Гейміфікація як сучасний напрям освіти

Гейміфікація в освіті – це процес поширення гри на різні сфери освіти, який дозволяє розглядати гру і як метод навчання і виховання, і як форму виховної роботи, і як засіб організації цілісного освітнього процесу.

Гейміфікація освітнього процесу підвищує цікавість та прискорює опанування теми, забезпечує миттєвий зворотний зв’язок, сприяє соціалізації, заміняє застарілі системи оцінювання. Ігрова діяльність передбачає наявність конкуренції, яка слугує мотивом для здійснення ефективної освітньої діяльності. Вона непомітно спонукає здобувача освіти на досягнення поставлених цілей. Гейміфікація освіти підвищує пізнавальний інтерес, саме тому питання впровадження її в освітній процес є актуальним.

Саме тому 26 вересня 2022 року Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області розпочав проведення довготривалого дистанційного курсу “Цифрові інструменти гейміфікації освітнього процесу”, який закінчився 16 січня 2023 року.

Мета програми: Формування цифрової та професійної компетентності педагогічних працівників закладів освіти  щодо створення та використання інноваційного освітнього середовища відповідно до основних напрямів державної політики у галузі освіти, установ і закладів освіти, освітніх потреб споживачів освітніх послуг, опановування сучасних методик забезпечення освітнього процесу інформаційними технологіями.

Ознайомлення з дидактичними можливостями, інструментами та технологіями гейміфікації освітнього процесу, методами створення, зберігання та поширення. Формування практичних навичок щодо створення та використання електронних дидактичних матеріалів для гейміфікації освітнього процесу.

Результатом ефективного навчання за програмою є створення власних електронних дидактичних матеріалів для гейміфікації освітнього процесу (дидактичні ігри, вікторини, вебквести, флешкартки, кросворди, пазли, ребуси, комікси).

Тьютор курсів, методист центру Наталя Осіна  розробила Програму дистанційного курсу, яка була затверджена директором НМЦ ПТО у Запорізькій області, підготувала відео-інструкції, приклади контентів, практичні завдання. Також з кожної теми додала довідкові матеріали. Кожний здобувач освіти індивідуально виконував практичне завдання з використанням наданого інструментарію.

На курс зареєструвалися 303 педагоги з усіх областей України та м.Київ. З них 236 освітян (це 78 % від зареєстрованих) приєдналися до освітнього середовища Google Classroom, де відбувалося навчання. По закінченню дистанційного курсу за умови виконання практичних завдань учасники отримали електронні версії сертифікату. Загальний навчальний обсяг з теми – 30 академічних годин (1 кредит ЄКТС). Опанували Програму курсу, виконали практичні завдання та отримали сертифікати 172 педагога країни.

З відгуками учасників курсу можна ознайомитися за посиланням https://padlet.com/dnnmcptozp/dhz7s7c9co929lx7 .

Запрошуємо всіх педагогічних працівників країни на навчання!