Навчання машиністів крана металургійного виробництва у ДНЗ «Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти»

На сучасному промисловому підприємстві вантажопідйомні крани є основним видом технологічного устаткування, від нормальної експлуатації яких багато в чому залежить робота підприємства в цілому, а саме – своєчасне і якісне виконання технологічних процесів, висока якість продукції, що випускається.

Тому, проходячи навчання з професії «Машиніста крана металургійного виробництва» майбутній молодий робітник повинен усвідомлювати покладену на нього відповідальність за безпечну експлуатацію складної вантажопідйомної машини і пам’ятати, що від його кваліфікації і відношення до справи залежить не тільки результат власної роботи, але і безпека всього колективу підприємства і кінцевий результат виробництва.

У ДНЗ «Запорізький ПЦПТО» створено усі умови для отримання якісної освіти за даною професією: обладнано навчальний кабінет та створено навчально-виробничий полігон з професії «Машиніста крана металургійного виробництва» із краном-тренажером, який включає: автоматизовану систему робочої кабіни машиніста крана та пересувну кран-балку.

Навчання на крані-тренажері дає можливість:

  • практично ознайомити учнів з будовою і принципом дії механічного та електричного обладнання кранів;
  • навчати учнів прийманню та здаванню зміни, відповідно до встановленого порядку;
  • проводити огляд та опробування вантажопідйомного крану перед початком роботи;
  • практично ознайомити учнів з особливостями охорони праці при роботі на кранах металургійного виробництва.

На крані-тренажері учні мають можливість відпрацьовувати первинні навички з безпечного управління краном-тренажером, перевіряти справність механізмів крану, приладів безпеки, випробувати дію пускової, захисної та регулюючої апаратури в кабіні машиніста крана, механізмів пересування моста, візка та механізму піднімання вантажу.

З метою пошуку найбільш оптимальних форм роботи з підготовки робітничих кадрів ДНЗ «Запорізький ПЦПТО» уже багато років відпрацьовує низку проблемних питань, вирішення яких дає змогу удосконалювати підготовку кваліфікованих фахівців. Основною складовою освітнього процесу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти є навчально-виробнича підготовка здобувачів освіти.

Одним із ключових завдань педагогічного колективу у останні роки є запровадження інноваційних технологій, що мають високий потенціал життєздатності, а саме – елементів дуальної форми здобуття освіти.

Реалізуючи програму впровадження дуальної форми здобуття освіти ДНЗ «Запорізький ПЦПТО» організував проведення частини професійно-теоретичної підготовки безпосередньо на ПАТ комбінат «Запоріжсталь». Заняття проводять провідні спеціалісти комбінату.

Для відпрацювання навичок з безпечного управління краном металургійного виробництва учнів-практикантів, в рамках модернізації програми професійно-технічного навчання, ПАТ комбінат «Запоріжсталь» обладнав спеціальний навчальний клас для машиністів крана металургійного виробництва. Учні, які проходять практику на підприємстві, отримали унікальну можливість навчання на інтерактивному електронному тренажері мостового крана PASKAL.

Тренажер демонструє будову та принцип роботи крана, його механізмів, і моделює виробничі завдання, які майбутні машиністи крана будуть виконувати у професійній діяльності.

Робота на тренажері максимально наближена до практики і дозволяє відпрацьовувати безпечні прийоми роботи на крані у будь-яких, навіть нестандартних ситуаціях, без ризику нанесення шкоди здоров’ю практикантів та пошкоджень мостового крана.

Андрій Ліуш,
заступник директора з НВР
ДНЗ «Запорізький ПЦПТО»