Формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

Відповідно до Меморандуму про співпрацю між управлінням Державної служби якості освіти у Запорізькій області та Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Запорізькій області 17 червня 2021 року на платформі Zoom проведений спільний вебінар «Формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти».

Тетяна Озерова, начальник управління Державної служби якості освіти у Запорізькій області, зосередила увагу присутніх на Методичних рекомендаціях щодо формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, затверджених наказом МОН України від 06.05.2021 № 509.

Тетяна Ярославівна детально розповіла про складові системи зовнішнього і внутрішнього забезпечення якості освіти, рекомендувала керівникам закладів освіти розробити і затвердити Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, попередньо розглянувши його на засіданні педагогічної ради, розмістити на вебсайті ЗП(ПТ)О. Для проведення самооцінювання заклад може використати Орієнтовні критерії оцінювання освітніх і управлінських процесів, що наведені у додатку до цих рекомендацій.

Учасники зібрання ознайомилися з системою самооцінювання освітніх і управлінських процесів, методами збору інформації, її вивчення та узагальнення.

Олександр Паржницький, директор НМЦ ПТО у Запорізькій області, надав рекомендації щодо оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників у закладах професійної освіти, звернув увагу на затверджені стандарти «Методист закладу професійної (професійно-технічної) освіти, «Педагог професійного навчання», «Майстер виробничого навчання».

Олександр Вікторович говорив про підвищення кваліфікації педагогічних працівників, яке може відбуватись у різних формах: очній, заочній, дистанційній. Підвищувати свою кваліфікацію педагогічні працівники можуть за допомогою курсів, семінарів, вебінарів, майстер-класів, тренінгів. Професійний розвиток – це обов’язок самого працівника, однак його професійному зростанню також має сприяти і заклад освіти.

Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства, конструктивне партнерство, доброзичливі взаємини, наявність зворотного зв’язку щодо успіхів здобувачів освіти, їх прогресу в навчанні, залучення батьків до життя закладу є запорукою якісного освітнього процесу. Під час педагогічної та наукової діяльності вони дотримуються академічної доброчесності.

Вебсемінар пройшов продуктивно, пізнавально. Керівники закладів освіти подякували організаторам заходу за надану актуальну, корисну й необхідну інформацію.

Презентація Олександра Паржницького