Участь у конференції «Узгодження освітніх стандартів та програм України з Національної рамки кваліфікацій»

02 лютого 2017 року у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка відбувається конференція «Узгодження освітніх стандартів та програм України з Національної рамки кваліфікацій».

Третій напрям Плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки передбачає розробку кваліфікацій різних типів у відповідності НРК. Процес реформування освітніх стандартів і програм демонструє безперервний прогрес, але відповідна робота здійснюється переважно розрізнено, різними групами зацікавлених сторін та без достатньої узгодженості.

Окрім того, щоб розробити нові кваліфікації, які базуються на результатах навчання, входять до складу єдиної рамки та занесені до національного реєстру кваліфікацій, необхідно роз’яснити поняття кваліфікацій, освітніх стандартів і програм, освіти, що базується на компетентнісному підході, та результатів навчання, ознайомитися з визначеннями відповідних кваліфікацій і освітніх програм, обмінятися досвідом та узгодити подальші кроки.

Тому потрібно окреслити загальне розуміння зазначених процесів, щоб мати можливість працювати над реалізацією третього напряму Плану заходів щодо впровадження НРК, та підготувати основу для впровадження нових кваліфікацій у національному реєстрі та системі освіти й навчання.

У конференції беруть участь представники професійно-технічної освіти Запоріжжя.