Дев’ята всеукраїнська науково-практична конференція “Нові інформаційні технології в освіті” (Технології “1С:Підприємства” у підготовці ефективних та потрібних для національної економіки кадрів) 11 лютого 2016 року, м. Київ

Науково-методичний центр ПТО у Запорізькій області запрошує освітян прийняти участь у Дев’ятій всеукраїнській науково-практичній конференції “Нові інформаційні технології в освіті”, яка відбудеться 11 лютого 2016 року.

Місце проведення конференції: актова зала головного (червоного) корпусу Київського національного університету ім. Тараса Шевченка: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 60 (станція метро “Університет”).

Початок конференції о 10:00, реєстрація учасників з 9:00.

Участь у науково-практичній конференції безкоштовна.

Організатори конференції – “Скайлайн Софтвер” і Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.

Конференція проходить за підтримки Міністерства освіти і науки України.

Науково-практична конференція в Києві орієнтована на те, щоб дати можливість представникам освітніх закладів отримати інформацію про тенденції розвитку ІТ-індустрії, про нові програмні рішення “1С:Підприємства 8”, обмінятися практичним досвідом викладання, намітити шляхи розширення співпраці з партнерами 1С:Франчайзі для реалізації спільних освітніх та дослідницьких проектів, обговорити інноваційну модернізацію освітньої галузі, поділитися досвідом інтеграції в міжнародну освітню сферу.

На сьогоднішній день 450 навчальних закладів України проводять навчання студентів з використанням програм “1С:Підприємство”. Програмні продукти та технології “1С:Підприємства” широко використовуються в навчальній, науковій, адміністративній діяльності, для автоматизації управління та обліку навчальних закладів всіх рівнів. У багатьох навчальних закладів є великий досвід їх ефективного використання.

Напрямки роботи конференції:

 • Обговорення проблем та перспектив у підготовці спеціалістів з технічних і економічних спеціальностей;
 • Організаційні форми співпраці з навчальними закладами;
 •  Досвід співпраці бізнес структур (1С:Франчайзі) і освітніх установ;
 •  Професійні стандарти для ІТ-галузі – орієнтир для викладачів: зближення професійних та освітніх стандартів – заставу підготовки затребуваних економікою кадрів;
 • Розвиток прикладних рішень “1С:Підприємства” – ефективного інструменту автоматизації комерційних і бюджетних організацій, включаючи освітні організації;
 • Розвиток галузевих і спеціалізованих рішень “1С:Підприємства”;
 •  Актуальні питання підготовки спеціалістів по платформі та прикладних рішеннях “1С:Підприємство 8” для підвищення продуктивності при розробці, впровадженні та використанні інформаційних систем;
 • Використання інформаційної системи 1С:ІТС при підготовці майбутніх бухгалтерів, консультантів та ІТ-спеціалістів;
 • Майстер-клас: використання універсальних бізнес-схем в прикладних рішеннях “1С:Підприємство для України”;
 • Майстер-клас: приклад використання облікової системи “1С:Підприємство” в умовах мобільності;
 • Майстер-клас: як за півгодини створити журнал обліку успішності студентів та аналітичний звіт;
 • Тестування для викладачів за програмою “1С:Професіонал”.

Підсумки конференції 2015 року

В 2015 році в конференції прийняли участь понад 300 представників із 111 навчальних закладів України. Активний інтерес до інформаційних технологій та продуктам “1С:Підприємства 8” проявляють всі регіони і навчальні заклади практично всіх рівнів акредитації: серед учасників були представлені 81 ВНЗ, 30 коледжів, технікумів та ліцеїв.

До участі в конференції запрошуються:

1. Представники державних і недержавних закладів вищого, середнього і початкового професійного навчання:
– адміністрація;
– викладачі;
– співробітники, які займаються питаннями автоматизації діяльності навчального закладу або його підрозділів.

2. Представники органів управління освітою.
3. Представники і співробітники інститутів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.
4. Представники Центрів Сертифікованого Навчання (ЦСН).
5. Співробітники партнерів-франчайзі, які відповідальні за співпрацю з навчальними закладами.

Участь з доповіддю

Учасники конференції та партнери, які мають досвід співпраці з навчальними закладами, можуть виступити з доповіддю (до 10 хвилин) і взяти участь в обговоренні проблем в рамках тематики конференції. Час для доповідей обмежений, тому організатори залишають за собою право відбирати теми для включення в програму конференції.

Вимоги до тез виступів і доповідей

Планується публікація збірника тез виступів і доповідей учасників конференції. Тези виступів і доповідей повинні відповідати тематиці конференції як в предметній області – освіта, так і по темі використання технологій “1С:Підприємство 8”. В них в короткій формі потрібно розкрити основні положення доповіді, актуальність питань, що будуть розкриті, їх новизна, а також наукова і/або практична значимість.

1. Об’єм – не більше 4 сторінок друкованого тексту, набраного в редакторі MS Word.
2. Всі поля – 20 мм. Відступ на абзац – 1,25 мм.
3. Шрифт Times New Roman – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
4. В верхньому правому кутку напівжирним шрифтом ініціали та прізвище автора; в наступному рядку нежирним шрифтом – вчену ступінь, звання; на наступному рядку нижче – назва навчального закладу.
5. Через 2 інтервали по центру вказати назву доповіді – великими буквами, напівжирним шрифтом.
6. Через 2 інтервали – тези доповіді.
7. Посилання даються по тексту в квадратних дужках (наприклад: [4, с.5]).
8. В тексті допускаються малюнки, таблиці – не більше 1. Малюнки можна виконати розміром не менше 60х60 і не більше 110х170 мм в форматі *jpg, *bmp.
9. Перелік використаної літератури вказується в кінці тексту.

Час і місце проведення конференції:

Місце проведення конференції – м. Київ, вул. Володимирська, буд. 60, актова зала головного (червоного) корпусу Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (станція метро “Університет”).

Реєстрація учасників – 11 лютого 2016 року з 9:00; початок конференції о 10:00.

Участь у конференції безкоштовна. Попередня реєстрація обов’язкова:
– на сайті: www.1c.ua ;
– за e-mail: seminar_uz@1c.ua (в темі листа вкажіть “Заявка на участь у конференції”);
– за телефоном: (044) 422-5553.

Заявка на участь в науково-практичній конференції “Нові інформаційні технології в освіті”
(заповнюється на кожного учасника) – термін подачі до 09 лютого 2016 року

1. П.І.П. учасника ___________________________________________________________
2. Вчена ступінь, звання _______________________________________________________
3. Посада з зазначенням підрозділу _______________________________________________
4. Назва учбового закладу / організації_____________________________________________
5. Місто ___________________________________________________________________
6. Телефон _________________________________________________________________
7. E-Mail___________________________________________________________________
8. Яка тематика конференції Вас цікавить __________________________________________
9. Готов виступити з доповіддю (10 хвилин) по темі___________________________________