Вебінар «Використання ІКТ на уроках іноземної мови. Створення та ведення блогу викладача англійської мови»

14 червня 2017 року Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Запорізькій області проведений вебінар на тему «Використання ІКТ на уроках іноземної мови. Створення та ведення блогу викладача англійської мови».

Романій Еліна Петрівна, викладач ДНЗ «Запорізький центр професійно-технічної освіти водного транспорту», під час вебінару акцентувала увагу, що ІКТ можна використовувати на всіх етапах процесу навчання: при поясненні нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі рівня навчальних досягнень.

Інноваційні технології дозволяють поєднати теорію з практикою, текстовий і наочний матеріал, графічні засоби, відеозображення, мовний та музичний супровід, створити уявлення реального оточення, спілкування. Вони забезпечують активну діяльність учнів у процесі; гнучкість і варіювання тренувальних завдань та видів контролю; актуалізують пізнавальну діяльність; розвивають критичне та творче мислення; розширюють можливості здобуття, осмислення та презентації інформації; дають змогу моделювати комунікативні ситуації. Загалом, робити уроки привабливими, цікавими для учнів.

Також викладач наголосила, що використання комп’ютера на уроках розширює можливості викладача під час підбору матеріалу до заняття і форм навчальної роботи, робить їх яскравими та цікавими, інформаційно та емоційно насиченими. Комп’ютер на уроках виступає як засіб навчання, що може значно підвищити його ефективність, сприяти міцнішому засвоєнню знань учнів та активізує їх діяльність. Використовуючи ІКТ, можна проводити уроки-презентації, уроки-дослідження, віртуальні екскурсії, уроки-проекти.

Спікер підсумувала свій виступ тим, що застосування ІКТ при викладанні гуманітарних дисциплін сприяє удосконаленню форм і змісту навчального процесу, удосконаленню методів і засобів навчання, індивідуалізації та інтенсифікації навчального процесу.

Презентація “Використання ІКТ”