Онлайн-семінар викладачів фізики й астрономії ЗП(ПТ)О Запорізької області

14 грудня 2022 року на платформі Zoom пройшов обласний семінар викладачів фізики й астрономії закладів професійної (професійно-технічної) освіти Запорізької області за темою «Використання технологій проєктної діяльності при викладанні фізики і астрономії».

На початку семінару виступила методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області Оксана Матяшева, яка звернула увагу присутніх на актуальність теми та зазначила, що на сучасному етапі розвитку освіти велику увагу приділяють навичкам роботи здобувачів освіти з комп’ютером, які вже називають навичками 21 століття. Вони орієнтують учнів на творчість, інноваційність, уміння критично мислити та вирішувати поставлені проблеми. Тому при викладанні слід все більш широко застосовувати інноваційні технології навчання, які допомагають розкривати потенціал молоді та проявляти комунікативні навички.

Поділились власним досвідом та презентували свої напрацювання наступні спікери:

Алла Шепель, викладач Федорівського центру професійної освіти. Тема доповіді: «Технологія майндмеппінг як засіб реалізації проектної діяльності учнів на уроках фізики і астрономії» (https://prezi.com/view/q8Hc5RVmRiDMrnP5vO4u/);

Віта Панченко, викладач ДНЗ «Запорізький центр професійно-технічної освіти водного транспорту». Тема доповіді: «Проєкт як метод формування компетентностей здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти»;

Ігор Лятіфов, викладач ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище автотранспорту». Тема доповіді: «Впровадження інноваційних технологій на уроках фізики і астрономії» (https://ua.mozaweb.com/uk/index.php – MozaikEducation; https://www.solarsystemscope.com/ – онлайн модель Сонячної системи; https://create.kahoot.it/ – ігрова освітня платформа Kahoot; https://simpop.org/ – сайт для створення власної Сонячної системи);

Валентина Сиротенко, викладач ДНЗ «Запорізький професійний ліцей сервісу». Тема доповіді: «Сучасні підходи до організації контролю й оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти».

Спікери семінару продемонстрували власний досвід використання проєктних технологій, які дають можливість формувати уміння та навички здобувачів освіти, спонукати до зовнішньої та внутрішньої діяльності, дають можливість творчо використовувати отримані знання на практиці. При цьому активізується навчальна діяльність учнів, залучення їх до самостійної, пізнавальної роботи, урізноманітнює викладення навчального матеріалу, створює ситуації для самоперевірки та самоконтролю.

Наприкінці заходу  методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області Оксана Матяшева подякувала спікерам за цікавий і корисний презентований досвід роботи, побажала учасникам семінару миру, успіхів, добробуту й нових творчих здобутків.

Більше фото, ящо натисніть на іконку facebook

Онлайн-семінар викладачів природничого циклу (біологія, екологія, хімія) ЗП (ПТ) О Запорізької області

06 грудня 2022 року на платформі Zoom пройшов обласний семінар викладачів природничого циклу (біологія, екологія, хімія) закладів професійної (професійно-технічної) освіти Запорізької області за темою «Метапредметний підхід викладача, як умова підвищення якості освіти».

На початку семінару виступила методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області Оксана Матяшева, яка звернула увагу присутніх на актуальність теми та зазначила, що одним із головних завдань освітньої галузі – це забезпечення реалізації можливості розвитку здобувача освіти як вільної особистості, здатної за допомогою набутих ключових та галузевих компетентностей, самореалізуватись в сучасному багатоманітному світі. Метапредметний рівень навчальної діяльності визначають освітні структури, зміст яких групується навколо системи фундаментальних освітніх об’єктів.

Поділились власним досвідом та презентували свої напрацювання наступні спікери:

Олена Яхнова, викладач, психолог ДНЗ «Запорізький професійний ліцей сервісу». Тема доповіді: «Розвиток Soft Skills при викладанні біології в умовах суспільно-політичних змін та дистанційного формату навчання»;

Юлія Кравчук, викладач ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник». Тема доповіді: «Метапредметний підхід і проєкти на уроках біології і екології, як метод підвищення якості знань здобувачів освіти»;

Юлія Горбачова, викладач ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю». Тема доповіді: «Впровадження елементів STEM-освіти на уроках природничого циклу»;

Ольга Супрун, викладач ДНЗ «Василівський професійний ліцей». Тема доповіді: «Розвиток метапредметних компетенцій під час уроків біології».

