Доступ до бібліотеки навчальної літератури CUL Online

З 01.04.16 по 30.06.2016 р надається доступ до бібліотеки навчальної літератури CUL Online. Центр навчальної лiтератури надає можливість доступу до повних текстів навчальної та довідкової літератури видавництва «Центр навчальної літератури»  (http://culonline.com.ua) таких посібників, як «Барна справа». 2-ге видання.Підручник., «Психологія торгівлі. Навчальний посібник», «Товарознавство непродовольчих товарів. Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)», «Ресторанна справа: Асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані…» та інш.. Реєєстрація за посиланням: http://culonline.com.ua/index.php?do=register.

Центр навчальної лiтератури – найбільша книготорговельна та видавнича компанiя в Україні, що спецiалiзується на виданнi та продажу рiзнопланової навчальної та довiдкової лiтератури,Компанiя працює на ринку вже вісім рокiв та постiйно вдосконалює роботу з клiєнтами, що виражається в нових методах донесення книги споживачу, у вдосконаленнi процесу доставки та виконаннi найвибагливiших замовлень. В видавництві виходить друком 15-20 нових книг в місяць. Інтернет-книгарня перша в Україні має найбільший реальний асортимент навчальної лiтератури майже всiх видавництв України. Асортимент на сайті нараховує понад 900 назв і поновлюється щоденно. Доступ до текстів нових видань надається ще до виходу їх друком за наступними напрямками:

  • Аудит, бухгалтерський, кадровий облік (96)
  • Фінанси (121)
  • Економіка (286)
  • Менеджмент (117)
  • Маркетинг (27)
  • Правова література (107)
  • Гуманітарні науки (207)
  • Природничі та технічні науки (99)

(За матеріалами http://culonline.com.ua/)