Закінчення дистанційного курсу «Цифрові інструменти сучасного педагогічного працівника»

Початок ХХІ століття – це період стрімкого розвитку та становлення інформаційного суспільства, в основі якого лежить вибуховий розвиток інформаційних технологій. За таких умов радикально змінюється функціонування освітньої системи.

Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. З розвитком інформаційних технологій зростає їх роль та використання  у сфері освіти.

Педагогічні працівники мають розуміти, як цифрові технології можуть підтримувати комунікацію, співпрацю, творчість та інноваційність, усвідомлювати їх функціональні особливості, обмеження, наслідки та ризики використання; загальні принципи, механізми та логіку, що лежать в основі створення цифрових сервісів, які постійно розвиваються, а також знати основи функціонування та використання різних цифрових пристроїв, комп’ютерних програм та мереж.

30 травня 2021 року Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області завершив проведення дистанційного курсу “Цифрові інструменти сучасного педагогічного працівника”, якій тривав три тижні. 360 педагогічних працівників України приєдналися до Google Classroom та розпочали навчання 11 травня 2021 року. Осіна Наталя, методист центру, тренер курсу, провела 8 прямих трансляцій з елементами тренінгу на каналі YouTube, під час яких продемонструвала 28 Інтернет-ресурсів для роботи педагога, надала відповіді на запитання.

Учасники дистанційного курсу здобули практичні навички щодо створення та використання інтерактивних дидактичних матеріалів, інтелект-карт, стрічок часу, електронних книг, електронних інтерактивних дошок, інтерактивних відео, інфографіки, пазлів, кросвордів та ребусів; створили власні електронні освітні матеріали.

Електронні версії сертифікату кількістю 30 академічних годин (1 кредит ЄКТС) отримали 260 освітян України.

Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області вітає всіх педагогічних працівників, які опанували теоретичну та практичну частини дистанційного курсу та отримали сертифікат. Дякуємо всіх за участь та запрошуємо на наступні дистанційні курси та майстер-класи.

Ознайомитись з відгуками, пропозиціями та роботами учасників можна на дошці Padlet

 

Зроблено в Padlet

Дистанційний курс «Цифрові інструменти сучасного педагогічного працівника»

Реформування освіти відноситься до найактуальніших питань сьогодення і вимагає нових підходів та методів навчання, в тому числі з використанням сучасних новітніх технологій. Невіддільною частиною цього процесу є створення електронних освітніх ресурсів навчального призначення та електронних підручників, застосування яких допомагає зробити освітній процес наближеним до життя та більш цікавим, унаочнити та розширити навчальні матеріали. Тому виникає необхідність якісної підготовки педагогічного працівника закладу освіти.

Впровадження цифрових технологій в освітній процес є однією з найбільш важливих тенденцій розвитку освіти. Вони сприяють його інтенсифікації, збільшують швидкість та якість сприйняття, розуміння та засвоєння знань здобувачами освіти. Процес навчання стає більш мобільним, диференційованим та індивідуальним. При цьому технології не замінюють викладача, а доповнюють його. Таким урокам властиві адаптивність, керованість, інтерактивність, поєднання індивідуальної та групової роботи, часова не обмеженість навчання.

Цифрові технології створюють викладачу нові можливості, дозволяючи разом із здобувачем освіти отримувати задоволення від захоплюючого процесу спілкування та пізнання. Вони сприяють автоматизації більшої частини роботи педагога, вивільняючи людський ресурс на пошук, спілкування, індивідуальну роботу із здобувачами, уможливлюють отримання моментального зворотнього зв’язку, покращують ефективність управління освітнім процесом та освітою в цілому.

На сьогоднішній день набуває популярності використання інтернет-сервісів для створення цікавих дидактичних матеріалів з будь-якої теми з використанням текстів, зображень, відео та аудіо файлів, у тому числі інтерактивних. Дані сервіси стають зручним інструментом для створення електронного супроводу уроку, заняття або дистанційного курсу. Створені завдання можна розмістити на власному сайті або блозі.

