Організація методичної роботи педагогічного працівника у напрямку особистої самореалізації

Проблеми якості і змісту професійної діяльності викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти  в Україні останнім часом набувають першочергового значення. Великою мірою актуальність цієї проблеми зумовлена тим, що вони своєю працею відіграють вирішальну роль у створенні національного виробничого і культурного потенціалу країни, а тому неякісна їх професійна діяльність безпосередньо впливає на якість фахівців окремих галузей господарства, що не може у кінцевому підсумку не відображатися на добробуті всієї держави.

Діяльність НМЦ ПТО у Запорізькій області  багатогранна і пов’язана з постійною необхідністю передбачати, прогнозувати та планувати різноманітні аспекти своєї роботи задля удосконалення розвитку професійно (професіно-технічної) освіти нашої країни. Впевнено крокуючи за обраним напрямом 29.03.2021 року Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області, за запрошенням ДНЗ “Запорізький центр професійно-технічної освіти водного транспорту”, був присутній на засіданні методичної комісії з предметів кулінарного циклу. Така зустріч обумовлена необхідністю розроблення певних кроків у напрямку щодо формування сучасних професійних компетентностей у сфері професійної (професійно-технічної) освіти. Головною метою зустрічі було привернення уваги до рівня викладання предметів професійно-теоретичної підготовки та мотивації педагогічних працівників до професійного вдосконалення. Методист НМЦ ПТО у Запорізькій області Прокопенко Юлія сконцентрувала увагу присутніх на питаннях щодо створення навчального контенту та організації особистої методичної роботи педагогічного працівника в умовах змішаного навчання.

Сучасне суспільство вимагає викладача, який би виконував свою роботу професійно, був упевнений у собі, оптимістично сприймав світ, якому притаманне чуття сучасності в педагогічній реальності. Такий викладач поєднує вузьку спеціалізацію з широким світобаченням та завжди готовий опановувати нові форми, методи, технології навчання і виховання, що дає йому впевненість у завтрашньому дні. Обов’язковою складовою  у напрямку такої роботи є адаптування змісту  навчального матеріалу до доступності через сучасні засоби інформування, а також створення умов для формування й розвитку актуальних професійних компетентностей здобувача освіти для  успішної професійної реалізації.