисниченко, керівник галузевої ради металургів поставила ряд запитань стосовно розробок стандартів.

Відмантас Тутліс, експерт ЄФО, презентував посібник з розробки професійних стандартів із особливим наголосом на форматі, цільовій аудиторії, деяких прикладах з країн ЄС та країн-партнерів ЄС.

Віктор Паржницький, начальник відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту професійної освіти Інституту модернізації змісту освіти, ознайомив із Методикою розроблення стандартів професійної (професійно-технічної) освіти за компетентнісним підходом і макетом, включно з удосконаленою термінологією та питаннями адаптивності процесу навчання. Присутні, зацікавлені доповіддю, обмінялись думками щодо можливості застосування Методики для розробки стандартів освіти для підготовки кваліфікованих робітників; молодших спеціалістів; спеціалістів та інших працівників (вища освіта та навчання дорослих).

Протягом семінару учасники обговорювали базове дослідження з розробки освітніх програм та незалежної оцінки, а також визначили подальші кроки.

Семінар був насичений конструктивними обговореннями із зазначеної теми. У ході роботи відбулось затвердження результатів тестування професійних стандартів, розглядались питання переходу від них до освітніх стандартів оцінювання результатів навчання.