Інформаційно-методичний вісник “Професійна освіта Запоріжжя”

Завантажити можна за посиланням: https://drive.google.com/

 

Панельна дискусія на тему «Впровадження ідей інклюзії у професійно-технічну та вищу освіту»

02 грудня 2021 року, методист НМЦ ПТО у Запорізькій області, Двоєносова Л.В., взяла участь у панельній дискусії на тему «Впровадження ідей інклюзії у професійно-технічну та вищу освіту», яка організована  кафедрою спеціальної педагогіки та спеціальної освіти Запорізького національного університету до Міжнародного дня людини з інвалідністю. Колеги підтримала ініціативу Олени Зеленської та провели Тиждень «Інклюзивності та різноманітності».

Серед запрошених учасників були присутні: Пономаренко О.В. д. пед. н., декан факультету соціальної педагогіки Запорізького національного університету; Татьянчикова І.В. професор, факультету спеціальної освіти Донбаського державного педагогічного університету; Кочкіна І.І., директор Запорізької школи-інтернату «Оберіг» та Очеретнюк Т.Л., директор Інклюзивно-ресурсного центру по Олександрівському району міста Запоріжжя.

Під час дискусії були підняті питання щодо використання у закладах освіти нормативно-правової бази, організації інклюзивного супроводу осіб із ООП та підтримки їх на всіх рівнях освіти.

Підсумовуючи результати заходу, учасники дійшли до згоди, що інклюзивний процес у закладах професійної та вищої освіти Запорізької області потребує впровадження, підтримки та розвитку.

У подальшому для обговорення нагальних питань щодо поглиблення процесу впровадження інклюзивної освіти в освітній простір заплановано проведення тематичного круглого столу.

Дистанційне навчання з питань охорони праці

Відповідно до наказу Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області від 27 вересня 2021 року № 49 «Про навчання та перевірку знань керівників та спеціалістів ЗФПО та ЗП(ПТ)О з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності» з 18 по 23 жовтня 2021 року у Google Classroom керівники та спеціалісти ЗФПО та ЗП(ПТ)О пройшли навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. Участь у навчанні взяли 33 особи з 14 закладів освіти Запорізької області.

Питання законодавства з охорони праці, психологія життєдіяльності, державне соціальне страхування, пожежна безпека, розслідування нещасних випадків, що сталися зі здобувачами освіти під час освітнього процесу висвітлили лектори: Чайковський Сергій Володимирович, Логінова Алла Сергіївна, Копан Валентин Миколайович. Консультації стосовно питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у закладах освіти надала методист НМЦ ПТО у Запорізькій області Логінова Алла Сергіївна.

Перевірка знань з питань охорони праці, яка відбулась у два етапи 22 та 23 жовтня 2021 року, здійснювалась у форматі тестування за допомогою Google форми, у синхронному режимі та оформлена відповідним протоколом. Слухачі отримали посвідчення встановленого зразка.

Дистанційний курс «Створення модульного контенту та електронна педагогіка для ЗП(ПТ)О освіти України»

За ініціативи Міжнародного навчального центру МОП, Міністерства освіти і науки України продовжується дистанційний курс «Створення модульного контенту та електронна педагогіка для закладів професійної (професійно-технічної) освіти України», який стартував 13 вересня 2021 року і триватиме до 23 жовтня 2021 року. Основна мета курсу – навчити педагогічних працівників трансформувати освітній контент в онлайн-пропозицію. Слухачами курсу є 24 педагогічні працівники із Запорізької, Сумської, рівненської та Херсонської областей.

5 жовтня 2021 року відбувся консультаційний вебінар за четвертим навчальним модулем з теми «Фасилітація та наставництво в електронному навчанні». Методист НМЦ ПТО у Запорізькій області Юлія Немчин, яка є одним із тьюторів цього курсу, дала практичні рекомендації щодо остаточного доопрацювання дистанційного уроку та здачі курсової роботи. Слухачі курсу мають структурувати власний дистанційний урок за допомогою персональної практичної канви (віртуальної робочої області) у Moodle.

Розвиток педагогічної діяльності майстра виробничого навчання

Якісна  підготовка робітничих кадрів, які відповідають сучасним вимогам і готові вирішувати складні виробничі ситуації, є головним завданням професійної освіти . Тому особливу увагу для успішної реалізації цього питання потрібно приділити підвищенню педагогічної компетентності майстра виробничого навчання, як основній фігурі в процесі опанування професійними навичками. Враховуючи вимоги сьогодення, Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області розробив програму дистанційного курсу за темою «Методична компетентність майстра виробничого навчання». Ключова ідея курсу полягає у розвитку і послідовній реалізації сучасної педагогічної діяльності майстра виробничого навчання.