Спікери семінару продемонстрували диференційований підхід у формуванні позитивної мотивації здобувачів освіти до навчання, що інтегроване навчання є діючою моделлю активізації інтелектуальної діяльності та розвиваючих прийомів навчання. Воно зобов’язує до використання різноманітних форм викладання і має великий вплив на ефективність сприйняття учнями навчального матеріалу.

Продемонстровані спікерами семінару прийоми активізації навчальної діяльності учнів дозволяють викладачу продуктивно готувати індивідуальні та колективні проєкти з метою розвитку творчої особистості здобувача освіти. Отже інтеграція навчальних предметів – це вимога часу, це творчість та мистецтво педагога.

Наприкінці заходу  методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області Оксана Матяшева подякувала спікерам за цікавий і корисний презентований досвід роботи, побажала учасникам семінару миру, успіхів, добробуту й нових творчих здобутків.

Більше фото, ящо натисніть на іконку facebook

Обласний онлайн-семінар старших майстрів закладів П(ПТ)О Запорізької області

17 листопада 2022 року на платформі Zoom проведений обласний онлайн-семінар старших майстрів закладів професійної (професійно-технічної) освіти Запорізької області на тему «Розвиток освітньо-виробничого середовища у закладах професійної (професійно-технічної) освіти в умовах дуальної форми здобуття освіти».

Відкрила семінар методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області Немченко Маріанна Михайлівна. 

Осипенко Сергій Миколайович, директор Державного навчального закладу «Дніпрорудненський професійний ліцей», привітав учасників та організаторів семінару.

Поділилися досвідом та презентували свої напрацювання наступні спікери:

– Сергій Миколайович Осипенко, директор Державного навчального закладу «Дніпрорудненський професійний ліцей», презентував «Створення освітньо-виробничого середовища у Державному навчальному закладі «Дніпрорудненський професійний ліцей». Зосередив увагу на питаннях підготовки педпрацівників у нових умовах організації освітнього процесу, використанні змішаної форми навчання, співпраці з підприємствами.

– Ольга Сергіївна Безсмертна, голова методичної комісії ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей», у  доповіді «Практичні аспекти щодо впровадження дуальної форми освіти з професій електротехнічного напряму» розкрила роль підприємств у підготовці робочих кадрів за дуальною формою навчання та організацію професійно-практичної підготовки учнів, переваги і проблеми дуальної освіти.

– Людмила Олександрівна Осипенко, викладач предметів професійно-теоретичної підготовки, майстер виробничого навчання ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей», використовуючи презентацію «Дуальна освіта як механізм подолання розриву між теорією та практикою, освітою та виробництвом при підготовці кваліфікованих робітників», акцентувала увагу на професійні компетентності, професійно-практичну підготовку, а також надала інформацію щодо успішності та якості досягнень учнів з професійно-практичної підготовки.

– Андрій  Сергійович Подлужний, старший майстер ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник», у доповіді «Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників» розкрив питання  системи підготовки дуального навчання у закладі освіти.

– Марина Григорівна Бараковських, заступник директора з виховної роботи ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей», надала інформацію про соціально-психологічну підтримку учнів ліцею під час воєнного стану.

Учасники семінару брали активну участь в обговоренні представлених презентацій, висловлювали думки щодо впровадження дуальної форми здобуття освіти.
Семінар пройшов продуктивно та пізнавально. Учасники заходу подякували організаторам і спікерам за надану актуальну, корисну та потрібну інформацію.
Бажаємо всім миру, творчої енергії, натхнення, успіхів у роботі!

Онлайн-семінар викладачів фізичної культури та керівників фізичного виховання ЗП(ПТ)О Запорізької області

Сучасний урок фізичної культури – це урок, на якому створюються умови для інтелектуального, соціального, морального, національно-патріотичного, фізичного становлення особистості здобувача освіти.

Воєнна агресія проти України, карантинні заходи, які були запровадженні в закладах професійної (професійно-технічної) освіти в минулих навчальних роках, внесли корективи щодо організації навчання з фізичної культури. Питання організації ефективного дистанційного та змішаного навчання стали питаннями безпеки і збереження життя всіх учасників освітнього процесу.

Основною метою організації навчання фізичної культури в дистанційному режимі є досягнення вмотивованого, свідомого, відповідального виконання фізичних вправ здобувачами освіти, відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих як до найвищої індивідуальної й суспільної цінності.