11 травня 2021 року Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області розпочав проведення дистанційного курсу «Цифрові інструменти сучасного педагогічного працівника», на якій зареєструвалося 473 педагогічних працівника з 21 області України та м. Київ. Тренер курсу, методист Осіна Наталя провела пряму трансляцію на каналі You Tube з учасниками курсу під час якої була розглянута перша тема Програми «Створення та використання інфографіки». Педагогі приєдналися до Google Classroom та розпочали навчання. По закінченню навчання учасникам будуть надіслані електронні версії сертифікату за умови правильного виконання 75% практичного завдання курсу. Але попереду ще 3 тижні навчання та опанування 8 тем Програми курсу. Успіхів у навчанні всім, хто приєднався!!!

 

Використання моделей змішаного навчання в освітньому просторі

Світ стрімко змінюється, сьогодні знання знаходяться не лише на паперових носіях та в пам’яті людини, а в мережах, спільнотах; люди навчаються через створення та підтримку зв’язків з «обізнаними» людьми, що сприяє навчальній діяльності поза стінами класних кімнат. Це зумовило появу нових моделей та технологій навчання, характерними рисами яких стає самостійне здобуття знань за допомогою комп’ютера та мережі Інтернет. Яскравим прикладом такої технології є змішане навчання.

Змішане навчання — це така технологія формальної освіти, згідно з якою здобувач освіти засвоює одну частину матеріалу онлайн, частково самостійно, керуючи своїм часом, місцем, шляхом і темпом навчання, а іншу частину матеріалу вивчає офлайн, тобто в класі. Змішане навчання має переваги, оскільки воно персоналізоване, у здобувача освіти з’являється можливість засвоювати матеріал у власному темпі, багато разів передивляючись навчальні матеріали (наприклад, відео), робити паузи в разі потреби, повертатися до матеріалу попередніх уроків чи тем. Саме запровадження змішаного навчання дозволяє додатково мотивувати учнів до навчання, перетворює вчителя на фасилітатора, налагоджується взаємодія учнів, у них формуються навички роботи в команді. Успішна реалізація дисципліни у змішаному форматі передусім залежить від готовності викладача адаптувати свій підхід до подачі матеріалу, методів викладання й розуміння ролей викладача та учнів в освітньому процесі .Ось чому важливо комунікувати нові можливості, зокрема для педагогічних працівників, які з’являються завдяки впровадженню змішаного навчання.

26 квітня 2021 року Науково методичний-центр професійно-технічної освіти завершив тритижневий курс для педагогічних працівників нашої країни за темою «Використання моделей змішаного навчання в освітньому просторі».: Програма курсу має практичну спрямованість та охоплює змістовну, практичну і ресурсну (методичну) складові підвищення кваліфікації педагогів у напрямку формування власної стратегії впровадження й розвитку змішаного навчання в освітній процес.

НМЦ ПТО у Запорізькій області вітає  208 педагогічних працівників з отриманням сертифікату та підняттям професійних компетентностей  необхідних для розвитку та успішної  професійної реалізації.

 

Зроблено в Padlet

Формування життєвих компетентностей шляхом педагогічного супроводу з елементами тимбілдінгу

Оскільки пріоритетними напрямами оновлення системи професійної (професійно-технічної) освіти визначено досягнення якості освіти, її відповідність запитам суспільства і держави, то виникає потреба змінювати характер педагогічних процесів. Винятково важливого значення набуває проблема формування життєвих компетентностей здобувачів освіти задля розв’язання важливих життєвих завдань та побудови індивідуального проєкту в професійної сфері. Формування життєвих компетентностей здобувачів освіти через педагогічний супровід з елементами тимбілдінгу є одним із способів ефективної взаємодії, яка може доповнити знання і розширити сферу майбутньої професійної діяльності.

Серед багатьох ідей Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області, спрямованих на вдосконалення освітнього процесу, певне місце займає ідея формування творчої, цілеспрямованої, активної команди педагогічних працівників, які спроможні побудувати найбільш продуктивну форму організаційної взаємодії зі здобувачами освіти.

