Вебінар «Застосування арт-терапевтичних технік на уроках хімії»

30 травня 2017 року Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Запорізькій області проведений вебінар на тему «Застосування арт-терапевтичних технік на уроках хімії».

Гуліна Ю.С., здобувач кафедри фізичної та колоїдної хімії Запорізького державного медичного університету, під час виступу ознайомила учасників вебінару із поняттям «арт-терапія», іі видами, труднощами в роботі при використанні цих методик. Спікер наголосила, що в процесі взаємодії з фарбами, папером, пластиліном і своїми образами, людина виявляє себе в результатах своєї творчої діяльності, проходить через самопізнання і самовираження. Негативні почуття можуть бути виплеснуті в прийнятній формі, пережиті та змінені в результаті людина відчуває полегшення від важкої життєвої ситуації. Іноді про проблему можна розповісти, а іноді її простіше намалювати, виразити в кольорі, образі. Не завжди вистачає слів, щоб виразити свої почуття або описати ситуацію. Малюнок, образи, колір допомагають безпечно висловити себе. У цьому зцілювальний ефект арт-терапії – відокремити проблему від себе і подивитися на неї з боку.

Юлія Сергіївна запропонувала учасникам використати у своїй практиці такі модифіковані арт-терапевтичні методики: «Ім’я, хімічний символ»; «Малюнок стану»; «Хімія»; «Прогулянка»; «Образ і пластика настрою»; «Малюємо ім’я»; «Створення світу хімії»; «Робота з творчим сміттям»; «Вправи з чорнильними плямами»; «Каляки-маляки»; «Взаємодія з папером»; «Один момент уроку хімії».

Під кінець вебінару педагог зауважила, що наступна зустріч відбудеться у вересні 2017 року на семінарі-практикумі та подякувала всім за увагу.

Гуліна Ю.С._Застосування арт-терапевтичних технік на уроках хімії в роботі

Вебінар «Створення та використання інтелект-карт, як засобу систематизації та узагальнення(XMind)»

17 травня 2017 року Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Запорізькій області проведений вебінар на тему «Створення та використання інтелект-карт, як засобу систематизації та узагальнення».

Павленко Олена Миколаївна, викладач ДНЗ «Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти», під час вебінару розкрила наступні питання: поняття «інтелект-карта», переваги та особливості; програмні засоби для створення інтелект-карт; використання інтелект-карт в навчальному процесі.

У ході вебінару спікер акцентувала увагу учасників на перевагах інтелект-карт, а саме: розвинення мислення в учнів; швидкий і повний огляд великої теми; економія часу; стимулювання уваги; чудовий інструмент для роздумування та запам’ятовування.

Викладач покроково продемонструвала на слайдах презентації, як створити інтелект-карту. А також надала учасникам вебінару ресурси з on-line посиланнями для того, щоб вони мали змогу використовувати їх під час викладання предметів.

На завершення, Олена Миколаївна наголосила, що під час занять інтелект-карта розвиває в учнів: увагу і пам’ять; логічне, образне, художнє та естетичне мислення; вміння шукати і знаходити інформацію; використовувати знання. Програма XMind дозволяє краще орієнтуватися в теоретичному матеріалі, підсумувати і закріпити вивчений матеріал, якісно готуватися до контрольних робіт.

Павленко О.М., ДНЗ “Запорізький політехнічний ЦПТО”_”Створення та використання інтелект-карт, як засобу систематизації та узагальнення (програма XMind)”

Вебінар «Розвиток творчих здібностей учнів під час занять та позаурочної діяльності»

20 квітня 2017 року Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Запорізькій області проведений вебінар на тему «Розвиток творчих здібностей учнів під час занять та позаурочної діяльності».

Кириченко Віктор Анатолійович, викладач ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник», під час вебінару звернув увагу учасників на сучасні умови розвитку суспільства, які гостро поставили проблему формування творчої особистості. Також перелічив сучасні реалії дитинства, а саме: економічні, політичні, соціальні, культурні та моральні.

У ході вебінару спікер наголосив, що педагогічна діяльність – не ремесло, а мистецтво, що вимагає від виконавця високої професійної майстерності. Віктор Анатолійович акцентував увагу на тому, що під здібностями розуміють такі психологічні здатності людини, від яких залежить успішність придбання знань, умінь, навичок і вони закладені та існують в кожній дитині. Педагог поділився власним алгоритмом виявлення обдарованих дітей та на прикладах, зі свого досвіду, розповів про розвиток творчих здібностей учнів під час занять та позаурочної діяльності.

Викладач підвів підсумок свого виступу звернувши увагу на те, що формування творчих здібностей в учнів – процес дуже складний, має свої особливості на кожному віковому етапі розвитку особистості, тісно пов’язаний з розвитком інтересів дитини, самооцінкою її успіхів у тій чи іншій діяльності.

Презентація “Розвиток творчих здібностей учнів під час занять та позаурочної діяльності”

Вебінар «Впровадження інформаційних технологій в ПТНЗ»

05 квітня 2017 року Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Запорізькій області проведений вебінар на тему «Впровадження інформаційних технологій в ПТНЗ».

