Підвищення компетентності педагогів в області формування віртуального освітнього середовища з високим інформаційним і телекомунікаційним потенціалом

Сьогодні освіта стає більш відкритою та інтегрованою у світовий простір. Наразі головний акцент державної політики пов’язаний з кардинальним розв’язанням проблем модернізації змісту і структури освіти, яка торкнулася трьох найважливіших складових освітнього процесу для навчання нового покоління в умовах інформатизації освіти: його забезпечення технічними, кадровими та навчально-методичними ресурсами. Сучасні ж вимоги до кваліфікованого педагога досить високі: він повинен не тільки володіти компетентністю в застосуванні інформаційних технологій, але і формувати її в учнів у рамках предмета, який викладає.

При реалізації поставлених завдань і роботі над проєктом «Модернізація системи професійно-технічної освіти для потреб регіонального ринку праці» по створенню інформаційної моделі навчання здобувачів освіти важливим стало формування відповідного інформаційного середовища, зокрема, інтегрованого освітнього простору.

Щоб підвищити результативність педагогічних практик, Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області розвиває освітню культуру педагогів, яка орієнтована на підтримку застосування інформаційних технологій. Еволюція системи оцінки впливу інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у сфері освіти полягає в переході від оцінки, спрямованої на визначення доступності ІКТ до оцінки, яка визначає вплив ІКТ на вивчення і навчання.

Безперервна освіта педагогів в області ІТ-навчання всередині освітнього закладу при співробітництві з Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Запорізькій області дає можливість повноцінного розвитку всіх учасників сучасного освітнього процесу і сприяє  ефективності реалізації проєкту.

Впровадження інформаційних технологій в процес управління освітньою установою дозволить отримати певний освітній ресурс, всередині якого нове життя і нові формати взаємодії; розвиток індивідуалізації, дистанційності і варіативності освітнього процесу, академічної мобільності здобувачів освіти, незалежно від віку і рівня освіти.

Олександр Паржницький,
директор НМЦ ПТО у Запорізькій області