Розуміючи важливість освітнього середовища при формуванні майбутнього фахівця 26 квітня 2021 року методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області Юлія Прокопенко провила  мотиваційний майстер-клас «Формування життєвих компетентностей шляхом педагогічного супроводу з елементами тимбілдінгу». Майстер-клас призначений для надання педагогічним працівникам знань щодо застосування конкретних методів і технологій, спрямованих на якісні зміни в діяльності педагогічного колективу. На майстер-класі 176 педагогічних працівників нашої країни розглянули  можливості застосування та використання тимбілдінгу в освіті, відпрацювали головні задачі тимбілдінгу, відчули «на собі» ефективність роботи в такому напрямку. Актуальність майстер-класу зумовлена специфікою організації освітнього процесу, можливістю удосконалення професійної компетентності, фахової майстерності.

Реалізація рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо впровадження змішаної форми навчання

05 квітня 2021 року Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області, розпочав дистанційний курс №4 за темою «Використання моделей змішаного навчання в освітньому просторі». На курс зареєструвалося  447 освітянина нашої країни. Курс спрямований на професійний розвиток педагогічних працівників з питань ефективного планування освітнього процесу та обумовлений необхідністю сучасному педагогічному працівнику вміти будувати освітній процес, в якому б оптимально поєднувалося онлайн та офлайн навчання.

Програма курсу має практичну спрямованість та охоплює: змістовну, практичну і ресурсну (методичну) складові підвищення кваліфікації педагогів.

Структура освітньої програми передбачає опрацювання чотирьох тем:

– поняття та моделі змішаного навчання;

– організація освітнього процесу за  моделлю «ротація за станціями»;

– організація освітнього процесу за моделлю «перевернутий клас»;

– підбір ресурсного забезпечення.

Майстер-клас для педагогічних працівників “Створення та використання дидактичних ігор та вікторин”

Без гри не має і не може бути
повноцінного розумового розвитку.
В.О. Сухомлинський

В рамках проєкту «Діджиталізація у ЗП(ПТ)О: можливості та перспективи» Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Запорізької області з 22 по 26 березня 2021 року проведено майстер-клас для педагогічних працівників  “Створення та використання дидактичних ігор та вікторин”, на якій зареєструвалося  383 педагога України.

Методист центру, тренер Наталя Осіна  розробила Програму майстер-класу, яка була затверджена директором НМЦ ПТО у Запорізькій області.

Актуальність Програми полягає в тому, що ігри та вікторини сприяють взаємозв‘язку між навчанням і застосуванням знань на практиці. Педагогічно правильно організована гра дозволяє здобувачам освіти досягти їх самоствердження, активності та вільності дій.

Використання на уроках дидактичних ігор та дидактичного матеріалу робить процес навчання цікавим, створює у здобувачів освіти бадьорий настрій, полегшує засвоєння навчального матеріалу. Різноманітні ігрові дії, за допомогою яких розв’язується те чи інше розумове завдання, підтримують і посилюють інтерес до навчання.

У дидактичних іграх учні спостерігають, порівнюють, класифікують предмети за певними ознаками; виконують аналіз, синтез; абстрагуються від несуттєвих ознак; роблять узагальнення. Багато ігор вимагають уміння висловлювати свою думку у зв’язній і зрозумілій формі.

22 березня 2021 року розпочали навчання 242 педагогічних працівника України приєднавшись до Google Classroom. Для забезпечення ефективного навчання  тренер майстер-класу Осіна Наталя розробила відеоінструкції, тести, практичні завдання, 23 березня 2021 року провела пряму трансляцію з елементами тренінгу на каналі YouTube, під час якої продемонструвала створення дидактичних ігор та вікторин на 5 інтернет-ресурсах, надала відповіді на запитання. Ефективний зворотній зв’язок із учасниками курсу був налаштований через системи сповіщень, здачі робіт, отримання приватних консультацій до кожного завдання в середовищі Google Classroom. По закінченню навчання учасники отримали теоретичні знання та практичні навички відповідно до теми, створили власні дидактичні ігри та вікторини.