Панченко Володимир Федорович, викладач спеціальних дисциплін ДНЗ «Вільнянський професійний ліцей», під час вебінару розповів про актуальність теми, мету та завдання впровадження інформаційних технологій в ПТНЗ.

Спікер наголосив на тому, що незаперечним є той факт, що професійно-технічна освіта повинна осучаснюватися на основі новітніх технологій через широке впровадження у навчально-виробничий процес інформаційно-комп‘ютерних технологій. Очевидним є те, що інформаційні технології – важливий інструмент поліпшення якості освіти, оскільки дає змогу необмежено розширити доступ до інформації.

“Впровадження інформаційних технологій у ПТНЗ”

Вебінар «Методичні рекомендації до проведення уроків з предмета «Правила дорожнього руху»

30 березня 2017 року Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Запорізькій області проведений вебінар на тему «Методичні рекомендації до проведення уроків з предмета «Правила дорожнього руху».

Гриша Валерій Володимирович, викладач предмета «Правила дорожнього руху» ДНЗ «Василівський професійний ліцей», під час вебінару наголосив на тому, що інтенсивна автомобілізація спричинила серйозні проблеми економічного, соціального і екологічного характеру. Серед них головним лихом є неприпустимо високий рівень аварійності і як наслідок висока смертність через ДТП. Тому сьогодні питання належної професійної підготовки водіїв і набуття ними водійської майстерності є надзвичайно актуальним.

У ході вебінару спікером були розкриті такі принципи навчання: наочності, доступності, науковості, свідомості і активності учнів; систематичності і послідовності у навчанні; міцності засвоювання знань, вмінь та навичок; зв’язку теорії з практикою; урахування індивідуальних особливостей учнів; міжпредметного зв’язку.

Валерій Володимирович акцентував увагу на тому, що тільки удосконалення уроків, підвищення ефективності процесу засвоєння знань, формування вмінь та навичок в учнів мають бути актуальними протягом всієї педагогічної діяльності викладачів. Тільки систематична, наполеглива робота викладача над собою, над підвищенням свого наукового і професійного рівня, а також ретельна праця над удосконаленням кожного уроку і всього курсу предмета в цілому, дасть можливість забезпечити високий рівень підготовки майбутніх робітників та привабить зацікавленість учнів до навчання.

Наприкінці вебінару учасники подякували спікеру за змістовну та цікаву доповідь.

презентація Правила дорожнього руху

Вебінар «Інтегрований підхід до викладання предметів «Комп’ютерна графіка» та «Кольорознавство»

27 березня 2017 року Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Запорізькій області проведений вебінар на тему «Інтегрований підхід до викладання предметів «Комп’ютерна графіка» та «Кольорознавство».

Бабаєва Наталія Миколаївна, викладач предметів «Комп’ютерна графіка» та «Інформаційних технологій» ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю», під час вебінару звернула увагу, що високі вимоги, які пред’являють роботодавці до професіоналізму фахівців дизайн-сфери говорять про необхідність навчання інформаційним технологіям та комп’ютерної графіки в умовах професійної підготовки.

У ході вебінару спікер розкрила такі питання:
– Як легко перейти від теорії до практики?
– Які є ресурси в Інтернеті, щоб легко визначити колірну палітру?
– Як можна легко визначити кольори до використання в web-дизайні і тут же подивитися як буде виглядати сайт?
– Що можна зробити, щоб урок став максимально корисним для учня?

Наталія Миколаївна наголосила, що у новому стандарті для підготовки «Декоратор вітрин» та інших професій, пов’язаних з дизайном, введений новий предмет – «Комп’ютерна графіка». Крім того, залишається актуальним вивчення «Кольорознавства», в основі якого лежить правильне застосування кольорів, поєднання та отримання їх при змішуванні.

Викладач за допомогою майстер-класів покроково розповіла як створити модель RGB та CMYK, розробити візитку. А також надала учасникам вебінару ресурси з on-line посиланнями для того, щоб вони мали змогу використовувати їх під час викладання предметів.

Інтегрований підхід до викладання предметів «Комп’ютерна графіка» і «Кольорознавство»

Участь НМЦ ПТО у Запоріізькій області у Міжобласному відкритому вебінарі

21 березня 2017 року  методисти НМЦ ПТО у Запорізькій області взяли участь  у Міжобласному відкритому вебінарі на тему: «Інтерактивні методи навчання в системі роботи викладача з предмета «Охорона праці».  Організатором якого був  НМЦ ПТО у Полтавській області.

