Самореалізація особистості педагогічного працівника як стратегічний тренд розвитку професійної освіти

Трансформація принципів організації соціального устрою в період світової кризи ставлять кожного із нас перед проблемою самовизначення і самореалізації в ситуації нестійких обставин життєдіяльності. Особливо гостро ця проблема стоїть перед викладачами. Рухомі внутрішньою фундаментальною потребою в найбільш повному розкритті власної природи у професії, де в найкращих українських традиціях прийнято “віддавати серце дітям”, сучасні викладачі стикаються з численними об’єктивними і суб’єктивними труднощами. Найбільш складні з них знаходяться у векторі визначення розумної енергозатратної та часової міри особистісного саморозкриття,  вивільнення внутрішнього потенціалу в капіталістично орієнтованому суспільстві та пошуку особистих ресурсів для повноцінного буття в професії. Очевидним у такому стані є можливий вибір викладачами найбільш небажаного для суспільства сценарію – орієнтація на виконання своїх обов’язків, виходячи з чисто формальних ознак.

У такому стані постає як актуально-перспективне завдання збереження найкращих цінностей вітчизняної педагогіки, однією з яких є цінність особистісної та професійної самореалізації. Звичайно, що в існуючих умовах самореалізуватися у професії викладача з різних причин вдається не кожному, але вважати, що самореалізація є справою “непід’ємною” для пересічного викладача теж не слід.

Одним із  напрямів навчально методичної роботи  Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області є супровід стабільного зростання рівня професійної підготовленості педагогічних працівників для можливості самореалізації. Супровід діяльності педагога сьогодні слід розуміти не тільки як допомогу у формуванні професійних якостей, але й як особливу сферу діяльності, спрямовану на розв’язання його професійних проблем та вирішення професійних завдань. Розуміючи важливість такого підходу, НМЦ ПТО у Запорізькій області створив умови та забезпечив педагогічних працівників можливістю підвищувати рівень професійної компетентності.

Протягом січня-червня 2021 року були  організовані дистанційні курси,  спрямовані на дієву допомогу педагогічним працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку, удосконалення педагогічних компетентностей, підвищення рівня психологічної підготовки, активізацію їхнього творчого потенціалу. Курси проведені з урахуванням особливостей дистанційного навчання та передбачали самостійне онлайн-навчання з використанням інструментарію платформи дистанційного навчання та спілкування з тьютором (у разі потреби). Завдяки такому підходу до організації роботи, вдосконалити свої педагогічні компетентності, які є основою професійної реалізації,  змогли  3476 педагогічних працівників та отримати підтвердження своїх компетентностей у вигляді сертифікатів – 2387  освітян нашої країни.

Результатом такого напрямку роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області є підвищення професійної підготовки, спрямованої на формування цінності самореалізації і, як наслідок, конкурентоспроможності педагогічних працівників нашої країни на європейському та світовому ринку освітніх послуг.

ЗВІТ НМЦ ПТО у ЗО ЩОДО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