Електронні версії сертифікату кількістю 6 академічних годин (0,2 кредиту ЄКТС) отримали 200 освітян України.

Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області вітає всіх педагогічних працівників, які опанували теоретичну та практичну частини майстер-класу та отримали сертифікат. Дякуємо всіх за участь та запрошуємо на наступні дистанційні курси та майстер-класи.

Ознайомитись з відгуками та деякими роботами учасників майстер-класу можна на дошці Padlet.

Зроблено в Padlet

 

 

 

Створення персонального сайту – не данина моді, а необхідність

Сьогодні створення персонального сайту – вже не данина моді, а необхідність, оскільки на власному веб-ресурсі кожен може розповісти всім про свій цікавий досвід та власні “родзинки”, обмінюватися цікавою та корисною інформацією з колегами, здобувачами освіти та їхніми батьками.

Початок ХХІ століття – це період стрімкого розвитку та становлення інформаційного суспільства, в основі якого лежить вибуховий розвиток інформаційних технологій. За таких умов радикально змінюється функціонування освітньої системи.

Портфоліо педагогічного працівника – це спосіб фіксації, накопичення матеріалів, що демонструють рівень професіоналізму педагога і вміння вирішувати завдання своєї професійної діяльності. Портфоліо показує рівень його підготовленості і рівень активності у навчальних та позанавчальних видах діяльності.

Головне призначення портфоліо – продемонструвати найбільш значущі результати практичної діяльності для оцінки своєї професійної компетенції, такі як реалізовані проекти, участі в олімпіадах і конкурсах, проведені педагогом дослідження.

Портфоліо дозволяє педагогу проаналізувати, узагальнити і систематизувати результати своєї роботи, об’єктивно оцінити свої можливості та спланувати дії з подолання складнощів і досягнення більш високих результатів, зміщуючи акцент з оцінки на самооцінку.

Друге важливе призначення портфоліо педагогічного працівника – це альтернативна форма оцінки професіоналізму та результативності роботи педагога при проведенні атестаційної експертизи на відповідність заявленої кваліфікаційної категорії. Це й інструмент для забезпечення моніторингу професійного зростання педагога.

Тому, виникає необхідність розробки електронного портфоліо педагогічного працівника, як альтернативної форми оцінки його педагогічної діяльності та професіоналізму.

В рамках проєкту «Діджиталізація у ЗП(ПТ)О: можливості та перспективи» Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Запорізької області у березні 2021 року проведено дистанційний курс для педагогічних працівників  “Створення персонального сайту-портфоліо  педагогічного працівника закладу освіти”, на якій зареєструвалося  480 освітян України.

Для інформування педагогічних працівників закладів освіти про дистанційне навчання на базі Науково-методичного центру професійно-технічної освіти  у Запорізькій області створено сайт “Дистанційне навчання НМЦ ПТО у Запорізькій області”  https://sites.google.com/view/nmc-pto-zp-do/ . На сайті можна ознайомитись з інтерактивним Календарем дистанційного навчання НМЦ ПТО на 2021 рік, Програмами дистанційних курсів, умовами навчання та необхідними інструкціями для початку навчання. Також є активне посилання на реєстраційні форми та контакти для зворотнього зв’язку.

З метою забезпечення можливості спілкування учасників дистанційних курсів створена група у Facebook “НМЦ ПТО у Запорізькій області. Дистанційне навчання.” https://www.facebook.com/groups/610477722711377/ .

Методист центру, тренер курсу Наталя Осіна  розробила Програму дистанційного навчального курсу, яка була затверджена директором НМЦ ПТО у Запорізькій області.