10 листопада 2022 року на платформі Zoom відбувся обласний семінар викладачів фізичної культури та керівників фізичного виховання на тему «Шляхи підвищення ефективності освітнього процесу на уроках фізичної культури». На початку семінару виступила методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області Лілія Четверякова, яка відзначила, що в умовах сьогодення необхідно стимулювати фізичне самовдосконалення здобувачів освіти, мотивувати до здорового способу життя, виховати стійкий інтерес і потребу в систематичних заняттях фізичною культурою.

Учасники онлайн семінару обговорили такі питання:

 1. «Підвищення ефективності освітнього процесу на уроках фізичної культури за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій» (Попель О.А., викладач фізичної культури
  ДНЗ «Запорізький будівельний центр професійно-технічної освіти».
 2. «Розвиток швидкісних здібностей, навичок та моторики рук за допомогою дріблінгу, модуль «Баскетбол» (Гузь В.В., керівник фізичного виховання ДНЗ «Мелітопольське вище професійне училище».
 3. «Форми і методи фізичного виховання здобувачів освіти протягом навчального дня» (Чкан Є.Ю., керівник фізичного виховання ДНЗ «Мелітопольський професійний аграрний ліцей»).
 4. «Формування навичок здорового способу життя на уроках фізичної культури в закладах професійної (професійно-технічної) освіти» (Шевцова А.П., керівник фізичного виховання ДНЗ «Запорізький будівельний центр професійно-технічної освіти»).
 5. «Окремі аспекти організації дистанційного навчання з фізичної культури в закладах професійної (професійно-технічної) освіти» (Онищук С.В., викладач ДНЗ «Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту»).

У ході методичного полілогу присутні обмінялись думками щодо проблеми семінару, відзначили актуальність питань, які були розглянуті.

Жваво пройшла дискусія «Як це працює?» щодо використання сучасних підходів до організації освітнього процесу на уроках фізичної культури в умовах воєнного стану.

Семінар відбувся в атмосфері дружньої співпраці та творчої взаємодії; бажаємо всім викладачам фізичної культури міцного здоров’я, вдалих стартів, нових досягнень та перемог, благополуччя, миру.

Обласний семінар-практикум педагогічних працівників закладів П(ПТ)О Запорізької області з професій будівельного напряму

27 жовтня 2022 року на платформі Zoom проведений обласний семінар педагогічних працівників закладів професійного (професійно-технічного) освіти Запорізької області на тему «Впровадження сучасних педагогічних технологій та цифровізація освітнього процесу під час підготовки здобувачів освіти з будівельних професій».

Відкрили семінар методисти Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області Немченко Маріанна Михайлівна та Шумада Анастасія Сергіївна.

Кулініч Олена Анатоліївна, заступник директора з навчально-методичної роботи ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище», привітала учасників та організаторів семінару. Розповіла про діяльність Державного навчального закладу «Запорізьке вище професійне училище» в сьогоденні.

Поділилися власним досвідом та презентували свої напрацювання наступні спікери:

Олена Анатоліївна Кулініч, заступник директора з навчально-методичної роботи ДНЗ «Запорізьке ВПУ». Тема доповіді: «Організація та забезпечення дистанційної співпраці під час змішаного навчання: проблеми, досвід, перспективи»;

Надія Вікторівна Височиненко, голова методичної комісії професій будівельного напряму ДНЗ «Запорізьке ВПУ». Тема доповіді: «Авторський цифровий навчальний посібник як фактор ефективної підготовки кваліфікованих робітників будівельних професій»;

Наталя Григорівна Орел, викладач предметів професійно-теоретичної підготовки професій будівельного напряму ДНЗ «Запорізьке ВПУ». Тема доповіді: «Цифрові додатки та сервіси з організації дистанційного уроку теоретичного навчання»;

Лариса Іванівна Шахрайчук, майстер виробничого навчання ДНЗ «Запорізький будівельний центр ПТО». Тема доповіді: «Новітні технології в опоряджувальних роботах»;

Олена Анатоліївна Кулініч, заступник директора з навчально-методичної роботи ДНЗ «Запорізьке ВПУ». Тема доповіді: «Участь ДНЗ «Запорізьке ВПУ» у проєкті «Професійне навчання з питань енергоефективності в Україні», що реалізується Deutsche Gesellschaft International International Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, за сприяння Міністерства освіти і науки України»;

Надія Вікторівна Височиненко, голова методичної комісії професій будівельного напряму ДНЗ «Запорізьке ВПУ». Майстерня: «Програмні засоби як засіб покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів та майстерень (на прикладі Corel Draw)».

