Програма “EU4Skills: кращі навички для сучасної України”

Впродовж 13-15 вересня 2021 у Хабі «Платформа спільних змін», Програма «EU4Skills: кращі навички для сучасної України» провела черговий захід, що мав на меті підтримку регіональних рад профтехосвіти у їх роботі.

Ключові теми фасилітованого засідання були сфокусовані на питаннях розвитку лідерського потенціалу та формуванні персонального бренду. Саме ці навички необхідні учасникам тренінга – представникам профільних департаментів та управлінь обласної адміністрації, обласної ради, центру зайнятості та закладів профтехосвіти, які входять до складу регіональної ради П(ПТ)ТО Запорізької області. Окремим етапом заходу стала робота над моніторингом Стратегії розвитку П(ПТ)О Запорізької області та плану розвитку на наступний рік. Регіональні ради є активними учасниками та головними стейкхолдерами, які впливають на розвиток сфери профтехосвіти в регіоні. Саме вони відповідають за формування стратегії розвитку сфери, практичного та ефективного підходу до формування замовлення відповідних кадрів, що відповідатимуть замовленню регіонального ринку праці та роботодавців. Важливість цієї роботи для розвитку сфери профтехосвіти області важко переоцінити. Саме тому, методологічна та експертна підтримка міжнародних партнерів у формуванні ефективних підходів, що базується на кращому міжнародному досвіді, є дуже на часі.

Другий день роботи учасники навчання присвятили формуванню планів розвитку, власне, регіональної ради, як структури, що формує бачення та порядок денний розвитку сфери П(ПТ)О.

Одним із завдань Програми EU4Skills є посилення потенціалу та розбудова спроможності регіональних рад ПТО у пілотних регіонах Програми. EU4Skills – це програма підтримки реформи професійно-технічної освіти в Україні. Програму підтримують ЄС та його держави-члени Німеччина, Фінляндія, Польща та Естонія. Загальне фінансування програми складає 58 млн євро. Мета програми – підвищити ефективність реформи, покращити якість та привабливість профтехосвіти та її відповідність вимогам ринку праці, провести навчання керівників закладів та викладачів, а також модернізувати обрані заклади профтехосвіти у 7 пілотних областях: Вінницькій, Полтавській, Запорізькій, Рівненській, Львівській, Миколаївській та Чернівецькій. Тривалість: 2019-2023 рр. Програму в Україні виконують Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) та Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), а також установи з країн, що співфінансують EU4Skills.