Тиждень відкритих уроків

…Учитель повинен свідомо йти в ногу з сучасністю, пройматися і надихатися силами,
що пробудилися в ній. Жалюгідна кожна людина, що відстала від свого часу;
поява ж учителя молоді, який сам живе в минулому, викликає лише співчуття всіх людей,
які живуть у ногу із своїм часом і мислять суголосно зі своїми сучасниками.

А. Дістєрвег

Впродовж тижня з 21.02.2017р. по 24.02.2017р. в ДНЗ «Запорізький правобережний професійний ліцей» проходили відкриті уроки викладачів загальноосвітніх дисциплін. Цей тиждень було перетворено на «фестиваль педагогічного стилю» – стилю роботи, що, безумовно, є дзеркалом професійного рівня. Впродовж тижня педагоги ліцею були запрошені на відкриті уроки:
– Герасименко Т.Г., викладача «фізики»;
– Курочки Н.М., викладача «хімії»;
– Шевцової А.П., викладача «фізичної культури»;
– Міщенка Р.В., викладача «Захисту Вітчизни».

Учасники «фестивалю»:
– по-перше, викладачі, що атестуються у цьому році, які об’єднавши власні відкриті уроки в один тиждень, вирішили таким чином підтримати один одного;
– по-друге, викладачі обрали теми уроків так, щоб охопити різні курси навчання учнів. Тому запрошені педагоги мали змогу спостерігати за роботою та емоційним станом учнів з І по ІІІ курс.

За висновками з відвідування уроків, відразу розумієш, що викладачі в ліцеї тісно співпрацюють над однією методичною проблемою, впроваджують у свою педагогічну діяльність спільно винайдені, розглянуті методи і форми. На кожному уроці простежувалось використання новітніх педагогічних, інформаційно-комунікаційних технологій. Педагогічний такт викладачів яскраво демонстрував використання методів педагогіки толерантності. Серед відвідувачів уроків справдились очікування, стосовно роками відпрацьованого стилю учасників тижня та його удосконалення. Окрім того, що мета відкритих уроків була досягнута, були однодумно відзначені наступні притаманні риси педагогічного стилю кожного викладача:
– урок «фізики» на ІІ курсі з теми: «Електричний струм у різних середовищах» – Герасименко Т.Г. в черговий раз продемонструвала високий рівень організації роботи учнів на уроці, свій традиційний спосіб чітко-регламентованого письмового опитування всіх учнів групи, вміння створювати та використовувати інтерактивні презентації;
– урок «хімії» на І курсі з теми: «Алюміній та його властивості» – Курочка Н.М. підготувала комплекс наочностей викладення нового матеріалу – це поєднанні інформаційно-комунікаційних технологій, лабораторного досліду, роздаткових зразків. Весь матеріал на уроці було відображено за допомогою програмного забезпечення інтерактивної дошки. Для первинного закріплення викладач використала тестування через ПК;
– урок «фізичної культури» на І курсі з теми: «Розвиток фізичних якостей на уроках легкої атлетики» – Шевцова А.П., використала набір різноманітних вправ (аеробні вправи, вправи на гнучкість та силу), звернула увагу місце та можливість використання учнівських доповідей, сучасних оздоровчих технологій на уроках фізичної культури, таких як дихальні вправи А.Стрельнікової, сінхрометод «ключ» Хасай Алієва;
– урок «Захисту Вітчизни» на ІІІ курсі з теми: «Військова топографія, орієнтування на місцевості» – Міщенко Р.В. з перших хвилин уроку підкреслив значення предмету у патріотичному вихованні юнаків у формуванні їх свідомості, розпочавши його гімном України. Протягом уроку викладач багато разів звертав увагу учнів у обговоренні теми на знання рідного краю, (розгляд стратегічно важливих об’єктів, орієнтири на місцевості).

Тиждень завершився з почуттям задоволення серед усіх учасників. Але найголовніше – це, знов таки, обмін досвідом, зміцнення професійного іміджу.

Згурська Т.В.,
методист
ДНЗ «Запорізький правобережний ПЛ»