Семінар пройшов продуктивно та пізнавально. Педагогічні працівники закладів освіти подякували організаторам та спікерам заходу за надану актуальну, корисну та потрібну інформацію.

Бажаємо всім педагогічним працівникам миру, творчої енергії, натхнення, успіхів у роботі!

Посилання на відео урок по створенню макетів стендів:

https://zvpuvisochinenkonadja.blogspot.com/2022/10/corel-draw.html

Посилання на Цифровий посібник:

https://read.bookcreator.com/xkoqQ8eDCyMGZolKSX8YuRQLu9l2/Ee67LXIHRf6CJcRMx8xtLQ

Підготували:
методисти НМЦ ПТО у Запорізькій області
Шумада А.С. та Немченко М.М.

Семінар викладачів іноземної мови ЗП(ПТ)О Запорізької області

Умови сьогодення визначаються нестабільністю, створену процесами реформування соціально-економічної та політичної структури суспільства, а також в результаті російської збройної агресії проти України. Сфера освіти, як і всі сфери життя суспільства, зазнала суттєвих змін в умовах воєнного стану. Сьогодні важливого значення набувають питання створення безпечного, комфортного освітнього середовища для всіх учасників освітнього процесу. Зростаюча проблема у спілкуванні та співпраці між країнами і носіями різних мов, культурних традицій вимагає суттєвих змін у підході до викладання іноземних мов. Від сучасного закладу освіти вимагається запровадження нових технологій навчання, що забезпечують розвиток комунікативних, творчих і професійних компетенцій здобувачів освіти. Раціональне та вмотивоване використання методів навчання на уроках з іноземної мови вимагає креативного підходу з боку викладача.

20 жовтня 2022 року на платформі Zoom відбувся обласний семінар викладачів іноземної мови на тему «Сучасні тенденції викладання іноземної мови в закладах професійної (професійно-технічної) освіти». Головна мета заходу – розвивати потребу викладачів у методичній роботі, самоосвіті, вдосконаленні власної педагогічної майстерності; визначити шляхи підвищення професіоналізму викладачів іноземної мови. На початку семінару виступила методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області Лілія Четверякова, яка відзначила, що незважаючи на складні умови, в яких знаходиться наша країна сьогодні, викладачі області здійснюють інноваційну освітню діяльність.

Учасники онлайн семінару обговорили такі питання:

 1. «Сучасні аспекти викладання англійської мови в закладах професійної (професійно-технічної) освіти» (Євгенія Василевська, викладач ДНЗ «Запорізьке машинобудівне вище професійне училище»).
 2. «Три «must have» методичного кейсу викладача іноземної мови» (Надія Сергієнко, викладач ДНЗ «Михайлівське вище професійне училище»).
 3. «Сучасні освітні тренди при викладанні іноземної мови в умовах змішаного навчання» (Еліна Романій, викладач ДНЗ «Запорізький центр професійно-технічної освіти водного транспорту»).
 4. «Формування комунікативної компетентності на уроках іноземної мови за допомогою квестів» (Тетяна Біляєва, викладач
  ДНЗ «Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти»).

Учасники семінару брали активну участь в обговоренні питань, висловлювали власні думки щодо впровадження інноваційних технологій в організацію освітнього процесу.

Жваво пройшла дискусія «Я це роблю так» щодо комбінації сучасних методів навчання  на різних етапах уроку іноземної мови.

На завершення семінару методист Лілія Четверякова надала інформацію щодо проведення у наступному році обласного конкурсу публічних виступів у форматі TED talks на тему «Му philosophy for a happy life».

Захід пройшов у дружній атмосфері плідної співпраці. Бажаємо всім викладачам іноземної мови натхнення, творчості, успіхів у роботі, миру!

Онлайн-семінар заступників директорів з виховної роботи ЗП(ПТ)О Запорізької області

27 вересня 2022 року Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Запорізькій області на сервісі Zoom був проведений обласний онлайн-семінар заступників директорів з виховної роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти Запорізької області на тему «Актуальні питання виховної роботи у 2022-2023 навчальному році».

Розпочала онлайн-семінар Дар’я Линник, методист НМЦ ПТО у Запорізькій області, запропонувавши учасникам пройти онлайн-реєстрацію (за допомогою Google-документа).

Далі, учасникам семінару була запропонована презентація з актуальними питаннями виховної роботи. Акцентними напрямами роботи виховного сектору закладів професійної (професійно-технічної) освіти Запорізької області під час воєнного стану були визначені: психологічна та емоційна підтримка учасників освітнього процесу; навчання правил поведінки в умовах воєнного стану; адаптація та підтримка здобувачів освіти-ВПО; національно-патріотичне виховання. Окремо було обговорене питання роботи учнівського самоврядування у ЗП(ПТ)О Запорізької області. Важливо, були обговорені питання нормативної бази у кожному з питань.

