Засідання експертної творчої групи викладачів зарубіжної літератури

Головне завдання зарубіжної літератури в контексті компетентнісного підходу полягає у тому, щоб сформувати у кожного учня такі читацькі компетентності, які надавали б йому змогу самостійно орієнтуватися у мистецьких фактах і явищах, грамотно використовувати Їх для задоволення своїх духовних потреб.

02.12.2020 р. за допомогою платформи Google Meet пройшла відеозустріч експертної творчої групи викладачів зарубіжної літератури Запорізької області «Муза» на тему «Шляхи формування компетентної особистості на уроках зарубіжної літератури».

Викладач зарубіжної літератури ДНЗ «Запорізький центр професійно-технічної освіти водного транспорту» Наугольнова Тамара Олександрівна представила методичну розробку уроку на тему «Гамлет – вічний образ світової літератури», метою уроку було навчити учнів аналізувати матеріал, розвивати вміння давати об’єктивну оцінку, формувати критичне мислення та розвивати мовлення учнів. Основним у діяльності викладача на уроці є вміння організовувати роботу з текстом художнього твору. Тамарі Олександрівні вдається зацікавити учнів проблематикою твору, пробудити інтерес до читання. Протягом уроку учні вільно розмірковували, знаходили вагомі аргументи, висловлювали свої думки щодо характеристики основних героїв та подій твору. Такі уроки сприяють вихованню людяності й толерантності, милосердя та шляхетності, що складають основні неперехідні цінності людини.

Викладач зарубіжної літератури ДНЗ «Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей» Чигілейчик Жанна Миколаївна представила методичну розробку уроку на тему «Драма-феєрія Моріса Метерлінка «Синій птах» – лірична оповідь про пошуки щастя». Навчальна мета уроку: ввести учнів у художній світ Моріса Метерлінка; розвивати навички аналізу драматичного твору; проаналізувати філософські роздуми автора про велич навколишнього світу, в якому живе людина, про бажання пізнати таємниці речей і щастя, постановку ним питань загальнолюдської моралі; донести учням гуманізм письменника; удосконалювати навички виразного читання. Викладач продемонструвала основні методи та прийоми розвитку критичного мислення учнів на уроці: «ключових питань»; «читання з системою позначок»; «коло думок»; «мікрофон». Такі методи розвивають відчуття  прекрасного, здатність до повноцінного критичного сприйняття художнього твору як мистецтва слова.

З інформацією щодо проведення обласних масових заходів у 2021 році виступила методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області Лілія Іванівна Четверякова.

Бажаємо всім педагогічним працівникам натхнення, здоров’я, нових креативних ідей, творчості!