Мотивація учнів до науково-дослідницької діяльності

Мотивація має вирішальну роль під час виконання будь-якої роботи, а особливо важливо мотивувати учнів до науково-дослідницької діяльності, що дозволить всебічно розвинути дитину. Так, в ДНЗ «Запорізьке ВПУМ» 31 травня 2017 року було відкрито першу обласну науково-практичну конференцію серед закладів професійно-технічної освіти під гаслом «Україна очима молоді». Учні та їхні керівники з обласних професійно-технічних закладів презентували свої дослідницькі роботи на різні теми у вигляді доповідей. Конференцію завершила Кулакова К.А., соціальний педагог ДНЗ «Запорізьке ВПУМ», доповіддю на актуальну тематику «Мотивація учнів до науково-дослідницької діяльності».

Сучасному суспільству з його швидкими змінами потрібні освічені, зацікавлені люди, які можуть самостійно приймати рішення в ситуації вибору, здатні до співпраці, які відрізняються мобільністю, динамізмом, конструктивністю і готові до міжкультурної взаємодії.

Головний шлях виховання повноцінної мотивації – це не тільки створення сприятливого мікроклімату, але і включення учнів в реальні види діяльності, способи взаємодії з оточуючими. Основним помічником у справі залучення учнів до наукової діяльності виступає педагог, який одночасно стає керівником його дослідницької роботи. Керівник дослідницької діяльності учня має орієнтуватися на використання педагогічних технологій за допомогою яких не просто поповнювалися б знання й уміння учня з предмету, а й розвивалися такі якості, як пізнавальна активність, самостійність, уміння творчо виконувати завдання. В ході наукової роботи перед майбутніми дослідниками треба ставити такі завдання, які б допомогли їм по новому поглянути на власну ерудицію.

Маємо надію, що в нашому навчальному закладі з кожним роком кількість зацікавлених науковою діяльністю учнів буде збільшуватись, а це дасть можливість піднятись нашому закладу на більш високий науковий рівень.

Кулакова К. А.
соціальний педагог
ДНЗ «Запорізьке ВПУМ»