9 березня 2021 року розпочали навчання 388 педагогічних працівника України приєднавшись до Google Classroom. Для забезпечення ефективного навчання  тренер курсу Осіна Наталя розробила інструкції з інфографікою, відеоінструкції, тести, практичні завдання, провела 2 прямі трансляції на каналі YouTube, під час яких ознайомила з безкоштовними платформами для створення сайту або блогу педагогічного працівника закладу освіти, характерними ознаками сайту-портфоліо педагогічного працівника закладу освіти, булі розглянуті приклади іншого використання Google Сайтів (створення веб-квестів, проєктів тощо). Проведено майстер-клас щодо створення сайту-портфоліо на ресурсі Google Сайт та налаштування меню, сторінок та Google Analytics.

Ефективний зворотній зв’язок із учасниками курсу був налаштований через системи сповіщень, здачі робіт, отримання приватних консультацій до кожного завдання в середовищі Google Classroom. По закінченню навчання кожен учасник отримав теоретичні знання та створив персональний сайт-портфоліо на ресурсі Google Сайт.

Електронні версії сертифікату кількістю 15 академічних годин (0,5 кредиту ЄКТС) отримали 262 освітянина України.

Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області вітає всіх педагогічних працівників, які опанували теоретичну та практичну частини дистанційного курсу та отримали сертифікат. Дякуємо всіх за участь та запрошуємо на наступні дистанційні курси та майстер-класи.

Ознайомитись з відгуками та сайтами учасників курсу можна на дошці Padlet.

 

Зроблено в Padlet

Онлайн-майстерня для викладачів математики та фізики

17 березня 2021 року Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Запорізькій області, на сервісі Zoom, була проведена онлайн-майстерня для викладачів математики та фізики на тему “Створення та використання інтелект-карт з метою формування та розвитку ключових компетентностей здобувачів освіти”.

На початку методист НМЦ ПТО у Запорізькій області Осіна Наталя ознайомила присутніх з Програмою онлайн-майстерні та умовами отримання сертифікату. Всі учасники онлайн-майстерні приєднались до Google Classroom та розпочали роботу.

Шепель Алла, викладач математики та фізики Федорівського центру професійної освіти розкрила суть технології майндмеппінг та її місце в освітньому процесі, презентувала власні методичні рекомендації з теми.

Далі Наталя Анатоліївна зробила огляд інтернет-ресурсів для створення інтелект-карт. Надала відео на майстер-класи щодо створення карт розуму за допомогою сервісів MindMeister та Mindomo.

Після теоретичної частини тренер Шепель Алла провела майстер-клас щодо створення та використання інтелект-карт з метою формування та розвитку ключових компетентностей здобувачів освіти. Було продемонстровано можливості сервісів Coggle та Creately.  Алла Анатоліївна поділилася  власним досвідом щодо використання цих інтернет-ресурсів та власними розробками карт розуму. Були розглянути переваги та недоліки всіх сервісів.  Надані відповіді за запитання учасників онлайн-майстерні.

Учасники онлайн-майстерні отримали завдання за умови виконання якого мають змогу отримати відповідний сертифікат. Шепель Алла отримала диплом тренера онлайн-майстерні за активне поширення власного педагогічного досвіду серед спільноти освітян. Методист центру Осіна Наталя подякувала всіх учасників за плідну роботу та побажала успіхів у виконанні практичного завдання.

Освітній коучинг Сучасний світ — сучасний підхід до планування освітнього процесу!

Актуальним завданням у професійній педагогічній діяльності поряд із професійною підготовкою фахівців різних спеціальностей є також підготовка та перепідготовка висококваліфікованих викладачів, підвищення рівня їх педагогічного професіоналізму, під яким ми розуміємо творче опановування спеціальністю, вміння домагатися найвищого результату розв’язання завдань професійної діяльності з найменшими витратами та в найкоротші терміни. Тому, враховуючи вимоги сьогодення, Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області об’єднав освітян на дистанційному курсі за темою «Освітній коучинг». Впродовж чотирьох тижнів слухачі курсу знайомилися та впроваджували в освітній процес коучингові техніки. В основу Програми курсу покладено формування нових умов освітнього процесу, які спрямовано на розвиток і вдосконалення необхідних здібностей та навичок досягнення результатів у навчанні, засвоєння провідних стратегій отримання результату, максимально швидкого досягнення мети шляхом мобілізації внутрішнього потенціалу.