Дистанційний курс включає в себе три модулі, які розкривають питання професійної педагогіки та розширюють погляд на можливості застосування  імпліцитного навчання в процесі опанування професійними навичками. Також на курсі розглянуто питання важливості впливу некогнітивних чинників освітнього процесу на академічну успішність здобувачів освіти.

У модулі, присвяченому плануванню освітнього процесу, учасникам курсу були надані матеріали когнітивістики, які показали перспективи розвитку формувального оцінювання. Відповідно до реалізації ідеї впровадження формувального оцінювання в рамках курсу майстрами виробничого навчання були створені та упроваджені в освітній процес «Журнали відгуків», які стали в нагоді при формуванні навички метапізнання у майбутніх кваліфікованих робітників.

Основна увага впродовж курсу сконцентрована на розумінні того що, роль майстра виробничого навчання при формуванні кваліфікованого виробника є особливою. І відштовхуючись від такого розуміння сучасний майстер виробничого навчання  повинен брати на озброєння все найкраще у сучасній освітній парадигмі, використовувати новітні інформаційні технології, різноманітні потужні навчальні стратегії з питань ефективного планування освітнього процесу для подальшого розвитку професійної освіти.

На курс зареєструвалися слухачами 212 учасників, отримали сертифікат 107  майстрів виробничого навчання з різних областей нашої країни. Курс передбачає індивідуальну дистанційну форму навчання, яка організовується на платформі CoreApp для зручності користування, з урахуванням особливостей дистанційного навчання  та передбачає самостійне онлайн навчання з використанням інструментарію платформи дистанційного навчання та спілкування з тьютором .

https://jamboard.google.com/d/1akE6-iKMl-87h-3QjXFd9e18qZOFl8wax_64oyz-fiM/viewer

Підготовка до всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WorldSkills Ukraine»

28 вересня 2021 року у рамках Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WorldSkills Ukraine» у 2021-2022-рр. компанією «Метінвест Холдинг» на території ПАТ «Запоріжсталь» було проведено майстер-класи.

Учасників майстер-класів ознайомили із правилами поведінки на підприємстві, розподілили на локації за компетенціями:

  • зварювальні роботи;
  • токарні роботи;
  • електромонтажні роботи;
  • слюсарні роботи;
  • підйом та транспортування вантажів;
  • експлуатація та обслуговування залізничного транспорту.

Учасники мали змогу ознайомитись із конкурсними завданнями, послухати настанови та професійні поради інструкторів, ознайомитись із механізмами, відпрацювати навички на верстатах та симуляторах:


29 вересня 2021 року для учасників конкурсу за компетенцією «Кладка цегли» було проведено майстер-клас на базі Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча.

Програма “EU4Skills: кращі навички для сучасної України”

Впродовж 13-15 вересня 2021 у Хабі «Платформа спільних змін», Програма «EU4Skills: кращі навички для сучасної України» провела черговий захід, що мав на меті підтримку регіональних рад профтехосвіти у їх роботі.

Ключові теми фасилітованого засідання були сфокусовані на питаннях розвитку лідерського потенціалу та формуванні персонального бренду. Саме ці навички необхідні учасникам тренінга – представникам профільних департаментів та управлінь обласної адміністрації, обласної ради, центру зайнятості та закладів профтехосвіти, які входять до складу регіональної ради П(ПТ)ТО Запорізької області. Окремим етапом заходу стала робота над моніторингом Стратегії розвитку П(ПТ)О Запорізької області та плану розвитку на наступний рік. Регіональні ради є активними учасниками та головними стейкхолдерами, які впливають на розвиток сфери профтехосвіти в регіоні. Саме вони відповідають за формування стратегії розвитку сфери, практичного та ефективного підходу до формування замовлення відповідних кадрів, що відповідатимуть замовленню регіонального ринку праці та роботодавців. Важливість цієї роботи для розвитку сфери профтехосвіти області важко переоцінити. Саме тому, методологічна та експертна підтримка міжнародних партнерів у формуванні ефективних підходів, що базується на кращому міжнародному досвіді, є дуже на часі.

Другий день роботи учасники навчання присвятили формуванню планів розвитку, власне, регіональної ради, як структури, що формує бачення та порядок денний розвитку сфери П(ПТ)О.

