Розвиток педагогічної діяльності майстра виробничого навчання

Якісна  підготовка робітничих кадрів, які відповідають сучасним вимогам і готові вирішувати складні виробничі ситуації, є головним завданням професійної освіти . Тому особливу увагу для успішної реалізації цього питання потрібно приділити підвищенню педагогічної компетентності майстра виробничого навчання, як основній фігурі в процесі опанування професійними навичками. Враховуючи вимоги сьогодення, Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області розробив програму дистанційного курсу за темою «Методична компетентність майстра виробничого навчання». Ключова ідея курсу полягає у розвитку і послідовній реалізації сучасної педагогічної діяльності майстра виробничого навчання.

Дистанційний курс включає в себе три модулі, які розкривають питання професійної педагогіки та розширюють погляд на можливості застосування  імпліцитного навчання в процесі опанування професійними навичками. Також на курсі розглянуто питання важливості впливу некогнітивних чинників освітнього процесу на академічну успішність здобувачів освіти.

У модулі, присвяченому плануванню освітнього процесу, учасникам курсу були надані матеріали когнітивістики, які показали перспективи розвитку формувального оцінювання. Відповідно до реалізації ідеї впровадження формувального оцінювання в рамках курсу майстрами виробничого навчання були створені та упроваджені в освітній процес «Журнали відгуків», які стали в нагоді при формуванні навички метапізнання у майбутніх кваліфікованих робітників.

Основна увага впродовж курсу сконцентрована на розумінні того що, роль майстра виробничого навчання при формуванні кваліфікованого виробника є особливою. І відштовхуючись від такого розуміння сучасний майстер виробничого навчання  повинен брати на озброєння все найкраще у сучасній освітній парадигмі, використовувати новітні інформаційні технології, різноманітні потужні навчальні стратегії з питань ефективного планування освітнього процесу для подальшого розвитку професійної освіти.

На курс зареєструвалися слухачами 212 учасників, отримали сертифікат 107  майстрів виробничого навчання з різних областей нашої країни. Курс передбачає індивідуальну дистанційну форму навчання, яка організовується на платформі CoreApp для зручності користування, з урахуванням особливостей дистанційного навчання  та передбачає самостійне онлайн навчання з використанням інструментарію платформи дистанційного навчання та спілкування з тьютором .

https://jamboard.google.com/d/1akE6-iKMl-87h-3QjXFd9e18qZOFl8wax_64oyz-fiM/viewer