Критерії оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу професійної (професійно-технічної) освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти (охорона праці та безпека життєдіяльності)

22 червня 2021 року Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Запорізькій області було проведено онлайн-зустріч з відповідальними особами за охорону праці у закладах професійної (професійно-технічної) освіти у Запорізькій області.

Методист НМЦ ПТО у Запорізькій області Логінова Алла розглянула питання оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу професійної (професійно-технічної) освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти, а саме питання охорони праці та безпеки життєдіяльності. На онлайн-зустрічі з інженерами з охорони праці закладів освіти висвітлені питання забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання та праці, розглянуті Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, наказ Міністерства освіти і науки України від 26 грудня 2017 року № 1669, Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися зі здобувачами освіти під час освітнього процесу, Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 травня 2019 року № 659, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені Актом перевірки Державною службою якості освіти України.