Виховний сектор ЗП(ПТ)О Запорізької області продовжує свою роботу, враховуючи всі виклики сьогодення, так само активно і продуктивно.

Підготовка закладу освіти до нового навчального року в умовах війни

23 серпня 2022 року методистом Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області Логіновою Аллою було проведено онлайн-захід щодо підготовки закладів освіти к новому навчальному року в умовах війни. На заході були присутні інженери з охорони праці та відповідальні особи з охорони праці закладів П(ПТ)О у Запорізькій області.

Методист Логінова Алла висвітлила питання охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в умовах війни: облаштування захисних споруд, дії працівників та здобувачів освіти під час сигналу «Повітряна тривога», справності систем оповіщення, наявність Плану евакуації до укриттів, проведення інструктажів, підготовку закладу освіти до осінньо-зимового періоду в умовах війни та інше.

Учасники семінару приймали активну участь в обговоренні актуальних питань щодо розробки Інструкцій та проведення дистанційних інструктажів, побажали один одному мирного неба та перемоги України над ворогом у війні.

Регіональний науково-практичний семінар «Упровадження сучасних педагогічних технологій в умовах цифровізації економіки та суспільства: регіональний вимір»

02 червня 2022 року директор центру, кандидат педагогічних наук Олександр Паржницький, методисти Наталя Осіна та Юлія Прокопенко взяли участь у роботі Регіонального науково-практичного семінару «Упровадження сучасних педагогічних технологій в умовах цифровізації економіки та суспільства: регіональний вимір», якій був організований ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Білоцерківським інститутом неперервної професійної освіти та Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Полтавській області.

Мета семінару: висвітлення інноваційних розробок і впроваджень, що направленні на забезпечення цифровізації освітнього процесу в умовах воєнного стану; обговорення питань з розвитку цифрової компетентності педагогічних працівників та здобувачів освіти закладів професійної освіти; придбання навичок цифрової грамотності та цифрової культури; обмін досвідом роботи у цифровому суспільстві та цифровій економіці в екстремальних умовах із урахуванням викликів державної освітньої політики, потреб роботодавців та ключових стейкхолдерів.

Директор центру, кандидат педагогічних наук Олександр Паржницький звернувся к присутнім з вітальним словом та розповів про роботу НМЦ ПТО у Запорізькій області щодо розвитку цифрової компетентності педагогічних працівників України. Особливу увагу звернув на постійно діючі дистанційні курси, які зараз проводить центр. Також були представлені статистичні дані щодо результатів роботи. Далі можна ознайомитися з інтерактивної презентацією виступу.

Психологи вважають, що 80% сучасних здобувачів освіти візуали і тільки 20% – аудіали і кінестетики. Тому методист центру Наталя Осіна розповіла про цифрові інструменти візуалізації навчального матеріалу. Звернула увагу на такі прийоми візуалізації як інфографіка, ментальні карти, стрічки часу, електронні книги, інтерактивні презентації, плакати та відео. Для створення освітнього контенту по кожному прийму візуалізації були запропоновані безкоштовні інтернет-ресурси. Передивіться інтерактивну презентацію виступу можна далі.

 

Методист центру Юлія Прокопенко закцентувала увагу присутніх на формування передумов для місцевого економічного розвитку шляхом цифровізації професійної освіти, детально розповіла про роботу центру в цьому напрямку. Продемонструвала ресурси створені протягом 2021-2022 року.  Далі можна ознайомитися з інтерактивної презентацією виступу.

Онлайн-семінар з охорони праці для старших майстрів ЗП(ПТ)О у Запорізькій області Тема “Безпека на робочому місці”

24 травня 2022 року методистом Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у запорізькій області Логіновою Аллою було організовано та проведено онлайн-семінар з охорони праці для старших майстрів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у Запорізькій області.

На семінарі спікерами було розглянуто питання безпеки здобувачів освіти під час здобуття навичок роботи у навчальних, навчально-виробничих майстернях. Освітленні питання електробезпеки, оснащення майстерень, додержання повітряного режиму та освітлення робочих місці здобувачів освіти, дії майстрів та учнів при нещасному випадку, що трапився зі здобувачем освіти під час освітнього процесу та алгоритм дій при надані домедичної допомоги.