Обласний семінар викладачів української мови та літератури, зарубіжної літератури

Сьогодні, в період воєнного стану, важливо оптимізувати всі сили, енергію та знання для того, щоб навчання не втратило своєї цінності і було ефективним. Перед викладачем-філологом стоїть завдання не просто дати учням певні знання з української мови, літератури, а виховати мовну особистість, здатну досконало володіти усіма мовними засобами в різних мовленнєвих ситуаціях. Українська мова – не тільки ознака національної ідентичності та громадянської позиції, а й інструмент боротьби з ворогом. Проблема вибору інноваційних методів навчання при вивченні української мови та літератури, зарубіжної літератури є актуальною, оскільки знання цих предметів це не просто частина загальної культури здобувачів освіти, а й запорука їх майбутнього успіху.

19 квітня 2023 року на платформі Zoom відбувся обласний семінар викладачів української мови та літератури, зарубіжної літератури на тему «Актуальні питання освітньої діяльності сучасного викладача української мови та літератури». Головна мета заходу – розвиток професійної компетентності викладачів-філологів, вдосконалення педагогічної майстерності. На початку семінару виступила методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області Лілія Четверякова, яка відзначила, що сучасна профтехосвіта потребує викладача, який здатен швидко адаптуватися до нових викликів, знаходити ефективні рішення проблем, що постають перед закладом освіти та суспільством, уникати шаблонів, засвоювати нові професійні ролі і функції. Учасники семінару взяли активну участь в обговоренні питання структури професійної компетентності викладача.

Ірина Кокіна, викладач ДНЗ «Запорізький центр професійної освіти водного транспорту» виступила з доповіддю на тему «Формування творчої компетентності здобувачів освіти на уроках української мови та літератури під час дистанційного навчання». Спікерка зупинилась на методах і прийомах розвитку творчої компетентності здобувачів освіти, особливу увагу приділила питанню використання Chat GPT на уроках української мови та літератури, відзначила що штучний інтелект впевнено займає місце лідера у ТОПі світових освітніх тенденцій.

Власним досвідом на тему «Використання інтерактивних електронних книг Book Creator як узагальнення педагогічного досвіду викладача» поділилася Наталія Нестеренко, викладач ДНЗ «Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти». Викладачка зазначила, що створення та використання інтерактивних електронних книг Book Creator сприяє позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні; робить можливим оригінальний підхід до побудови структури сучасного уроку української мови та літератури.

Наталя Остапчук, викладач Федорівського центру професійної освіти розповіла про  особливості використання цифрових інструментів на уроках зарубіжної літератури в умовах дистанційного навчання» на прикладі вивчення творчості Волта Вітмена, Адама Міцкевича, Джона Гріна.

Змістовною та цікавою була доповідь Жанни Чигілейчик, викладача ДНЗ «Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей», на тему «Використання програмного забезпечення для організації професійної діяльності викладача зарубіжної літератури». Для презентації своєї роботи пані Жанна використала онлайн-інструмент Genially, зупинилась на основних етапах уроку за темоюу «Шарль Бодлер – французький поет ІІ половини ХІХ століття.

Викладач ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю» Тетяна Горілей виступила з доповіддю «Feedback на уроках української мови та літератури». Спікерка зосередила увагу присутніх на різних методиках проведення рефлексії.

Використання електронних навчальних ресурсів при вивченні української мови та літератури стало необхідністю в умовах сьогодення. Без можливостей, які вони надають, вже неможливо провести ефективний урок і формувати компетентності, якими має володіти сучасна людина ХXI сторіччя.

На завершення семінару методист Лілія Четверякова надала інформацію щодо результатів проведення обласних масових заходів у поточному начальному році. Семінар пройшов у дружній атмосфері плідної співпраці. Бажаємо всім викладачам української мови та літератури, зарубіжної літератури натхнення, творчості, успіхів у роботі, миру!

Більше фото, ящо натисніть на іконку facebook