Напрями модернізації професійної підготовки/перепідготовки кадрів для потреб регіону

Трансформаційні процеси, що відбуваються, поставили питання про необхідність серйозних перетворень в системі професійної підготовки / перепідготовки кадрів, приведення структури професійної освіти у відповідність з потенційним попитом на ринку праці, ресурсною базою регіону, вимогами роботодавців.

З 07 по 11 грудня 2020 року на контенті Google Meet педагогічні працівники  ДНЗ «Запорізьке машинобудівне вище професійне училище» та представники Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області прослухали курс «Сучасне дидактичне забезпечення підготовки кваліфікованих робітників» в рамках проєкту «Модернізація системи професійно-технічної освіти для потреб регіонального ринку праці».

В рамках курсу директоркою Наталією Самойленко та методисткою Іриною Смирновою Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області були розглянуті:

– деякі аспекти розроблення робочих навчальних програм і планів для професійного навчання;
– інструменти фасилітації в освіті;
– організація та проведення інтерактивного уроку в контексті змішаного та дистанційного навчання.

Програма була наповнена практичними завданнями під час яких використовувалось сучасне обладнання: розробка та створення інтерактивного уроку у додатку Mentimeter та Nearpod.

Після закінчення курсу, всі учасники висловили одностайну думку, що даний курс є актуальним і спрямовано на формування кадрового потенціалу регіону. Шляхом моделювання й оптимізації інноваційно-освітнього процесу на основі формування вимог ринкової кон’юнктури дозволить підвищити ефективність професійної підготовки / перепідготовки кадрів для промислового регіону.