Одним із завдань Програми EU4Skills є посилення потенціалу та розбудова спроможності регіональних рад ПТО у пілотних регіонах Програми. EU4Skills – це програма підтримки реформи професійно-технічної освіти в Україні. Програму підтримують ЄС та його держави-члени Німеччина, Фінляндія, Польща та Естонія. Загальне фінансування програми складає 58 млн євро. Мета програми – підвищити ефективність реформи, покращити якість та привабливість профтехосвіти та її відповідність вимогам ринку праці, провести навчання керівників закладів та викладачів, а також модернізувати обрані заклади профтехосвіти у 7 пілотних областях: Вінницькій, Полтавській, Запорізькій, Рівненській, Львівській, Миколаївській та Чернівецькій. Тривалість: 2019-2023 рр. Програму в Україні виконують Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) та Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), а також установи з країн, що співфінансують EU4Skills.

 

Програма EU4Skills передала НМЦ ПТО у Запорізькій області партію обладнання

Дякуємо Програмі EU4Skills, яка передала НМЦ ПТО у Запорізькій області партію обладнання (2 ноутбуки з відповідною гарнітурою та проектор), яке допоможе краще адаптуватися до потреб дистанційного та змішаного навчання.
 
Загальна вартість обладання складає близько півтора мільйона гривень, яке впродовж липня-серпня отримали департаменти та управління освіти, а також навчально-методичні центри професійно-технічної освіти у Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Рівненській, Запорізькій, Полтавській та Миколаївській областях.
 
Діджиталізація стала важливим інструментом підтримки профтехів у забезпеченні навчання під час пандемії. Тому Програма EU4Skills допомагає Міністерству освіти та науки України інтегрувати цифрові інструменти та технології в систему профтехосвіти. Серед іншого підтримка EU4Skills включає передачу нового обладнання, навчання з цифрових компетенцій для вчителів та керівників закладів профосвіти, онлайн курси, сприяння у встановленні сучасного програмного забезпечення, оновлення вебсайтів закладів.
 
EU4Skills – це програма підтримки реформи професійно-технічної освіти в Україні. Її підтримують ЄС та його держави-члени: Німеччина, Фінляндія, Польща та Естонія. Загальне фінансування програми складає 58 млн євро. Мета програми – підвищити ефективність реформи, покращити якість та привабливість профтехосвіти та її відповідність вимогам ринку праці, провести навчання керівників закладів та викладачів, а також модернізувати обрані заклади профтехосвіти у 7 пілотних областях: Вінницькій, Полтавській, Запорізькій, Рівненській, Львівській, Миколаївській та Чернівецькій. Тривалість: 2019-2023 рр. Програму в Україні виконують Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) та Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), а також установи з країн, що співфінансують EU4Skills.

Робота щодо розроблення навчального контенту з професії “Кухар”

Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області продовжує роботу  щодо розроблення навчального контенту з професії “Кухар” відповідно до освітнього кваліфікаційного рівня.

09 вересня 2021 року  відбулося чергове засідання робочої групи педагогічних працівників нашої області. На зустрічі були обговорені  наступні питання:

 – модульного підходу створення Smart-курсу;
– початок  апробації навчального контенту  педагогічними працівниками ЗП(ПТ)О Запорізької області на дистанційній платформі CORE;
–  використання навчального контенту під  час оффлайн навчання.

Підготовка до нового навчального року 2021/2022 з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності

27 серпня 2021 року Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Запорізькій області було проведено онлайн-зустріч на платформі Zoom з відповідальними особами з охорони праці закладів професійної (професійно-технічної) освіти у Запорізькій області. Темою зустрічі було «Підготовка закладу освіти до нового навчального року з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності».

Методист Логінова Алла привітала присутніх з наступаючим новим навчальним роком, побажала натхнення та плідної праці. У ході онлайн-спілкування було розглянуто питання підготовки освітнього закладу до нового навчального року з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності; наявність нормативно-правового забезпечення організації роботи з охорони праці у закладах професійної (професійно-технічної) освіти; проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності для працівників ЗП(ПТ)О та здобувачів освіти; переглянуто перелік документів, що регулюють питання охорони праці та безпеки життєдіяльності у ЗП(ПТ)О.

Методист Логінова Алла звернула увагу присутніх на те, що організація безпечного середовища: складання річних планів, актів, наказів та положень з охорони праці, проведення інструктажів, навчання працівників з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, оформлення журналів є гарантією попередження травматизму серед учасників освітнього процесу.