До уваги педагогічних працівників навчальних закладів

Лабораторія зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України в рамках НДР 2013-2015 рр. «Особливості професійного навчання робітників в умовах високотехнологічного виробництва» розробила науково-практичні й методичні матеріали для сфери професійної освіти і навчання, а саме:

Професійне навчання кваліфікованих робітників в умовах високотехнологічного виробництва : теорія і практика [монографія] / В.О. Радкевич, В.М. Аніщенко, Н.В. Кулалаєва, Г.І. Лук’яненко, А.М. Михайличенко, В.Є. Скульська ; за ред. В.О. Радкевич. – К. : ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2014. – 251 с.

Надрукована

Розміщення в Електронній бібліотеці НАПН України: http://lib.iitta.gov.ua/7939/

АнотаціяУ колективній монографії розкрито сучасні підходи до формування інноваційного ринку праці і трудового потенціалу країни; обґрунтовано теоретичні і методичні засади управління професійним розвитком персоналу підприємств, формування у них культури безпеки професійної діяльності в умовах високотехнологічного виробництва; викладено гнучкі технології професійного навчання кваліфікованих робітників, у тому числі безробітних.

Для педагогічних працівників структурних навчальних підрозділів підприємств, професійно-технічних навчальних закладів, працівників центрів зайнятості, науково-навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти, а також науковців, аспірантів, докторантів, які досліджують проблеми професійної освіти і навчання.


Професійні стандарти і кваліфікації у країнах з високорозвинутою економікою [монографія] / Л. П. Пуховська, А. О. Ворначев, С. В. Мельник, Ю. І. Кравець; за наук. ред. Л.П. Пуховської. – К.: «НВП Поліграфсервіс», 2014. – 176 с.

Надрукована

Розміщення в Електронній бібліотеці НАПН України: http://lib.iitta.gov.ua/8200/

Анотація: Колективна монографія присвячена дослідженню новітніх тенденцій розвитку професійних стандартів і кваліфікацій у країнах із високорозвинутою економікою. Аналізуються особливості стандартизації професійної освіти і навчання у вимірі глобалізаційних та євроінтеграційних процесів сучасності. Аналіз європейського досвіду стандартизації професійної освіти і навчання дає змогу акцентувати позитивні національні ідеї та характеристики, виокремити загальні тенденції розвитку освіти в цих країнах і розкрити їх специфічні національні риси цієї сфери в широкому соціально-економічному контексті, що особливо актуально в умовах модернізації професійної освіти в Україні.

Для науковців, розробників державної політики в галузі освіти, працівників професійно-технічних навчальних закладів, викладачів, управлінців, роботодавців, студентів.


Економічні основи професійного навчання кваліфікованих робітників на виробництві / В. А. Савченко, А. В. Селецький. – К.: ІПТО, 2015. – 283 с.

Ненадрукована

Розміщення в Електронній бібліотеці НАПН України: http://lib.iitta.gov.ua/107127/

Анотація: У посібнику розглядаються ключові організаційно-економічні аспекти професійного навчання працівників на виробництві. Визначено сутність економічних основ професійного навчання персоналу, мети навчання та потреби в підготовці кваліфікованих робітників, планування цієї діяльності.

Викладено основні напрями організації професійного навчання кваліфікованих робітників на виробництві, професійно-кваліфікаційного просування і планування трудової кар’єри. Розроблено механізм стимулювання професійного навчання працівників, обґрунтовано методологічні підходи щодо визначення соціальної та економічної ефективності професійного навчання в умовах виробництва.

Підручник містить систематизований огляд історії розвитку професійної підготовки кваліфікованих робітників в Україні як складного і суперечливого процесу розбудовчих пошуків цієї галузі освіти з давніх часів до наших днів.

Для науковців, викладачів і студентів вищих інженерно-педагогічних навчальних закладів, педагогічних працівників і керівників закладів ПТО й навчальних підрозділів підприємств, працівників економічних служб і служб персоналу підприємств та організацій, які здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників на виробництві, а також роботодавців, управлінців, законодавців і політиків та всіх тих, хто зацікавлений у поліпшенні якості підготовки робітничих кадрів.


Дистанційне навчання кваліфікованих робітників в умовах виробництва / авт кол. Лук’яненко Г.І., Єльникова Г.В., Аніщенко В.М., Байдулін В.Б., Савченко М.О. – К. : ІПТО, 2015 – 217 с.

Ненадрукована

Розміщення в Електронній бібліотеці НАПН України: http://lib.iitta.gov.ua/107129/

Анотація: Посібник висвітлює методичні питання організації дистанційного навчання кваліфікованих робітників в умовах виробництва. Авторами наведений аналіз нормативно-правового забезпечення дистанційного навчання, розкриті організаційно-педагогічні умови відкритого навчання кваліфікованих робітників у навчальних центрах підприємств. Для педагогічних працівників зроблено огляд сучасних інноваційних методів та прийомів діяльності з використанням ресурсів Інтернету.

Для педагогічних працівників структурних навчальних підрозділів підприємств, професійно-технічних навчальних закладів, працівників центрів зайнятості, науково-навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти, науковців, аспірантів, докторантів, які досліджують проблеми професійної освіти і навчання.


Професійний розвиток персоналу підприємств у країнах Європейського Союзу / авт. кол. Л. П. Пуховська, А. О. Ворначев, С. О. Леу. – К.: ІПТО НАПН України, 2015. – 205 с.

Ненадрукована

Розміщення в Електронній бібліотеці НАПН України: http://lib.iitta.gov.ua/107131/

Анотація: У посібнику, підготовленому на основі аналізу чинних документів, матеріалів порівняльних досліджень Європейського Центру розвитку професійної освіти і навчання, монографічних досліджень та європейської періодики, охарактеризовано сучасний стан і тенденції професійного розвитку персоналу підприємств у країнах Європейського Союзу в контексті стратегії «Європа-2020». Розкрито особливості та сучасні моделі фінансування професійного навчання і розвитку персоналу підприємств у країнах ЄС. Проаналізовано дидактичні засади підготовки викладацького персоналу для системи професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу. Запропоновано рекомендації щодо використання в Україні європейського досвіду реалізації програм професійної підготовки і розвитку персоналу на виробництві.

Для науковців, розробників державної політики в галузі освіти, працівників професійних навчальних закладів, викладачів, управлінців, роботодавців, студентів.


Методичні рекомендації щодо професійного навчання кваліфікованих робітників в умовах високотехнологічного виробництва / авт кол: Кулалаєва Н. В., Байдулін В.Б., Леу С.О., Савченко М.О., – К. ІПТО, 2015 – 164 с.

Ненадрукована

Розміщення в Електронній бібліотеці НАПН України: http://lib.iitta.gov.ua/107130/

Анотація: У методичних рекомендаціях проаналізовано нормативно-правове забезпечення та розкрито організаційно-педагогічні умови професійного навчання кваліфікованих робітників, сучасні інноваційні методи та прийоми діяльності педагога, сутність самоорганізації працівника на робочому місці, організаційні заходи розвитку культури безпеки професійної діяльності та навчання енергозбережувальній діяльності в умовах високотехнологічного виробництва.

Для педагогічних працівників навчальних підрозділів підприємств, професійно-технічних навчальних закладів, працівників центрів зайнятості, науково-навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти, науковців, які досліджують проблеми професійної освіти і навчання.