Впровадження технік і методів програми освітнього коучингу дає можливість розробляти поетапне формування нової стратегії як особистісного, так і професійного розвитку. Завдяки цьому здобувачі освіти вірять у свої безмежні можливості й здібності, необхідні їм у подальшій професійній діяльності. Педагогічний працівник, який має у своїй педагогічній скарбничці такий інструментарій роботи, допомагає розвиватися здобувачу освіти, закріплювати нові навички й досягати високих результатів у навчанні та опануванні обраної професії. Такий підхід робить освітній процес адаптованим до нових соціально-економічних умов і допомагає у формуванні власної професійно особистісної позиції.

Курс створений з урахуванням особливостей дистанційного навчання та передбачає самостійне онлайн-навчання з використанням інструментарію платформи дистанційного навчання та спілкування з тьютором (в разі потреби). Завдяки такому підходу щодо організації курсу, вдосконалити свої педагогічні компетентності змогли 211 освітян нашої країни. Результатом такого напрямку роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області є підвищення конкурентоспроможності педагогічних працівників нашої країни на європейському та світовому ринку освітніх послуг.

Відгуки   

Моніторинг курсу

Яскраві моменти навчання

 

Сделано на Padlet

Сделано на Padlet

Онлайн-майстерня для викладачів математики

27 січня 2021 року Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Запорізькій області, на сервісі Zoom, була проведена онлайн-майстерня для викладачів математики на тему “Організаційні аспекти роботи викладача математики під час підготовки здобувачів освіти до ЗНО у період дистанційного навчання”, на якої були присутні викладачі математики Запорізької, Волинської, Луганської, Львівської, Полтавської та Харківської областей.

На початку методист НМЦ ПТО у Запорізькій області Осіна Наталя ознайомила присутніх з новою формою роботи з викладачами математики та фізики області – формат онлайн-майстерні та з планом заходів центру для освітян на рік. Всі учасники онлайн-майстерні приєднались до Google Classroom та розпочали роботу. Спочатку була опрацьована нормативно-правова база щодо проведення ЗНО з математики, розглянуті особливості ЗНО з математики у 2021 році. Далі Наталя Анатоліївна зробила огляд інтернет-ресурсів для підготовки здобувачів освіти до ЗНО з математики у період дистанційного навчання. Були розглянуті сервіси для роботи викладача та надані рекомендації щодо безкоштовних дистанційних курсів для здобувачів освіти для підготовки до ЗНО з математики.

Після теоретичної частини тренер Шитко Вікторія, викладач математики КЗ “Бердянський медичний фаховий коледж” ЗОР, провела майстер-клас щодо роботи викладача математики під час підготовки здобувачів освіти до ЗНО з математики у період дистанційного навчання. Було продемонстровано можливості сервісів iLearn, Classtime, Освіта.ua., МійКлас. Вікторія Володимирівна поділилася  власним досвідом щодо використання цих інтернет-ресурсів та власними розробками, які допоможуть викладачам якісно готувати здобувачів освіти до ЗНО з математики. Були надані відповіді за запитання учасників онлайн-майстерні.

Методист центру Осіна Наталя провела майстер-клас с елементами тренінгу щодо створення тестів за допомогою сервісу Quizizz. Були розглянути переваги цього сервісу для викладачів природничо-математичних дисциплін.

Учасники онлайн-майстерні отримали 2 завдання за умови виконання яких мають змогу отримати відповідний сертифікат. Шитко Вікторія отримала диплом тренера онлайн-майстерні за активне поширення власного педагогічного досвіду серед спільноти освітян України. Методист центру Осіна Наталя подякувала всіх учасників за плідну роботу та побажала успіхів у виконанні практичних завдань.