Використання кейс – методу для формування професійних компетенцій учнів на уроках охорони праці(ВПУ №7)
«Результативність впровадження новітніх освітніх технологій при викладанні предмета «Охорона праці»(Рокитненський ПАЛ)
Інтерактивні методи навчання в системі роботи викладача предмета «Охорона праці»(НМЦ ПТО у Полтавській_Харківській_Чернігівській обл, Білоцерківський ІНПО)
Технология развития критического мышления на уроках предмета «Охрана труда» (Харьковский ПЛЖТ)
Технологія використання інтерактивних методів і прийомів навчання(ПТУ № 26 м. Кременчук)
Створення та використання навчального сайту «Перша медична допомога он-лайн» на уроках з предмета «Охорона праці» (Куп’янський ПАЛ)
Використання ІКТ при викладанні дисципліни «Охорона праці» (Білоцерківський інститут)
Активізація пізнавального інтересу учнів шляхом використання комп’ютерних технологій(Полтавський ПЛ)

Вебінар «Розвиток творчих здібностей учнів професій художнього напряму»

14 березня 2017 року Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Запорізькій області проведений вебінар на тему «Розвиток творчих здібностей учнів професій художнього напряму».

Граур Ірина Вячеславівна, заступник директора з навчально-виробничої роботи ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище», на початку вебінару розповіла про напрями підготовки майбутніх робітників професій художнього напряму, а також про дружній та творчий педагогічний колектив навчального закладу. Звернула увагу, що для розкриття творчих здібностей учнів викладачі та майстри виробничого навчання приділяють багато уваги виставковій та конкурсній діяльності.

Прокоф’єва Анжела Миколаївна, викладач спеціальних дисциплін у групах з професій художнього напряму ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище», під час виступу ознайомила учасників вебінару із пріоритетними напрямами роботи навчального закладу при підготовці майбутніх фахівців, підкреслила, що тільки особливе творче середовище сприяє пробудженню природних талантів, формуванню творчого світосприйняття, розвитку креативного мислення в учнів. Викладач звернула увагу, що в ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище» проводяться різноманітні конкурси, де кожен учасник може випробувати свої творчі можливості, порівняти з можливостями інших.

Анжела Миколаївна наголосила, що навчання зі зміною звичайної обстановки має позитивний вплив на стимулювання розвитку творчої уваги, що саме пленерні виходи надають можливість учням розвинути почуття єдності з природою, прищеплюють любов до рідного краю. А участь у багатьох міських заходах дозволяє виховувати в учнівської молоді почуття відповідальності за доручену справу, любові до професії, відточувати професійні навички.

На завершення вебінару викладач побажала усім натхнення, творчості в усіх її проявах, успіхів у справі навчання та виховання молодого покоління; висловила сподівання, що весь наш життєвий і професійний досвід допоможе зростити і виховати міцних і відповідальних професіоналів свого діла, щирих і добрих людей, патріотично налаштованих громадян нашої Вітчизни.

“Розвиток творчих здібностей учнів професій художнього напряму” Граур І.В,(ДНЗ “ЗВПУ”)

“Розвиток творчих здібностей учнів професій художнього напряму” Прокофєва А. М.,(ДНЗ “ЗВПУ”)

Участь НМЦ ПТО у Запорізькій області в обласному вебінарі

10 березня 2017 року методисти НМЦ ПТО у Запорізькій області взяли участь в обласному вебінарі “Реалізація  Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді як фактор розвитку національної самосвідомості, громадянської активності, правових цінностей”. Організатором якого був Херсонський НМЦ ПТО.

«Впровадження козацької педагогіки – головний напрямок виховної системи ДНЗу «ВПУ№2 м.Херсона»

Активна молодь ДНЗ “Каховський проф.ліцей сфери послуг”

Проект патріотичного виховання учнівської молоді «В єднанні сила й міць держави» ДНЗ «Херсоньске ВПКУ»

Реалізація  Концепції патріотичного виховання молоді_ДНЗ «Херсонське ВПКУ»

 

Вебінар «Використання інтерактивних методів навчання на уроках з предмета «Основи правових знань»

16 лютого 2017 року Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Запорізькій області проведений вебінар на тему «Використання інтерактивних методів навчання на уроках з предмета «Основи правових знань».

Спікер вебінару Рожкова Наталія Сергіївна, викладач предмета «Основи правових знань» ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю», спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «старший викладач».

Під час виступу Наталія Сергіївна ознайомила учасників вебінару із факторами, які негативно впливають на правову свідомість учнів, та видами інтерактивних методів, які вона використовує на уроках з предмета «Основи правових знань». Більш детальніше розповіла про такі методи: метод проектів, «Коло ідей», «Займи позицію», «Дебати».

Наталія Сергіївна наголосила, що викладач повинен визначити та запросити експертів, які добре обізнані з темою уроку. Їх участь у заняттях дає змогу учням отримати цінний досвід. А для підвищення емоційного забарвлення та активності на уроці вона використовує візуальні матеріали, а саме: сайти, що містять навчальні матеріали, які допоможуть краще розуміти вивчення теми; SMART технологія також має багато можливостей і перспектив. А також викладач звернула увагу, що ведення блогу дає поштовх до особистісного розвитку, а разом з цим до самореалізації.

Заступник директора Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області Петерик Світлана Миколаївна вручила спікеру сертифікат. Учасники подякували Наталії Сергіївні за змістовний та цікавий вебінар.

Рожкова Н.С. _Використання інтерактивних методів навчання при викладанні предмета «Основи правових знань»