«Методичні посиденьки» в ДНЗ «Мелітопольський професійний ліцей»

Учитель повинен свідомо йти в ногу з сучасністю,
пройматися й надихатися силами, які пробудилися в ній
А. Дістервег

Найважливішим засобом підвищення педагогічної майстерності є методична робота. Її роль значно зростає в сучасних умовах у зв’язку з модернізацією освіти. Вимоги до педагога підвищуються. Сучасний педагог повинен добре орієнтуватися не тільки в своїй предметній області, а й володіти сучасними педагогічними технологіями, вміти працювати в інформаційному просторі, бути здатним до системної дії в професійно-педагогічної ситуації, володіти креативними здібностями, аналітичною та рефлексивною культурою.

З метою вдосконалення професійної компетентності педагогів у ДНЗ «Мелітопольський ПЛ» з 04 по 15 січня 2016 року був проведений методичний тиждень. Заплановані заходи, а саме: засідання творчих груп викладачів, майстрів виробничого навчання, класних керівників, психологічний семінар, практикум з освоєння інформаційно-комунікативних технологій, огляд комплексно-методичного забезпечення (КМЗ) – дали змогу педагогічному колективу проаналізувати свою діяльність та визначити пріоритетні напрямки роботи в наступному семестрі.

«Психологічні основи гармонізації характерологічних рис особистості педагога у сучасному педагогічному процесі взаємодії педагог-педагог, педагог-учень, педагог-батьки» – за такою тематикою психолог ліцею Додонов А.Ю. провів семінар та поділився інформацією щодо психологічних основ залучення більш дієвих методів інтерактивної педагогіки у навчально-виховному процесі, а також поділився інформацією про превентивність різних проявів емоційно-вольових рис характеру вихованців навчального закладу, зупинився на методах особливого підходу у навчанні та вихованні дітей з особливими потребами та дітей, які знаходяться у групі «ризику».

Викладачі інформатики Дубовік С.П. та Майборода О.В. навчили педагогів працювати в тестовому середовищі W2.Такий контроль знань учнів можна використовувати на уроках теоретичного і практичного навчання, адже це дає змогу в системі контролювати засвоєння матеріалу на різних етапах уроку та провести своєчасну корекцію знань.

Для повного та якісного навчання необхідна оптимальна система навчально-методичної документації та засобів навчання, тобто КМЗ предметів та професій. Такий огляд був здійснений адміністрацією ліцею: директором Кисельовою Л.І., заступником директора Лемцем П.А., методистом Дирбабою О.Г., старшим майстром Ахтирським С.В. Паспорти КМЗ сприяють правильній організації системи занять з кожної дисципліни, дозволяють підвищити інформаційну насиченість навчального матеріалу, забезпечують наочність, розширюють можливості для пізнавальної діяльності учнів . Робота викладачів Білки Н.О., Корх Г.Г., Кисіль О.Л., Крютченко О.О., Сидлецької Н.П., Кравченко І.П. та майстрів в/н Дядькової С.С., Купрій Л.В., Лізогубової Т.А. за результатами огляду заслуговують особливої уваги.

Підводячи підсумки методичного тижня, з заключним словом виступила Л.І. Кисельова, вона подякувала всім присутнім за плідну роботу та побажала подальших професійних успіхів.

Дирбаба О.Г.,
методист
ДНЗ «Мелітопольський ПЛ»