Формування пізнавальної активності здобувачів освіти засобами технологій вебквест

Перед освітою стоїть завдання пошуку нових видів та форм організації навчальної діяльності. Навчання має бути розвиваючим у плані розвитку самостійного критичного та творчого мислення.

Сучасна програма вимагає від здобувачів освіти уміння працювати з інформацією, потік якої постійно зростає. Найбільш ефективним у цьому випадку є метод проєктних технологій із залученням ресурсів мережі Інтернет.

Розвиток комп’ютерних технологій, особливо Інтернет-технологій, дає сильний імпульс розвитку всьому людству. Усвідомлюючи цей факт, Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області, активно використовує нові технічні досягнення у навчальних цілях. Однією з таких спроб стало використання вебквесту, особливого типу пошукової діяльності, яку здобувачі освіти змогли б здійснити за допомогою Інтернету.

Це цілий світ, в який ми вас запрошуємо зануритися https://nmcptozp.my.canva.site/dafplv6ik6o.

Тематика веб-квестів найрізноманітніша, завдання відрізняються ступенем складності. На завершення роботи над вебквестом, кожний отримує моральне стимулювання високих результатів. Технологія вебквесту має універсальний характер, розвиває сферу самостійної пізнавальної діяльності, заснованої на засвоєнні способів набуття знань, умінь із різних джерел, а отже, необхідна в сучасному освітньому процесі.

Перспективним напрямом дослідження вважаємо практичне застосування методичних підходів до розроблення освітніх вебквестів у процесі вивчення навчальних предметів. Використання вебквестів на уроках вплине не тільки на зростання мотивації здобувачів освіти, а й забезпечить  відмінне тренування логіки, пам’яті та кмітливості.

Методисти:
Оксана Матяшева,
Юлія Немчин